Jak zazálohovat a obnovit profil

Firefox uchovává vaše osobní data, jako např. záložky, hesla a rozšíření, ve vašem počítači ve složce profilu, jež je umístěna mimo složku s nainstalovaným programem. Tento článek vysvětluje, jak můžete svůj profil zazálohovat, obnovit nebo přesunout na jiné místo či počítač.

Poznámka: Funkce obnovy Firefoxu vytváří na ploše složku Původní data aplikace Firefox, která obsahuje zálohu vaší staré složky profilu. Pokud jste nedávno prováděli obnovu Firefoxu a máte stále ještě tuto složku, již máte kompletní zálohu svého profilu.

Jak najít složku s profilem

 • Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton, zvolte Nápověda a poté Další technické informace.V nabídce Nápověda klikněte na položku Další technické informace. Otevře se panel Technické informace.
 • V sekci Stručně o aplikaci klikněte na řádku Složka s profilem na tlačítko OtevřítZobrazit ve FinderuOtevřít. Otevře se okno se složkou vašeho profilu.Otevře se složka vašeho profilu.
Poznámka: Pokud nemůžete spustit či použít Firefox, postupujte dle instrukcí v článku Nalezní profilu bez otevření Firefoxu.

Zálohování profilu

K vytvoření zálohy vašeho profilu nejprve ukončete Firefox, pokud je spuštěn, a potom zkopírujte složku s profilem na jiné místo.

 1. Najděte svou složku s profilem, jak je vysvětleno výše.
 2. Ukončete Firefox (je-li spuštěný): Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.
 3. Přejděte do nadřazené složky, tj. do %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\~/Library/Application Support/Firefox/Profiles/~/.mozilla/firefox/
 4. Klikněte pravým tlačítkem myšiZatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klikněte na složku s vaším profilem (např. xxxxxxxx.default) a zvolte Kopírovat.
 5. Klikněte pravým tlačítkem myšiZatímco držíte stisknutou klávesu Ctrl, klikněte na plánované umístění zálohy (např. flash disk nebo prázdný disk CD-RW), a zvolte Vložit položku.

Obnovení zálohy profilu

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.
 2. Má-li stávající složka s vaším profilem i zazálohovaná složka shodný název, jednoduše tuto stávající složku nahraďte složkou zazálohovanou, a potom spusťte Firefox.
  Důležité: Aby to fungovalo, musí se názvy složek s profily přesně shodovat, včetně náhodného řetězce osmi znaků. Jestliže se názvy neshodují, nebo když obnovujete zálohu na jiné místo, řiďte se pokyny uvedenými dále.

Obnovení na jiné místo

Pokud se názvy složek s profily neshodují anebo když chcete profil přesunout či obnovit na jiné místo, proveďte následující kroky:

 1. Zavřete kompletně Firefox: Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.
 2. Pomocí Správce profilů vytvořte nový profil na požadovaném místě. Poté Správce profilů ukončete.
  Poznámka: Pokud jste právě nainstalovali Firefox na novém počítači, můžete namísto vytváření nového profilu použít výchozí profil, který se vytvoří automaticky při prvním spuštění Firefoxu.
 3. Najděte na svém pevném disku či záložním médiu složku se zazálohovaným profilem.
 4. Přejděte do této záložní složky (např. xxxxxxxx.default záloha).
 5. Zkopírujte do systémové schránky veškerý obsah záložní složky, jako jsou soubor mimeTypes.rdfhandlers.json, soubor prefs.js, složka bookmarkbackups atd.
 6. Podle postupu uvedeného výše najděte a otevřete složku s novým profilem. Poté ukončete Firefox (je-li spuštěný).
 7. Vložte obsah záložní složky do složky s novým profilem, přičemž soubory se stejným názvem nechte přepsat.
 8. Spusťte Firefox.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více