Συντομεύσεις πληκτρολογίου - Γρήγορη εκτέλεση εργασιών στο Firefox

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου του Mozilla Firefox. Οι συντομεύσεις λειτουργούν μόνο εάν δεν χρησιμοποιούνται από το περιβάλλον της επιφάνειας εργασίας ή από το πρόγραμμα διαχείρισης παραθύρων. Αν έχετε ενεργοποιήσει τις συντομεύσεις επεξεργασίας κειμένου Emacs στο GNOME, θα λειτουργούν και στο Firefox. Όταν μια συντόμευση Emacs «συγκρούεται» με τις προεπιλεγμένες συντομεύσεις (όπως συμβαίνει με το Ctrl+K), η συντόμευση Emacs θα αποκτήσει προτεραιότητα αν η εστίαση είναι μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου (συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών διευθύνσεων και αναζήτησης). Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εναλλακτική συντόμευση πληκτρολογίου, αν υπάρχει κάποια στην παρακάτω λίστα.

Πλοήγηση

Εντολή Συντόμευση
Πίσω Alt + command +
command + [
Alt +
Ctrl + [

Backspace*
*όταν το browser.backspace_action έχει οριστεί σε 0 (στη σελίδα επεξεργασίας ρυθμίσεων παραμέτρων)· αυτό δεν είναι προεπιλεγμένο.
Εμπρός Alt + command +
command + ]
Alt +
Ctrl + ]

Shift + Backspace*
*δείτε παραπάνω.
Αρχική Alt + Homeoption + home
Άνοιγμα αρχείου Ctrl + Ocommand + O
Επαναφόρτωση F5
Ctrl + Rcommand + R
Επαναφόρτωση (παράκαμψη προσωρινής μνήμης) Ctrl + F5
Ctrl + Shift + R
command + shift + R
Διακοπή Esc
command + .

Τρέχουσα σελίδα

Εντολή Συντόμευση
Εστίαση στον επόμενο σύνδεσμο ή πεδίο εισαγωγής Tab
Εστίαση στον προηγούμενο σύνδεσμο ή πεδίο εισαγωγής Shift + Tab
Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μια οθόνη Page Down
fn +

Space bar
Μετακίνηση προς τα πάνω κατά μια οθόνη Page Up
fn +

Shift + Space bar
Μετάβαση στο κάτω μέρος της σελίδας End
Ctrl +

command +
Μετάβαση στο πάνω μέρος της σελίδας Home
Ctrl +

command +
Μετακίνηση στο επόμενο πλαίσιο, αναδυόμενο F6
Μετακίνηση στο προηγούμενο πλαίσιο, αναδυόμενο Shift + F6
Εκτύπωση Ctrl + Pcommand + P
Αποθήκευση εστιασμένου συνδέσμου Alt + Enteroption + return
- όταν το browser.altClickSave έχει οριστεί σε true (όπως στη σελίδα επεξεργασίας παραμέτρων), που δεν είναι η προεπιλογή.
Αποθήκευση σελίδας ως Ctrl + Scommand + S
Μεγέθυνση Ctrl + +command + +
Σμίκρυνση Ctrl + -command + -
Επαναφορά ζουμ Ctrl + 0command + 0

Επεξεργασία

Εντολή Συντόμευση
Αντιγραφή Ctrl + Ccommand + C
Αποκοπή Ctrl + Xcommand + X
Διαγραφή Deldelete
Διαγραφή λέξης προς τα αριστερά Ctrl + Backspace
Διαγραφή λέξης προς τα δεξιά Ctrl + Del
Μετάβαση μια λέξη αριστερά Ctrl +
Μετάβαση μια λέξη δεξιά Ctrl +
Μετάβαση στην αρχή της γραμμής Home
Ctrl +
Μετάβαση στο τέλος της γραμμής End
Ctrl +
Μετάβαση στην αρχή του κειμένου Ctrl + Home
Μετάβαση στο τέλος του κειμένου Ctrl + End
Επικόλληση Ctrl + Vcommand + V
Επικόλληση (ως απλό κείμενο) Ctrl + Shift + Vcommand + shift + V
Επανάληψη Ctrl + Y
Ctrl + Shift + Z
command + shift + Z
Επιλογή όλων Ctrl + Acommand + A
Αναίρεση Ctrl + Zcommand + Z

