De foutmelding ‘Firefox is al actief maar reageert niet’ - Het probleem verhelpen

Firefox Firefox Last updated: 11/06/2022 50% of users voted this helpful

Al uw persoonlijke instellingen, bladwijzers en andere gegevens worden bewaard in uw Firefox-profiel. Om te starten heeft Firefox een niet-vergrendeld profiel nodig, en als het profiel is vergrendeld, wordt de foutmelding Firefox is al actief, maar reageert nietEr is al een exemplaar van Firefox geopend weergegeven. Dit artikel legt uit wat u kunt doen als u deze foutmelding ziet en hoe u kunt voorkomen dat deze melding bij het opstarten verschijnt.

Noot: als dit een terugkerend probleem is, zie dan Firefox hangt bij het afsluiten voor mogelijke oorzaken en oplossingen.

FirefoxAlreadyOpen-Mac Fx34already-running-Win7

Firefox-processen afsluiten

Als Firefox niet normaal is afgesloten toen u het de laatste keer gebruikte, is Firefox mogelijk nog steeds op de achtergrond actief, ook al is dit niet zichtbaar. Als u Firefox probeert te openen als het al actief is, zal een foutmelding verschijnen met de optie om op Firefox sluiten te klikken. Als dat het probleem niet verhelpt, herstart dan uw computer of probeer de volgende opties. Herstart uw computer om te zien of het probleem verdwijnt, of probeer de volgende opties.

Ubuntu Linux

 1. Klik op Systeem en kies Beheer.
 2. Klik in Beheer op Systeemmonitor. Hier vindt u een of meerdere firefox-bin-processen.
 3. Markeer de vermelding en klik voor elk proces op Proces beëindigen.

Windows Taakbeheer gebruiken om het bestaande Firefox-proces af te sluiten

 1. Klik met de rechtermuisknop op een lege plek in de taakbalk en selecteer Taakbeheer (of druk op de toetsen Ctrl+Shift+Esc).
 2. Selecteer het tabblad Processen in Windows Taakbeheer.
  Windows Task Manager
 3. Selecteer de vermelding voor firefox.exe (druk op F op het toetsenbord om deze te vinden) en klik op Proces beëindigen.
 4. Klik op Ja in het dialoogvenster ‘Waarschuwing van Taakbeheer’ dat verschijnt.
 5. Herhaal de bovenstaande stappen om alle actieve firefox.exe-processen te beëindigen, en sluit vervolgens Windows Taakbeheer.
 6. Start Firefox normaal op.

Windows Taakbeheer gebruiken om het bestaande Firefox-proces af te sluiten

 1. Klik met de rechtermuisknop op een lege plek in de Windows-taakbalk en selecteer Taakbeheer (of druk op de toetsen Ctrl+Shift+Esc). Als Windows Taakbeheer wordt geopend, is dit standaard op het tabblad Processen.
  Win10 Task Manager
 2. Klik met uw rechtermuisknop op het samenvouwbare item voor Firefox in de lijst Apps (druk op F op het toetsenbord om dit te zoeken) en klik op Taak beëindigen. Dit sluit alle Firefox-vensters zonder bevestiging.
 3. Sluit de Taakbeheerder af en start Firefox normaal.

Het profielvergrendelingsbestand verwijderen

Firefox kan op abnormale wijze zijn beëindigd, waardoor een vergrendelingsbestand actief blijft. Open om dit op te lossen de profielmap (zie Uw profiel vinden zonder Firefox te openen) en verwijder het bestandde bestanden parent.lock lock en .parentlock.parentlock.

De opstartoptie -no-remote verwijderen

Als u Firefox start met de opdrachtregeloptie -no-remote, probeer dan deze optie te verwijderen.

De verbinding met een bestandsshare initialiseren

Als u het profiel op een bestandsshare bewaart, probeer dan eerst de bestandsshare te benaderen via Windows Verkenner.

Toegangsrechten controleren

Firefox moet tevens toegangsrechten hebben om bestanden in de profielmap aan te maken. De fout kan optreden als u een profiel probeert te gebruiken vanaf een bestandssysteem dat met ‘alleen-lezen’-rechten is gekoppeld (zoals een Windows-netwerkshare waarbij ‘Netwerkgebruikers mogen mijn bestanden wijzigen’ niet is aangevinkt).

Controleer of de profielmap de juiste rechten heeft:

 1. Zoek uw profielmap van Firefox – zie Uw profiel vinden zonder Firefox te openen.
  • Als u slechts een profiel hebt, dan bevat de naam van de map ‘default’.
 2. Klik met de rechtermuisknop op uw profielmap en selecteer Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad Algemeen.
  readonlyprofile.png
 4. Controleer dat Alleen-lezen niet is geselecteerd.
 1. Zoek uw profielmap van Firefox - zie Uw profiel vinden zonder Firefox te openen.
  • Als u slechts een profiel hebt, dan bevat de naam van de map ‘default’.
 2. Houd de Ctrl-toets ingedrukt, klik op uw profielmap en selecteer Toon info.
 3. Controleer dat Eigenaar en bevoegdheden is ingesteld op Lezen en schrijven.
 1. Zoek uw profielmap van Firefox - zie Uw profiel vinden zonder Firefox te openen.
  • Als u slechts een profiel hebt, dan bevat de naam van de map ‘default’.
 2. Klik met de rechtermuisknop op uw profielmap en selecteer Eigenschappen.
 3. Klik op het tabblad Rechten.
 4. Controleer dat Maptoegang is ingesteld op Bestanden aanmaken en verwijderen.

Gegevens terugzetten vanuit een vergrendeld profiel

Als u het profiel niet kunt ontgrendelen via de bovenstaande methoden, gebruik dan de profielbeheerder om een nieuw profiel aan te maken en verplaats uw gegevens van het vergrendelde profiel naar het nieuwe profiel. Voor meer informatie hierover, zie Belangrijke gegevens uit een oud profiel terugzetten.
Gebaseerd op informatie van Profile in use (mozillaZine KB)

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info