آیا فایرفاکس برای iPhone یا iPad به زبان من قابل دسترس است؟

این مقاله ممکن است از تاریخ گذشته باشد.

یک تغییر مهم در مقاله انگلیسی که این مقاله بر اساس آن است ایجاد شده است. تا زمانی که این صفحه به‌روز شود، ممکن است این مفید باشد: Is Firefox available for iPhone or iPad in my language?

Firefox for iOS Firefox for iOS تاريخ آخرين تغيير: 11/30/2015 82% of users voted this helpful

Firefox for iOS برای دستگاه‌های iPad، iPhone و iPod touch که با iOS 8 و بالاتر سازگار هستند قابل دسترس است.

کاربران Apple App Store ثبت نام شده می‌توانند Firefox for iOS را به زبان‌های زیردلنلود کنند:

فایرفاکس همیشه زبان پیش فرض دستگاه شما را به‌کار می‌برد. برای اطلاعات بیشتر تغییر زبان پیش فرض در فایرفاکس برای iOS را ببینید.
 • Bengali (India)
 • Breton
 • Bulgarian
 • Chinese (Simplified)
 • Chinese (Traditional)
 • Czech
 • Dutch
 • English (US)
 • Esperanto
 • French
 • Frisian
 • Galician
 • German
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish
 • Italian
 • Japanese
 • Khmer
 • Korean
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Lower Sorbian
 • Norwegian (Bokmål)
 • Norwegian (Nynorsk)
 • Polish
 • Portuguese (Brazil)
 • Portuguese (Portugal)
 • Romanian
 • Russian
 • Scottish Gaelic
 • Slovak
 • Slovenian
 • Spanish (Chile)
 • Spanish (International)
 • Spanish (Mexico)
 • Swedish
 • Tagalog
 • Turkish
 • Ukrainian
 • Upper Sorbian
 • Uzbek
 • Welsh

این مقاله مفید بود؟

لطفاً صبر کنید...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Volunteer

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Learn More