Αναζήτηση

Εντολή Συντόμευση
Σε αυτήν τη σελίδα Ctrl + Fcommand + F
Εύρεση ξανά F3
Ctrl + Gcommand + G
Εύρεση προηγούμενου Shift + F3
Ctrl + Shift + Gcommand + shift + G
Γρήγορη εύρεση μόνο μέσα σε κείμενο συνδέσμων '
Γρήγορη εύρεση /
Κλείσιμο γραμμής εύρεσης ή γρήγορης εύρεσης Esc
- όταν είναι σε εστίαση η γραμμή εύρεσης ή γρήγορης εύρεσης
Εναλλαγή μηχανής αναζήτησης Alt +
Alt +
option +
option +

- αφού γράψετε κάτι (ή πατήσετε ) στη γραμμή διευθύνσεων
Αναζήτηση στο διαδίκτυο με την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης Πληκτρολογήστε ? και ένα διάστημα (ή μόνο το ?) σε κενή γραμμή διευθύνσεων
Εστίαση στη γραμμή διευθύνσεων για αναζήτηση στο διαδίκτυο με την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
- εάν η γραμμή αναζήτησης δεν εμφανίζεται
Εστίαση στη γραμμή αναζήτησης Ctrl + Kcommand + K
Ctrl + ECtrl + Jcommand + option + F
- εάν η γραμμή αναζήτησης δεν εμφανίζεται
Αλλαγή προεπιλεγμένης μηχανής αναζήτησης Ctrl +
Ctrl +
command +
command +

- στη γραμμή αναζήτησης ή στο πεδίο αναζήτησης της σελίδας νέας καρτέλας.
Προβολή μενού για εναλλαγή, προσθήκη ή διαχείριση μηχανών αναζήτησης Alt +
Alt +
F4
option +
option +

- όταν είναι σε εστίαση η γραμμή αναζήτησης

Παράθυρα & καρτέλες

Εντολή Συντόμευση
Κλείσιμο καρτέλας Ctrl + W
Ctrl + F4
command + W
- εξαιρούνται οι καρφιτσωμένες καρτέλες
Κλείσιμο παραθύρου Ctrl + Shift + W
Alt + F4
command + shift + W
Εναλλαγή μεταξύ καρτελών σε σειρά πρόσφατης χρήσης Ctrl + Tabcontrol + tab
- εάν ενεργοποιηθεί στις Ρυθμίσεις
ΈξοδοςΈξοδος Ctrl + Shift + QCtrl + Qcommand + Q
Μετάβαση αριστερά κατά μια καρτέλα Ctrl + Page Upcontrol + page up
command + option +

Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab*
* δείτε παρακάτω
Μετάβαση δεξιά κατά μια καρτέλα Ctrl + Page Downcontrol + page down
command + option +

