Σελιδοδείκτες στο Firefox

Οι σελιδοδείκτες (ονομάζονται Αγαπημένα στο Microsoft Edge) είναι οι σύνδεσμοι που αποθηκεύετε για τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες και διευκολύνουν την επιστροφή σας σε αυτές. Αυτό το άρθρο εξηγεί τα βασικά για τη δημιουργία και τη διαχείριση των σελιδοδεικτών στο Firefox.

Προσθήκη σελιδοδείκτη σε μια σελίδα

Για να προσθέσετε σελιδοδείκτη σε μια σελίδα, απλά κάντε κλικ στο αστέρι, στη γραμμή διευθύνσεων.

Fx89 bookmarks star address bar

Όταν δημιουργηθεί ένας σελιδοδείκτης για τη σελίδα, το αστέρι θα γίνει μπλε και θα ανοίξει ένα παράθυρο, όπου θα μπορέσετε να ονομάσετε, να μετακινήσετε ή να προσθέσετε ετικέτες στον σελιδοδείκτη σας.

Ταυτόχρονή προσθήκη σελιδοδεικτών για όλες τις ανοικτές καρτέλες:

Επιλέξτε Αποθήκευση όλων των καρτελών… από το μενού σελιδοδεικτών.

 1. Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
 2. Ονομάστε τον νέο φάκελο σελιδοδεικτών και επιλέξτε σε ποιο φάκελο θα γίνει αποθήκευση.
 3. Κάντε κλικ στο Προσθήκη σελιδοδεικτών.
 1. Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε καρτέλα, επιλέξτε Επιλογή όλων των καρτελών από το μενού επιλογών.
 2. Κάντε δεξί κλικ σε οποιαδήποτε καρτέλα και επιλέξτε Αποθήκευση καρτελών….
 3. Ονομάστε τον νέο φάκελο σελιδοδεικτών και επιλέξτε σε ποιο φάκελο θα γίνει αποθήκευση.
 4. Κάντε κλικ στο Προσθήκη σελιδοδεικτών.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D για να αποθηκεύσετε όλες τις ανοικτές καρτέλες του τρέχοντος παραθύρου σε σελιδοδείκτες.

Μετονομασία και μετακίνηση ενός σελιδοδείκτη

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του σελιδοδείκτη σας:

 1. Κάντε ξανά κλικ στο αστέρι για να ανοίξετε το παράθυρο Επεξεργασία σελιδοδείκτη.
  Fx89EditBookmark
  • Στο πλαίσιο Επεξεργασία σελιδοδείκτη, μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από αυτές τις λεπτομέρειες:
   • Όνομα: Αυτό είναι το όνομα που εμφανίζει το Firefox για τον σελιδοδείκτη στα μενού.
   • Τοποθεσία: Επιλέξτε σε ποιο φάκελο θα αποθηκευτεί ο σελιδοδείκτης, επιλέγοντας έναν από το αναδιπλούμενο μενού (για παράδειγμα, Μενού σελιδοδεικτών ή Γραμμή σελιδοδεικτών). Στο αναδιπλούμενο μενού, μπορείτε επίσης να επιλέξετε Επιλογή… για να δείτε μια λίστα με όλους τους φακέλους σελιδοδεικτών ή να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο.
    Από προεπιλογή, οι σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στον φάκελο που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά (ή στη γραμμή σελιδοδεικτών, εάν προσθέτετε για πρώτη φορά σελιδοδείκτη).
   • Ετικέτες: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ετικέτες για ευκολότερη αναζήτηση και οργάνωση των σελιδοδεικτών σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Ετικέτες σελιδοδεικτών - Κατηγοριοποίηση σελιδοδεικτών για ευκολότερη εύρεση.
 2. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση για να κλείσετε το παράθυρο.
Συμβουλή: Αν δεν επιθυμείτε να βλέπετε αυτό το παράθυρο επεξεργασίας κατά την αποθήκευση σελιδοδεικτών, καταργήστε την επιλογή Εμφάνιση επεξεργαστή κατά την αποθήκευση.

