ძიება მხარდაჭერაში

ნუ გაებმებით თაღლითების მახეში მხარდაჭერის საიტზე. აქ არასდროს მოგთხოვენ სატელეფონო ნომერზე დარეკვას, შეტყობინების გამოგზავნას ან პირადი მონაცემების გაზიარებას. გთხოვთ, გვაცნობოთ რამე საეჭვოს შემჩნევისას „დარღვევაზე მოხსენების“ მეშვეობით.

Learn More

Docx links from Onedrive fail to open

  • 3 პასუხი
  • 1 მომხმარებელი წააწყდა მსგავს სიძნელეს
  • 1 ნახვა
  • ბოლოს გამოეხმაურა 13pgus

A DOCX link sent from a Onedrive account by email to my account on Thunderbird opens blank screen in FIrefox and other browsers, but will open the file in MS Word 'if I use MS Edge browser. Why?

A DOCX link sent from a Onedrive account by email to my account on Thunderbird opens blank screen in FIrefox and other browsers, but will open the file in MS Word 'if I use MS Edge browser. Why?

გადაწყვეტა შერჩეულია

Can you try the same steps using Windows 10 Mail app instead of Thunderbird to verify? I only have Thunderbird in Linux and will switch back and test.

პასუხის ნახვა სრულად 👍 0

ყველა პასუხი (3)

შერჩეული გადაწყვეტა

Can you try the same steps using Windows 10 Mail app instead of Thunderbird to verify? I only have Thunderbird in Linux and will switch back and test.

ჩასწორების თარიღი: , ავტორი: jonzn4SUSE

I just tried it in Linux it works fine. see screenshot Can you provide screenshots of the issue?

Hello there,

Thanks for replying.

I have been in contact with Microsoft about some Onedrive issues I was having (which is where the link navigates to) and I believe this was the root cause of the problem. Now that the Onedrive issues are fixed the process is working as I would expect. It seems that the issues with Onedrive were the limiting factor and now it works correctly on Thunderbird->FIrefox and using the Win10 mail app and direct pasting a link into Chrome.

Thanks for your help.