Ctrl + Tabcontrol + tab*
* εάν η ρύθμιση Εναλλαγή καρτελών με το Ctrl+Tab σε σειρά πρόσφατης χρήσης είναι απενεργοποιημένη στις Ρυθμίσεις
Μετάβαση στις καρτέλες 1 έως 8 Ctrl + 1 έως 8command + 1 έως 8Alt + 1 έως 8
Μετάβαση στην τελευταία καρτέλα Ctrl + 9command + 9Alt + 9
Μετακίνηση καρτέλας αριστερά Ctrl + Shift + Page Up
Μετακίνηση καρτέλας δεξιά Ctrl + Shift + Page Down
Μετακίνηση καρτέλας στην αρχή Ctrl + Shift + Homecommand + shift + home
- πρέπει η επιλεγμένη καρτέλα να είναι «σε εστίαση»· για παράδειγμα, πατώντας τα Alt + Dcommand + L για εστίαση στη γραμμή διευθύνσεων και έπειτα, τα Shift + Tab μέχρι να φτάσετε στη γραμμή καρτελών.
Μετακίνηση καρτέλας στο τέλος Ctrl + Shift + Endcommand + shift + end
- πρέπει η επιλεγμένη καρτέλα να είναι «σε εστίαση»· για παράδειγμα, πατώντας τα Alt + Dcommand + L για εστίαση στη γραμμή διευθύνσεων και έπειτα, τα Shift + Tab μέχρι να φτάσετε στη γραμμή καρτελών.
Σίγαση/αναίρεση σίγασης ήχου Ctrl + Mcontrol + M
Νέα καρτέλα Ctrl + Tcommand + T
Νέο παράθυρο Ctrl + Ncommand + N
Νέο ιδιωτικό παράθυρο Ctrl + Shift + Pcommand + shift + P
Άνοιγμα διεύθυνσης ή αναζήτησης σε νέα καρτέλα στο παρασκήνιο Alt + Shift + Enteroption + shift + return
- από τη γραμμή διευθύνσεων
Άνοιγμα διεύθυνσης ή αναζήτησης σε νέα καρτέλα στο προσκήνιο Alt + Enteroption + return
- από τη γραμμή διευθύνσεων ή τη γραμμή αναζήτησης
Άνοιγμα διεύθυνσης ή αναζήτησης σε νέο παράθυρο Shift + Entershift + return
- από τη γραμμή διευθύνσεων ή το πεδίο αναζήτησης στη σελίδα νέας καρτέλας
Άνοιγμα αναζήτησης σε νέα καρτέλα στο παρασκήνιο Ctrl + Entercommand + shift + return
- από το πεδίο αναζήτησης της σελίδας νέας καρτέλας.
(δείτε τη σημείωση, παρακάτω)
Άνοιγμα αναζήτησης σε νέα καρτέλα στο προσκήνιο Ctrl + Shift + Entercommand + return
- από το πεδίο αναζήτησης της σελίδας νέας καρτέλας.
Σημείωση: Οι συντομεύσεις καρτέλας παρασκηνίου και προσκηνίου εναλλάσσονται εάν η ρύθμιση Κατά το άνοιγμα συνδέσμου, εικόνας ή πολυμέσου σε νέα καρτέλα, να γίνεται άμεση εναλλαγή σε αυτή είναι ενεργοποιημένη στις Ρυθμίσεις
Άνοιγμα εστιασμένου σελιδοδείκτη ή συνδέσμου στην τρέχουσα καρτέλα Enterreturn
Άνοιγμα εστιασμένου σελιδοδείκτη σε νέα καρτέλα στο προσκήνιο Ctrl + Entercommand + return
Άνοιγμα εστιασμένου σελιδοδείκτη σε νέα καρτέλα στο παρασκήνιο Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Άνοιγμα εστιασμένου συνδέσμου σε νέα καρτέλα στο παρασκήνιο Ctrl + Entercommand + return
(δείτε τη σημείωση παρακάτω)
Άνοιγμα εστιασμένου συνδέσμου σε νέα καρτέλα στο προσκήνιο Ctrl + Shift + Entercommand + shift + return
Σημείωση: Οι συντομεύσεις καρτέλας παρασκηνίου και προσκηνίου εναλλάσσονται εάν η ρύθμιση Κατά το άνοιγμα συνδέσμου, εικόνας ή πολυμέσου σε νέα καρτέλα, να γίνεται άμεση εναλλαγή σε αυτή είναι ενεργοποιημένη στις Ρυθμίσεις
Άνοιγμα εστιασμένου σελιδοδείκτη ή συνδέσμου σε νέο παράθυρο Shift + Entershift + return
Εμφάνιση όλων των καρτελών Ctrl + Shift + Tabcontrol + shift + tab
- εάν η ρύθμιση «Εναλλαγή καρτελών με το Ctrl+Tab σε σειρά πρόσφατης χρήσης» είναι ενεργοποιημένη στις Ρυθμίσεις
Αναίρεση κλεισίματος καρτέλαςΕκ νέου άνοιγμα της καρτέλας ή του παραθύρου που έκλεισε πιο πρόσφατα Ctrl + Shift + Tcommand + shift + T
Σημείωση: Ανοίγει ξανά την τελευταία καρτέλα ή παράθυρο, με τη σειρά που έκλεισε. Εάν δεν υπάρχουν καρτέλες ή παράθυρα για να ανοίξουν ξανά, αυτή η εντολή επαναφέρει την προηγούμενη συνεδρία.
Αναίρεση κλεισίματος παραθύρουΕκ νέου άνοιγμα του παραθύρου που έκλεισε πιο πρόσφατα Ctrl + Shift + Ncommand + shift + N
Μετακίνηση του URL στα αριστερά ή τα δεξιά (αν ο κέρσορας είναι στη γραμμή διευθύνσεων) Ctrl + Shift + Xcommand + shift + X