Διαγραφή σελιδοδείκτη

Δείτε το Διαγραφή ενός σελιδοδείκτη.

Οργάνωση σελιδοδεικτών

Το παράθυρο Βιβλιοθήκη σάς επιτρέπει να δείτε και να οργανώσετε όλους τους σελιδοδείκτες σας. Μπορείτε να ανοίξετε τη βιβλιοθήκη σελιδοδεικτών, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Κάντε κλικ στο κουμπί Η εικόνα «fx57menu» δεν υπάρχει.Fx89menuButton για να ανοίξετε το μενού. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες και κάντε κλικ στο Διαχείριση σελιδοδεικτών στο κάτω μέρος.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl + Shift + OCommand + Shift + O για να ανοίξετε γρήγορα τη βιβλιοθήκη σελιδοδεικτών σας.

Fx63Library-OtherBookmarks

Στο παράθυρο της βιβλιοθήκης σελιδοδεικτών, μπορείτε να:

 • Σύρετε τους σελιδοδείκτες σας σε άλλους φακέλους. Δείτε το Χρήση φακέλων για οργάνωση σελιδοδεικτών για να μάθετε περισσότερα. Υπάρχουν ορισμένοι ειδικοί φάκελοι:
  • Μενού σελιδοδεικτών: Οι σελιδοδείκτες αυτού του φακέλου εμφανίζονται στην πλαϊνή γραμμή και τη γραμμή μενού του Firefox ή τη γραμμή εργαλείων.
  • Γραμμή σελιδοδεικτών: Οι σελιδοδείκτες αυτού του φακέλου εμφανίζονται στη γραμμή σελιδοδεικτών, αν είναι ενεργοποιημένη.
 • Ταξινομήσετε τους σελιδοδείκτες για γρήγορη εύρεση.
 • Αναζητήσετε τους σελιδοδείκτες σας με βάση το όνομα.
 • Επεξεργαστείτε τα στοιχεία των σελιδοδεικτών σας, όπως τις λέξεις-κλειδιά (δείτε παρακάτω).
 • Ανοίξετε έναν σελιδοδείκτη στην τρέχουσα καρτέλα, με διπλό κλικ.
 • Κάνετε δεξί control-κλικ σε έναν σελιδοδείκτη για να δείτε άλλες επιλογές, όπως Άνοιγμα σε νέα καρτέλα, Άνοιγμα σε νέο ιδιωτικό παράθυρο, Διαγραφή σελιδοδείκτη κ.λπ.
 • Αντιγράψετε, επαναφέρετε, εξαγάγετε και εισαγάγετε τους σελιδοδείκτες σας.

Πρόσβαση στους σελιδοδείκτες

Αναζήτηση στη γραμμή διευθύνσεων

Μπορείτε να αναζητήσετε τις σελίδες που έχετε αποθηκεύσει στους σελιδοδείκτες, πληκτρολογώντας τα ονόματά τους στη γραμμή διευθύνσεων. Όσο πληκτρολογείτε, θα εμφανιστεί μια λίστα με ιστοσελίδες στις οποίες έχετε προσθέσει σελιδοδείκτη, ετικέτες ή έχετε κάνει επίσκεψη. Οι σελίδες με σελιδοδείκτη θα έχουν ένα αστέρι δίπλα τους. Η αναζήτηση μπορεί να περιοριστεί στους σελιδοδείκτες εάν ξεκινήσετε με * και ένα κενό διάστημα. Έπειτα, κάντε απλώς κλικ σε κάποια από τις σελίδες για να μεταφερθείτε εκεί άμεσα. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε το Αυτόματη συμπλήρωση γραμμής διευθύνσεων στο Firefox.

Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση σελιδοδεικτών από το κύριο μενού:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Η εικόνα «fx57menu» δεν υπάρχει.Fx89menuButton για να ανοίξετε το μενού.
 2. Επιλέξτε Σελιδοδείκτες.
 3. Ενεργοποιήστε την αναζήτηση σελιδοδεικτών κάνοντας κλικ στο Αναζήτηση σελιδοδεικτών.
 4. Πληκτρολογήστε το όνομα του σελιδοδείκτη που ψάχνετε, στη γραμμή διευθύνσεων.

Το Firefox θα εμφανίζει μόνο τους σελιδοδείκτες που συμφωνούν με την αναζήτησή σας καθώς πληκτρολογείτε.

Σημείωση: Η Αναζήτηση σελιδοδεικτών βρίσκεται και στο μενού σελιδοδεικτών, το οποίο μπορείτε να προσπελάσετε προσθέτοντας το αντίστοιχο κουμπίBookmarks Menu button - Proton στη γραμμή εργαλείων.

Γραμμή σελιδοδεικτών

Η γραμμή σελιδοδεικτών του Firefox παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε συχνούς σελιδοδείκτες. Για τους νέους χρήστες, αποτελεί την προεπιλεγμένη τοποθεσία αποθήκευσης σελιδοδεικτών.

Fx62BookmarksToolbar-el

Για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή σελιδοδεικτών:

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Περισσότερα εργαλεία και τέλος, Προσαρμογή γραμμής εργαλείων….
 2. Επιλέξτε το αναδιπλούμενο μενού Γραμμές εργαλείων, στο κάτω μέρος του παραθύρου.
 3. Επιλέξτε Γραμμή σελιδοδεικτών. Οι επιλογές Πάντα εμφάνιση, Ποτέ εμφάνιση και Εμφάνιση μόνο στη νέα καρτέλα θα σας επιτρέψουν να επιλέξετε πότε θέλετε να εμφανίζεται η γραμμή σελιδοδεικτών.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος όταν τελειώσετε.
Fx86BookmarksToolbarMenu-el
 • Κάντε κλικ στο μενού Προβολή στο πάνω μέρος της οθόνης και μεταβείτε στην επιλογή Γραμμές εργαλείων.
 1. Επιλέξτε Γραμμή σελιδοδεικτών. Οι επιλογές Πάντα εμφάνιση, Ποτέ εμφάνιση και Εμφάνιση μόνο στη νέα καρτέλα θα σας επιτρέψουν να επιλέξετε πότε θέλετε να εμφανίζεται η γραμμή σελιδοδεικτών.
Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου Ctrl + Shift + BCommand + Shift + B για εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής σελιδοδεικτών.

Για να μάθετε περισσότερα, δείτε το Γραμμή σελιδοδεικτών - Εμφάνιση αγαπημένων ιστοτόπων στο πάνω μέρος του Firefox.

Φάκελος «Άλλοι σελιδοδείκτες»

Θα δείτε το εικονίδιο του φακέλου Άλλοι σελιδοδείκτες στο τέλος της γραμμής σελιδοδεικτών, εφόσον ο ομώνυμος φάκελος της βιβλιοθήκης σας περιέχει σελιδοδείκτες. Έτσι, θα μπορείτε εύκολα να βρείτε τους σελιδοδείκτες που αποθηκεύονται στον φάκελο αυτό. Για να αφαιρέσετε το εικονίδιο του φακέλου Άλλοι σελιδοδείκτες από τη γραμμή σελιδοδεικτών, δείτε το Αφαίρεση φακέλου «Άλλοι σελιδοδείκτες» από τη γραμμή σελιδοδεικτών.

Μενού και πλαϊνή γραμμή του Firefox

Μπορείτε να δείτε όλους τους σελιδοδείκτες σας από την πλαϊνή γραμμή του Firefox και από το μενού Σελιδοδείκτες της γραμμής μενού, εφόσον η γραμμή μενού είναι ενεργοποιημένη]].

Κουμπί του μενού σελιδοδεικτών στη γραμμή εργαλείων

Το κουμπί του μενού σελιδοδεικτών Bookmarks Menu button - Proton της γραμμής εργαλείων δεν εμφανίζεται από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να το προσθέσετε προσαρμόζοντας τη γραμμή εργαλείων του Firefox.

Πρόσθεση κουμπιού για το μενού σελιδοδεικτών στη γραμμή εργαλείων

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Fx89menuButton, επιλέξτε Περισσότερα εργαλεία και τέλος, Προσαρμογή γραμμής εργαλείων….
  • Θα ανοίξει μια ειδική καρτέλα που σας επιτρέπει να σύρετε και να εναποθέσετε στοιχεία εντός ή εκτός του αναδυόμενου μενού και της γραμμής εργαλείων.
 2. Σύρετε το κουμπί του μενού σελιδοδεικτών Bookmarks Menu button - Proton στη γραμμή εργαλείων.
 3. Κάντε κλικ στο Τέλος.

Για να αφαιρέσετε το κουμπί, χρησιμοποιήστε τα παραπάνω βήματα για να σύρετε το κουμπί του μενού σελιδοδεικτών εκτός της γραμμής εργαλείων.

Χρήση λέξεων-κλειδιών με τους σελιδοδείκτες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λέξεις-κλειδιά για εύκολη πρόσβαση στους σελιδοδείκτες σας. Όταν συσχετίσετε μια λέξη-κλειδί σε κάποιο σελιδοδείκτη, μπορείτε απλά να την πληκτρολογήσετε στη γραμμή διευθύνσεων και να πατήσετε EnterReturn, ώστε να ανοίξετε τον σελιδοδείκτη.

Για να συσχετίσετε μια λέξη-κλειδί με έναν σελιδοδείκτη:

 1. Ανοίξτε το παράθυρο βιβλιοθήκης και επιλέξτε τον σελιδοδείκτη.
 2. Κάντε κλικ στο πεδίο λέξης-κλειδιού, στο κάτω μέρος του παραθύρου.
 3. Πληκτρολογήστε την επιθυμητή λέξη-κλειδί σας.
  • Η λέξη-κλειδί μπορεί να περιέχει γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες (για παράδειγμα: - _ ' " , . : ; = / \ ( ) [ ] { } ! & @ ~). Δεν πρέπει να περιέχει κενά και δεν πρέπει να ξεκινά ή να τελειώνει με τους χαρακτήρες: ? * ^ $ % # +
  • Η λέξη-κλειδί δεν πρέπει να είναι η ίδια με τη λέξη-κλειδί μιας μηχανής αναζήτησης. Για παράδειγμα, αν μια μηχανή αναζήτησης έχει ως λέξη-κλειδί το @g, η λέξη-κλειδί του σελιδοδείκτη δεν μπορεί να είναι @g, αλλά μπορεί να είναι g.
  • Αν η επιλεγμένη λέξη-κλειδί έχει ήδη ανατεθεί σε άλλο σελιδοδείκτη, θα συσχετιστεί με τον νέο σελιδοδείκτη.
Σημείωση: Εκτός της βιβλιοθήκης, μπορείτε να προσπελάσετε το πεδίο λέξης-κλειδιού από το μενού επιλογών, κάνοντας δεξί κλικπατώντας το πλήκτρο Control, ενώ κάνετε κλικ στον σελιδοδείκτη και επιλέγοντας Επεξεργασία σελιδοδείκτη.

Εισαγωγή σελιδοδεικτών από άλλο πρόγραμμα περιήγησης ή προφίλ

Το Firefox σάς επιτρέπει να εισαγάγετε σελιδοδείκτες από άλλα προγράμματα περιήγησης του υπολογιστή σας. Σας επιτρέπει επίσης την εισαγωγή άλλων δεδομένων, όπως του ιστορικού περιήγησης και των αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασης, σε ορισμένες περιπτώσεις. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε το Εισαγωγή δεδομένων από άλλο πρόγραμμα περιήγησης.

Σχετικά άρθρα

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά το πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τους σελιδοδείκτες, δείτε αυτά τα άρθρα:

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα