Εγκατάσταση του Firefox σε Linux

Firefox Firefox Last updated: 02/05/2024 66% of users voted this helpful

Το Firefox είναι προεγκατεστημένο σε πολλές διανομές Linux μέσω των εφαρμογών διαχείρισης πακέτων τους και έχει οριστεί ως το προεπιλεγμένο πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, εάν πρέπει να εγκαταστήσετε το Firefox στο Linux με κάποιον άλλο τρόπο, ο παρών οδηγός περιγράφει τις εναλλακτικές μεθόδους λήψης και εγκατάστασης του Firefox στο Linux.

Αυτό το άρθρο αφορά μόνο το Linux. Για οδηγίες εγκατάστασης του Firefox σε Mac, δείτε το Λήψη και εγκατάσταση του Firefox σε Mac.Για οδηγίες εγκατάστασης του Firefox σε Windows, δείτε το Εγκατάσταση του Firefox στα Windows.

Εγκατάσταση από την εφαρμογή διαχείρισης πακέτων (Προτείνεται)

Για να εγκαταστήσετε το Firefox μέσω της εφαρμογής διαχείρισης πακέτων της διανομής σας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της διανομής Linux σας.

Αυτή είναι η ενδεδειγμένη η μέθοδος επειδή εξασφαλίζει ότι το Firefox και όλες οι απαιτούμενες βιβλιοθήκες θα εγκατασταθούν και θα ρυθμιστούν κατάλληλα για τη διανομή σας. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση μεταξύ της επίσημης κυκλοφορίας μιας νέας έκδοσης του Firefox και της στιγμής που θα ενημερώσει η διανομή σας την έκδοση που παρέχει. Η διανομή σας μπορεί επίσης να διανέμει το Firefox χωρίς τα λογότυπά του ή αποκλειστικά την έκδοση ESR.

Εγκατάσταση από Flatpak

Για να εγκαταστήσετε το Firefox από Flatpak, εγκαταστήστε και ρυθμίστε το Flatpak στον υπολογιστή σας. Μόλις εγκατασταθεί το Flatpak, μεταβείτε στη σελίδα του Flathub για το Firefox και κάντε κλικ στο κουμπί Install. Εναλλακτικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ακόλουθη εντολή σε ένα τερματικό:

flatpak install flathub org.mozilla.firefox

Από προεπιλογή, το Flatpak εγκαθιστά το Firefox στην ίδια γλώσσα με αυτή του λειτουργικού σας συστήματος. Για να επιλέξετε μια διαφορετική γλώσσα, ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Firefox σε μια άλλη γλώσσα.

Εγκατάσταση από Snap

Για να εγκαταστήσετε το Firefox από Snap, εγκαταστήστε το Snap στον υπολογιστή σας. Μόλις εγκατασταθεί το Snap, μεταβείτε στη σελίδα του Snapcraft για το Firefox, κάντε κλικ στο κουμπί Install και ακολουθήστε τις οδηγίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε την ακόλουθη εντολή σε ένα τερματικό:

sudo snap install firefox

Εάν διατίθεται, το Snap εγκαθιστά το Firefox στη γλώσσα του λειτουργικού σας συστήματος. Για να επιλέξετε μια διαφορετική γλώσσα, ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Firefox σε μια άλλη γλώσσα.

Εγκατάσταση του πακέτου .deb του Firefox για διανομές που βασίζονται στο Debian

Για να εγκαταστήσετε το πακέτο .deb μέσω του αποθετηρίου APT, κάντε τα εξής:

 1. Δημιουργήστε έναν κατάλογο για να αποθηκεύσετε τα κλειδιά του αποθετηρίου APT εάν δεν υπάρχει ήδη:
  sudo install -d -m 0755 /etc/apt/keyrings
 2. Εισαγάγετε το κλειδί υπογραφής του αποθετηρίου APT της Mozilla:
  wget -q https://packages.mozilla.org/apt/repo-signing-key.gpg -O- | sudo tee /etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc > /dev/null
  Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το wget, μπορείτε να το κάνετε με την εντολή: sudo apt-get install wget
 3. Το ψηφιακό αποτύπωμα θα πρέπει να είναι 35BAA0B33E9EB396F59CA838C0BA5CE6DC6315A3. Μπορείτε να το ελέγξετε με την ακόλουθη εντολή:
  gpg -n -q --import --import-options import-show /etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc | awk '/pub/{getline; gsub(/^ +| +$/,""); if($0 == "35BAA0B33E9EB396F59CA838C0BA5CE6DC6315A3") print "\nΤο αποτύπωμα του κλειδιού ταιριάζει ("$0").\n"; else print "\nΑποτυχία επαλήθευσης: το αποτύπωμα ("$0") δεν ταιριάζει με το αναμενόμενο.\n"}'
 4. Στη συνέχεια, προσθέστε το αποθετήριο APT της Mozilla στη λίστα πηγών σας:
  echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc] https://packages.mozilla.org/apt mozilla main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mozilla.list > /dev/null
 5. Ρυθμίστε το APT για να δώσετε προτεραιότητα στα πακέτα που προέρχονται από το αποθετήριο της Mozilla:
  echo '
  Package: *
  Pin: origin packages.mozilla.org
  Pin-Priority: 1000
  ' | sudo tee /etc/apt/preferences.d/mozilla
 6. Ενημερώστε τη λίστα πακέτων σας και εγκαταστήστε το πακέτο .deb του Firefox:
  sudo apt-get update && sudo apt-get install firefox