Ιστορικό

Εντολή Συντόμευση
Πλαϊνή γραμμή ιστορικού Ctrl + H
Παράθυρο βιβλιοθήκης (Ιστορικό) Ctrl + Shift + H
Απαλοιφή πρόσφατου ιστορικού Ctrl + Shift + Del

Ιστορικό

Εντολή Συντόμευση
Πλαϊνή γραμμή ιστορικού command + shift + H
Απαλοιφή πρόσφατου ιστορικού command + shift + delete

Σελιδοδείκτες

Εντολή Συντόμευση
Προσθήκη όλων των καρτελών στους σελιδοδείκτες Ctrl + Shift + Dcommand + shift + D
Προσθήκη σελίδας στους σελιδοδείκτες Ctrl + Dcommand + D
Πλαϊνή γραμμή σελιδοδεικτών Ctrl + B
Ctrl + I
command + BCtrl + B
Εμφάνιση/απόκρυψη γραμμής σελιδοδεικτών Ctrl + Shift + Bcommand + shift + BCtrl + Shift + B
Προβολή όλων των σελιδοδεικτών (Παράθυρο βιβλιοθήκης) Ctrl + Shift + Ocommand + shift + OCtrl + Shift + O
Προβολή λίστας όλων των σελιδοδεικτών Space
- σε κενό πεδίο αναζήτησης στο παράθυρο ή την πλαϊνή γραμμή της βιβλιοθήκης σελιδοδεικτών
Εστίαση στον επόμενο σελιδοδείκτη/φάκελο, του οποίου το όνομα (ή η ταξινομημένη ιδιότητα) ξεκινά με έναν δεδομένο χαρακτήρα ή ακολουθία χαρακτήρων Πληκτρολογήστε τον χαρακτήρα ή πληκτρολογήστε γρήγορα την ακολουθία χαρακτήρων
- στη βιβλιοθήκη σελιδοδεικτών, στη γραμμή σελιδοδεικτών, στο μενού σελιδοδεικτών, στην πλαϊνή γραμμή σελιδοδεικτών

Εργαλεία

Εντολή Συντόμευση
Λήψεις Ctrl + JCtrl + Shift + Ycommand + J
Πρόσθετα Ctrl + Shift + Acommand + shift + A
(Απ)ενεργοποίηση εργαλείων ανάπτυξης F12
Ctrl + Shift + Icommand + alt + I
Κονσόλα ιστού Ctrl + Shift + Kcommand + alt + K
Επιθεώρηση Ctrl + Shift + Ccommand + alt + C
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης Ctrl + Shift + Scommand + shift + S
Επεξεργασία στυλ Shift + F7
Διαχείριση εργασιών Shift + Esc
Profiler Shift + F5
Δίκτυο Ctrl + Shift + Ecommand + alt + E
Δοκιμή ευελιξίας σχεδίου Ctrl + Shift + Mcommand + alt + M
Πηγή σελίδας Ctrl + Ucommand + U
Κονσόλα προγράμματος περιήγησης Ctrl + Shift + Jcommand + shift + J
Πληροφορίες σελίδας Ctrl + Icommand + I

Προβολή PDF

Εντολή Συντόμευση
Επόμενη σελίδα N ή J ή
Προηγούμενη σελίδα P ή K ή
Μεγέθυνση Ctrl + +command + +
Σμίκρυνση Ctrl + -command + -
Αυτόματο ζουμ Ctrl + 0command + 0
Περιστροφή εγγράφου δεξιόστροφα R
Περιστροφή εγγράφου αριστερόστροφα Shift + R
Εναλλαγή σε λειτουργία παρουσίασης Ctrl + Alt + Pcommand + Alt + P
Εργαλείο επιλογής κειμένου S
Εργαλείο χεριού H
Εστίαση στο πλαίσιο εισόδου αριθμού σελίδας Ctrl + Alt + Gcommand + Alt + G

Διάφορα

Εντολή Συντόμευση
Συμπλήρωση διεύθυνσης .com Ctrl + Enter
Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης αυτόματης συμπλήρωσης Shift + Del
(Απ)ενεργοποίηση πλήρους οθόνης F11
(Απ)ενεργοποίηση γραμμής μενού (προσωρινή εμφάνιση όταν είναι κρυφή) Alt ή F10Alt ή F10
(Απ)ενεργοποίηση λειτουργίας ανάγνωσης Ctrl + Alt + RF9
Περιήγηση κέρσορα F7
Εστίαση στη γραμμή διευθύνσεων F6
Alt + D
Ctrl + L
Εστίαση στο πεδίο αναζήτησης της βιβλιοθήκης F6
Ctrl + F
Διακοπή λειτουργίας αυτόματης κύλισης Esc
Ακύρωση λειτουργίας μεταφοράς και απόθεσης Esc
Απαλοιφή πεδίου αναζήτησης στη βιβλιοθήκη ή την πλαϊνή γραμμή Esc
Κλείσιμο μενού Esc
Alt
F10
Εναλλαγή μενού δεξιού κλικ Shift + F10

Διάφορα

Εντολή Συντόμευση
Συμπλήρωση διεύθυνσης .com control + return
Διαγραφή επιλεγμένης καταχώρησης αυτόματης συμπλήρωσης shift + delete
(Απ)ενεργοποίηση πλήρους οθόνης command+Shift+F
(Απ)ενεργοποίηση λειτουργίας ανάγνωσης command+option+R
Περιήγηση κέρσορα F7
Εστίαση στη γραμμή διευθύνσεων F6
command + L
Εστίαση στο πεδίο αναζήτησης της βιβλιοθήκης F6
command + F
Διακοπή λειτουργίας αυτόματης κύλισης Esc
Ακύρωση λειτουργίας μεταφοράς και απόθεσης Esc
Απαλοιφή πεδίου αναζήτησης στη βιβλιοθήκη ή στην πλαϊνή γραμμή Esc
Κλείσιμο μενού Esc
Alt
F10

Συντομεύσεις πολυμέσων

Εντολή Συντόμευση
Εναλλαγή αναπαραγωγής/παύσης Space bar
Μείωση έντασης
Αύξηση έντασης
Σίγαση ήχου Ctrl + command +
Αναίρεση σίγασης ήχου Ctrl + command +
Μετακίνηση 15 δευτερόλεπτα πίσω
Μετακίνηση 10 % πίσω Ctrl + command +
Μετακίνηση 15 δευτερόλεπτα εμπρός
Μετακίνηση 10 % εμπρός Ctrl + command +
Μετακίνηση στην αρχή Home
Μετακίνηση στο τέλος End

Επιλογή πολλαπλών καρτελών

Αυτές οι συντομεύσεις απαιτούν η γραμμή καρτελών να είναι «σε εστίαση». Προς το παρόν, ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να εστιάσετε σε ένα παρακείμενο στοιχείο και να φτάσετε τη γραμμή καρτελών με το πλήκτρο Tab· για παράδειγμα, πατώντας τα Ctrl + Lcommand + L για να εστιάσετε στη γραμμή διευθύνσεων και έπειτα, τα Shift + Tab επανειλημμένα, έως ότου εμφανιστεί ένα χρωματιστό πλαίσιο περιμετρικά της τρέχουσας καρτέλας.
Εντολή Συντόμευση
Επιλογή αριστερής, δεξιάς, πρώτης ή τελευταίας καρτέλας. Κατάργηση επιλογής όλων των άλλων. Πλήκτρα βελών
Home
End
Μετακίνηση χρωματιστού πλαισίου στην αριστερή, δεξιά, πρώτη ή τελευταία καρτέλα Ctrlcommand + Πλήκτρα βελών
Ctrlcommand + Home
Ctrlcommand + End
Επιλογή ή κατάργηση επιλογής καρτέλας με χρωματιστό πλαίσιο. Οι άλλες καρτέλες παραμένουν επιλεγμένες ή μη επιλεγμένες. Ctrl + Spacecommand + space

Συντομεύσεις προγραμματιστών

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου με τα εργαλεία προγραμματισμού στο Firefox. Δείτε τη σελίδα All keyboard shortcuts στο Firefox Source Docs.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα