Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How do I set a "normal" home-page in Firefox for Android? (instead of the "awesome screen")

  • 1 απάντηση
  • 10 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από philipp

more options

How do I set a "normal" home-page in Firefox for Android? I don't want the homepage to be the "awesome screen" (which I personally don't find to be very awesome - way too much going on in one page for a small smartphone screen).

I just want a regular home page that I can set myself. For example, in Firefox for my personal laptop, I've set my homepage Google.com. In Firefox on my work computer, I've set my homepage to our company intranet login. I really prefer and need this flexibility in setting my home page.

In Firefox for Android, if I go into Settings/Customize/Homepage , the only options I see for changing the home page is to de-select certain items on the "awesome screen". There's no option to set a URL address for a normal homepage. If I de-select/hide all the items on the awesome screen, I simply get a blank home page (no web page, just a prompt telling me to enter a URL address).

The other major browsers for Android allow me to set a "normal" home page. Firefox is my favorite browser for my laptop. I wish I could get it to work normally for Android.  :(  :(  :(

How do I set a "normal" home-page in Firefox for Android? I don't want the homepage to be the "awesome screen" (which I personally don't find to be very awesome - way too much going on in one page for a small smartphone screen). I just want a regular home page that I can set myself. For example, in Firefox for my personal laptop, I've set my homepage Google.com. In Firefox on my work computer, I've set my homepage to our company intranet login. I really prefer and need this flexibility in setting my home page. In Firefox for Android, if I go into Settings/Customize/Homepage , the only options I see for changing the home page is to de-select certain items on the "awesome screen". There's no option to set a URL address for a normal homepage. If I de-select/hide all the items on the awesome screen, I simply get a blank home page (no web page, just a prompt telling me to enter a URL address). The other major browsers for Android allow me to set a "normal" home page. Firefox is my favorite browser for my laptop. I wish I could get it to work normally for Android. :( :( :(

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

hello betsy, at the moment such a feature is not implemented in firefox, but as a workaround you can add a bookmark to a site to the homescreen of your phone, which should have the same effect: Add, delete and view bookmarked webpages in Firefox for Android