Ρύθμιση διαφορετικών γλωσσών στο Firefox με αρχεία .deb

Για τους χρήστες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Firefox σε μια άλλη γλώσσα εκτός των Αγγλικών (ΗΠΑ), έχουμε δημιουργήσει πακέτα .deb που περιέχουν τα πακέτα γλωσσών του Firefox. Για να εγκαταστήσετε ένα συγκεκριμένο πακέτο γλώσσας, αντικαταστήστε το «fr» στο παρακάτω παράδειγμα με τον κωδικό της επιθυμητής γλώσσας:

sudo apt-get install firefox-l10n-fr

Για την παράθεση όλων των διαθέσιμων πακέτων γλωσσών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω εντολή αφού προσθέσετε το αποθετήριο APT της Mozilla και εκτελέσετε την εντολή sudo apt-get update:

apt-cache search firefox-l10n

Μεταφορά δεδομένων

Εάν χρησιμοποιούσατε προηγουμένως το Snap ή το Flatpak, θα πρέπει να εισαγάγετε το προφίλ σας. Υπάρχουν δύο τρόποι για να το κάνετε αυτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις εξής μεθόδους:

 • Μέθοδος 1: Ρυθμίσετε το Sync. Δείτε το Ρύθμιση του Sync σε υπολογιστές για οδηγίες.
 • Μέθοδος 2: Αντιγράψτε τα υπάρχοντα αρχεία που βρίσκονται στον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχουν τερματιστεί πλήρως όλα τα αντίγραφα του Firefox στον υπολογιστή σας προτού να κάνετε το εξής:
  • Flatpak:
   mkdir -p ~/.mozilla/firefox/ && cp -a ~/.var/app/org.mozilla.firefox/.mozilla/firefox/* ~/.mozilla/firefox/
  • Snap:
   mkdir -p ~/.mozilla/firefox/ && cp -a ~/snap/firefox/common/.mozilla/firefox/* ~/.mozilla/firefox/

Και στις δύο περιπτώσεις, αφού μεταφέρετε τα προφίλ, εκκινήστε το Firefox από το τερματικό με την εντολή: firefox -P. Επιλέξτε το επιθυμητό σας προφίλ. Μετά από αυτήν την αρχική ρύθμιση, δεν θα είναι πλέον αναγκαία η χρήση της παραμέτρου -P.

Εγκατάσταση από εκδόσεις δομής της Mozilla

Πριν από την εγκατάσταση του Firefox μέσω μιας έκδοσης δομής της Mozilla, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει τις απαιτούμενες βιβλιοθήκες. Εάν απουσιάζουν βιβλιοθήκες ή εάν έχουν εγκατασταθεί μη συμβατές εκδόσεις τους, το Firefox ενδέχεται να μην λειτουργεί.

Εγκατάσταση του Firefox σε όλο το σύστημα (για έμπειρους χρήστες)

Για να εγκαταστήσετε το Firefox με αυτήν τη μέθοδο, θα πρέπει να συνδεθείτε ως χρήστης root ή να εκτελέσετε τις εντολές sudo.

Αυτή η εγκατάσταση θα έχει προτεραιότητα σε σχέση με την έκδοση του Firefox που παρέχει η εφαρμογή διαχείρισης πακέτων σας. Για να εκτελέσετε την έκδοση της διαχείρισης πακέτων, θα πρέπει να εκτελείτε το δυαδικό αρχείο από ένα τερματικό. Για να το κάνετε αυτό στις περισσότερες διανομές, ανοίξτε ένα τερματικό και πληκτρολογήστε:
/usr/bin/firefox.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψης του Firefox και κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη τώρα.
 2. Ανοίξτε ένα τερματικό και μεταβείτε στον φάκελο όπου έχει αποθηκευτεί η λήψη σας. Για παράδειγμα:
  cd ~/Downloads
 3. Εξαγάγετε τα περιεχόμενα του ληφθέντος αρχείου πληκτρολογώντας:
  tar xjf firefox-*.tar.bz2

  Οι ακόλουθες εντολές πρέπει να εκτελεστούν από διαχειριστή (root). Εναλλακτικά, θα πρέπει να προηγηθεί η εντολή sudo.
 4. Μετακινήστε τον αποσυμπιεσμένο φάκελο του Firefox στο /opt:
  mv firefox /opt
 5. Δημιουργήστε έναν συμβολικό σύνδεσμο (symlink) για το εκτελέσιμο αρχείο του Firefox:
  ln -s /opt/firefox/firefox /usr/local/bin/firefox
 6. Κάντε λήψη ενός αντιγράφου του αρχείου «.desktop»:
  wget https://raw.githubusercontent.com/mozilla/sumo-kb/main/install-firefox-linux/firefox.desktop -P /usr/local/share/applications

Εναλλακτικά, εάν δεν έχει εγκατασταθεί το wget στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στο παραπάνω URL, κάντε δεξί κλικ στη σελίδα για να ανοίξετε το μενού επιλογών και επιλέξτε Αποθήκευση σελίδας ως. Αφού κάνετε λήψη του αρχείου, μετακινήστε το στο /usr/local/share/applications.

Για να επαληθεύσετε ότι η εγκατάσταση ήταν επιτυχής, μπορείτε να ανοίξετε τη σελίδα Πληροφορίες επίλυσης προβλημάτων. Στην ενότητα Βασικά εφαρμογής, η τιμή της γραμμής Αρχείο εφαρμογής θα πρέπει να είναι /opt/firefox/firefox-bin.

Τοπική εγκατάσταση του Firefox σε λογαριασμό χρήστη

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε ως χρήστης root ή να εκτελέσετε τις εντολές sudo, ή απλώς προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε ένα τοπικό Firefox στον λογαριασμό σας, μπορείτε να κάνετε τοπική εγκατάσταση. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εγκατάσταση πολλαπλών, διαφορετικών εκδόσεων δομής του Firefox.
 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψης του Firefox και κάντε κλικ στο κουμπί Λήψη τώρα.
  • Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στον σύνδεσμο Λήψη για διαφορετική πλατφόρμα ή γλώσσα κάτω από αυτό το κουμπι, ώστε να επιλέξετε κάποια άλλη έκδοση: Nightly, Beta, Developer ή ESR.
 2. Ανοίξτε ένα τερματικό και μεταβείτε στον φάκελο όπου έχει αποθηκευτεί η λήψη σας. Για παράδειγμα:
  cd ~/Downloads
 3. Εξαγάγετε τα περιεχόμενα του ληφθέντος αρχείου. Αυτό θα δημιουργηθεί ένας φάκελος με όνομα firefox. Έπειτα, μπορείτε να διαγράψετε το συμπιεσμένο αρχείο:
  tar xjf firefox-*.tar.bz2
  rm firefox-*.tar.bz2
 4. Αν κάνατε λήψη μιας συγκεκριμένης έκδοσης δομής, ίσως θελήσετε να μετονομάσετε κατάλληλα τον αποσυμπιεσμένο φάκελο. Για παράδειγμα:
  mv firefox firefox-nightly
 5. Μπορείτε να αφήσετε τον αποσυμπιεσμένο φάκελο στον φάκελο λήψεών σας ή να τον μετακινήσετε σε κάποια άλλη τοποθεσία στον λογαριασμό σας. Για παράδειγμα:
  mv firefox ~/firefox
 6. Το Firefox είναι πλέον έτοιμο για χρήση. Μπορείτε να το εκτελέσετε απευθείας από το τερματικό:
  ~/firefox/firefox &
 7. Δημιουργήστε μια συντόμευση επιφάνειας εργασίας. (Ενδέχεται να διαφέρει στη διανομή Linux σας.)
  • Κάντε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέξτε Δημιουργία εκκινητή από το μενού επιλογών.
  • Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε το εξής στο τερματικό:
   ln -s ~/firefox/firefox ~/Desktop/
  • Ένα εικονίδιο για τη συντόμευση επιφάνειας εργασίας θα βρίσκεται στο ~/firefox/browser/chrome/icons/default/
Σημείωση: Αυτή η μέθοδος δεν αλλάζει τις συνδέσεις τύπων αρχείων στο σύστημα, επομένως οι σύνδεσμοι από άλλες εφαρμογές δεν θα ανοίγουν στην τοπική εγκατάσταση. Θα χρειάζεται να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση του συνδέσμου στη γραμμή διευθύνσεων του Firefox.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα