Profielbeheerder – Firefoxprofielen aanmaken, wijzigen of wisselen

Firefox Firefox Laatst bijgewerkt: 10/24/2023 50% gebruikers vonden dit behulpzaam

Firefox bewaart uw persoonlijke gegevens, zoals bladwijzers, wachtwoorden en gebruikersvoorkeuren in een aantal bestanden die samen uw profiel worden genoemd en op een andere locatie zijn opgeslagen dan de Firefox-programmabestanden. U kunt over meerdere profielen beschikken, waarbij elk profiel aparte gebruikersgegevens bevat. Via de profielbeheerder kunt u profielen aanmaken, verwijderen, hernoemen en hiertussen omschakelen.

 • Als u meerdere installaties van Firefox op een computer heeft (of dit van plan bent), zie dan Specifieke profielen per Firefox-installatie.
 • Als u een probleem met Firefox probeert op te lossen: De functie Firefox opfrissen kan veel problemen oplossen door Firefox terug te zetten naar de begintoestand, waarbij uw belangrijke gegevens behouden blijven. Overweeg deze functie te gebruiken voordat u begint aan een langdurig proces van probleemoplossing.

De profielbeheerder starten

Noot: u kunt profielen beheren vanaf de pagina Over profielen als Firefox is geopend. Als Firefox niet wil starten of als u bepaalde opties nodig hebt, dan kunt u ook de profielbeheerder starten als Firefox is gesloten.

Profielen beheren als Firefox is geopend

Typ about:profiles in de adresbalk en druk op de toets EnterReturn. Hierdoor wordt de pagina Over profielen geopend, waar u uw Firefox-profielen kunt bekijken, aanmaken en beheren.

Fx96aboutprofiles-Winabout:profiles macOSFx52_about-profiles-linux

Noot: de Hoofdmap bevat gebruikersprofielgegevens zoals bladwijzers, wachtwoorden en voorkeursinstellingen. De Lokale map bevat de schijfbuffer en andere tijdelijke gegevens.

De pagina Over profielen bevat de volgende opties:

 • Een nieuw profiel aanmaken Klik hierop en volg de aanwijzigingen in de wizard Profiel aanmaken (zie de sectie Een profiel aanmaken hieronder voor details). Nadat het aanmaken van het nieuwe profiel is voltooid, wordt het profiel vermeld in de profielbeheerder. Het nieuwe profiel wordt het standaardprofiel en wordt de volgende keer dat u Firefox start gebruikt.

Om profielen te beheren, zoekt u het profiel dat u wilt wijzigen en kiest u een van deze knoppen onder dat profiel:

 • Hernoemen Klik hierop om de naam van een profiel te wijzigen in de profielbeheerder. Noot: dit hernoemt niet de map die de bestanden voor het profiel bevat.
 • Verwijderen Klik hierop als u een profiel wilt verwijderen. (Het profiel dat in gebruik is, kan niet worden verwijderd.) De optie Bestanden niet verwijderen heeft de voorkeur. Lees de sectie Een profiel verwijderen hieronder voor meer informatie.
 • Instellen als standaardprofiel Met deze optie kunt u van profiel wisselen. Klik hierop om Firefox dit profiel als standaard te gebruiken bij opstarten.
 • Profiel starten in nieuwe browser Wanneer u hierop klikt, wordt een ander Firefox-venster geopend met dat profiel.

De profielbeheerder starten als Firefox is gesloten

Als u meerdere installaties van Firefox hebt, lees dan hieronder.
 1. Sluit Firefox als het is geopend: Klik op het Firefox-menu Fx89menuButton en selecteer Afsluiten.Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm en selecteer Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx89menuButton en selecteer Afsluiten.
 2. Druk op Windows Key + R op het toetsenbord. Er wordt een dialoogvenster Uitvoeren geopend.
 3. Typ het volgende in het dialoogvenster Uitvoeren:
  firefox.exe -P
  U kunt -P, -p of -ProfileManager gebruiken (dit zou allemaal moeten werken).
 4. Klik op OK. Het Firefox-venster Gebruikersprofiel kiezen wordt geopend.
Fx66ProfileMgrFx102ProfileMgr
Noot: een andere manier om de profielbeheerder te starten, is vanuit het veld Zoeken in het menu Starten van Windows. Sluit Firefox (wanneer geopend), druk op Windows Key, typ firefox.exe -P en druk op Enter.
Als bovenstaande instructies niet werken, of als u meerdere installaties van Firefox heeft, gebruik dan de volgende instructies.

Meerdere Firefox-installaties

U kunt meerdere Firefox-programma’s geïnstalleerd hebben op verschillende locaties. Om de profielbeheerder voor een specifieke Firefox-installatie te starten, vervangt u firefox.exe in bovenstaande instructies door het volledige pad naar het Firefox-programma, neemt u die regel op in aanhalingstekens en voegt u een spatie gevolgd door -P toe.

Voorbeelden:
Firefox (32-bits) op 64-bits Windows
"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

Firefox (32-bit) op 32-bits Windows (of 64-bits Firefox op 64-bits Windows)
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

 1. Sluit Firefox als het is geopend: Klik op het Firefox-menu Fx89menuButton en selecteer Afsluiten.Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm en selecteer Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx89menuButton en selecteer Afsluiten.
 2. Navigeer met Finder naar /Applications/Utilities.
 3. Open de toepassing Terminal.
 4. Voer in Terminal het volgende in:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P
  Noot: als uw Firefox-toepassing zich op een andere locatie dan /Applications/Firefox.app/ bevindt, pas de ingave dan aan.
  Belangrijk: er staat een spatie achter het pad, voor -P (U kunt -P, -p of -ProfileManager na het pad gebruiken, dit zou allemaal moeten werken.)
 5. Druk Return. De profielbeheerder van Firefox (Gebruikersprofiel kiezen) wordt geopend.
Firefox Profile Manager
Noot: u dient mogelijk deze instructies aan te passen als Firefox niet in de standaardlocatie is geïnstalleerd (bijvoorbeeld, als er meerdere installaties zijn).

Als Firefox al in uw Linux-distributie is meegeleverd, of als u Firefox met de pakketbeheerder van uw Linux-distributie heeft geïnstalleerd:

 1. Sluit Firefox als het is geopend: Klik op het Firefox-menu Fx89menuButton en selecteer Afsluiten.Klik op het Firefox-menu bovenin het scherm en selecteer Firefox afsluiten.Klik op het Firefox-menu Fx89menuButton en selecteer Afsluiten.
 2. Voer in Terminal het volgende uit:
  firefox -P

De P is een hoofdletter. U kunt ook -ProfileManager gebruiken in plaats van -P.
De profielbeheerder van Firefox (Gebruikersprofiel kiezen) wordt geopend.

Fx31ProfileManger-Lin

Als het venster van de profielbeheerder nog steeds niet wordt geopend, wordt Firefox mogelijk in de achtergrond uitgevoerd, hoewel dit niet zichtbaar is. Sluit alle vermeldingen van Firefox of herstart de computer en probeer het opnieuw.

Een profiel aanmaken, verwijderen of hernoemen

U kunt een profiel aanmaken, verwijderen of hernoemen vanuit het venster Gebruikersprofiel kiezen als Firefox is gesloten of vanuit de pagina Over profielen als Firefox is geopend, en wel als volgt:

Een profiel aanmaken

 1. Klik in het venster Gebruikersprofiel kiezen op Profiel aanmaken… of klik op de knop Nieuw profiel aanmaken in de pagina Over profielen om de wizard Profiel aanmaken te starten.
 2. Klik op Volgende en voer de naam van het profiel in. Gebruik een profielnaam die beschrijvend is, zoals uw persoonlijke naam. Deze naam is niet zichtbaar op het internet.
  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260153527-579-1.pngFirefox Profile Manager macOSFx52_creating-profile_linux
 3. Negeer de vraag Map kiezen, tenzij u wilt kiezen waar op uw computer u het profiel wilt opslaan.
  Waarschuwing: als u uw eigen doelmap voor het profiel kiest, selecteer dan een nieuwe of lege map. Als u een map die niet leeg is kiest en later het profiel verwijdert en de optie Bestanden verwijderen kiest, wordt alles in die map verwijderd.
 4. Klik op VoltooienGereed om het nieuwe profiel aan te maken.

U wordt teruggebracht naar het venster Gebruikersprofiel kiezen of de pagina Over profielen en het nieuwe profiel wordt vermeld. Als u Firefox voor het eerst met het nieuwe profiel start, wordt gevraagd of u zich wilt aanmelden bij uw Mozilla-account, zodat u uw gegevens met het nieuwe profiel kunt synchroniseren (zie hieronder).

Een profiel verwijderen

U kunt als volgt een bestaand profiel verwijderen:

 1. Selecteer het te verwijderen profiel en klik op Profiel verwijderen… in het venster Gebruikersprofiel kiezen, of klik op de knop Verwijderen op de pagina Over profielen onder de naam van het profiel dat u wilt verwijderen.
 2. Bevestig dat u het profiel wilt verwijderen:
  6e2d77cd857fa24e876097c4af69a4a9-1260152566-432-4.pngDelete Profile - macOSFx52_removing-profile-linux
  • Bestanden niet verwijderen verwijdert het profiel uit de profielbeheerder, maar bewaart de profielgegevensbestanden op uw computer in de opslagmap, zodat uw gegevens niet verloren gaan. Bestanden niet verwijderen is de aanbevolen optie, omdat dit de map van het oude profiel bewaart en u hieruit bestanden naar een nieuw profiel kunt verplaatsen.
  • Bestanden verwijderen verwijdert het profiel en de bestanden ervan, waaronder de bladwijzers, instellingen, wachtwoorden etc. Als u de optie Bestanden verwijderen gebruikt, worden de profielmap en -bestanden verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
  • Annuleren onderbreekt het verwijderen van een profiel.

Een profiel hernoemen

U kunt als volgt een profiel hernoemen:

 1. Selecteer het profiel dat u wilt hernoemen in het venster Gebruikersprofiel kiezen en klik op Profiel hernoemen…, of klik op de knop Hernoemen op de pagina Over profielen onder het profiel dat u wilt hernoemen.
 2. Voer de nieuwe naam in voor het profiel. Typ de nieuwe profielnaam in en klik op OK.
  • Noot: de map die de bestanden voor het profiel bevat wordt niet hernoemd.

Opties

Deze opties zijn alleen beschikbaar wanneer u de profielbeheerder start als Firefox is gesloten.

Fx66ProfileMgrDe afbeelding ‘fx102ProfileMgr’ bestaat niet.Firefox Profile ManagerFx31ProfileManger-Lin

Offline werken

Het kiezen van deze optie laadt het geselecteerde profiel en start Firefox zonder verbinding te maken met het internet. U kunt eerder bekeken websites bekijken en met uw profiel experimenteren.

Het geselecteerde profiel gebruiken zonder te vragen bij het opstarten

Als u meerdere profielen hebt, vertelt deze optie aan Firefox wat te doen bij het opstarten:

 • Als u deze optie aanvinkt, zal Firefox automatisch het geselecteerde profiel laden bij het opstarten. Om andere profielen te benaderen, moet u eerst de profielbeheerder starten.
 • Als u deze optie uitvinkt, zal Firefox telkens wanneer u Firefox start de profielbeheerder tonen, zodat u een profiel kunt selecteren dat u wilt gebruiken.

Synchronisatie gebruiken met een nieuw profiel

U kunt uw nieuwe profiel met andere Firefox-profielen en apparaten synchroniseren. Voor meer info, zie Hoe stel ik Synchronisatie in op mijn computer? en Hoe kies ik de te synchroniseren gegevens in Firefox?.

Een profiel verplaatsen

Om al uw Firefox-gegevens en -instellingen naar een andere Firefox-installatie te kopiëren (bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe computer aanschaft), kunt u een reservekopie van uw Firefox-profiel maken en dit vervolgens terugzetten naar de gewenste nieuwe locatie. Voor instructies, zie Een reservekopie van gegevens in Firefox-profielen maken en terugzetten.

Gegevens uit een oud profiel terugzetten

Als u belangrijke gegevens uit een oud Firefox-profiel hebt, zoals bladwijzers, wachtwoorden of gebruikersvoorkeuren, kunt u die gegevens naar een nieuw Firefox-profiel overzetten door de bestanden ervan te kopiëren. Voor instructies, zie Belangrijke gegevens uit een oud profiel terugzetten. U kunt ook naar een eerder profiel wisselen om oude profielgegevens terug te zetten. Zie Ontbrekende gebruikersgegevens herstellen na een Firefox-update voor details.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info