Správa profilů

Firefox Firefox Poslední aktualizace: 01/03/2024 50% uživatelů považuje toto za užitečné

Firefox ukládá vaše osobní data jako záložky, hesla a uživatelské předvolby do skupiny souborů, které se nazývají uživatelský profil, jež je umístěn na jiném místě než je složka s programem Firefoxu. Vytvořeno můžete mít více profilů, každý s vlastním souborem uživatelských dat. Vytvářet, odstraňovat, přejmenovávat a přepínat mezi profily můžete pomocí Správce profilů.

 • Pokud máte (nebo zamýšlíte mít) na jednom počítači více instalací Firefoxu, přečtěte si článek Samostatné profily pro jednotlivé instalace Firefoxu.
 • Pokud řešíte nějaký problém s Firefoxem: Funkce Obnova Firefoxu může pomoci vyřešit řadu problémů obnovením Firefoxu do výchozího nastavení při zachování vašich důležitých dat. Zvažte, zda před zdlouhavým zkoumáním zdroje problému raději nezvolit tento způsob.

Spuštění Správce profilů

Poznámka: Spravovat profily je možné při spuštěném Firefoxu ze stránky O profilech. Pokud vám Firefox nenaběhne nebo potřebujete určité možnosti správy, spusťte Správce profilů při zavřeném Firefoxu.

Správa profilů při otevřeném Firefoxu

Zapište do adresního řádku about:profiles a stiskněte klávesu EnterReturn. Otevře se stránka O profilech, umožňující prohlížet, vytvářet a spravovat profily Firefoxu.

about-profilesabout-profilesabout-profiles

Poznámka: Kořenový adresář uchovává uživatelská data, jako jsou např. záložky, hesla a uživatelské nastavení. Místní adresář uchovává diskovou mezipaměť a další dočasná data.

K dispozici jsou následující možnosti:

 • Vytvořit nový profil Klikněte na toto tlačítko a dále postupujte podle pokynů v Průvodci vytvořením profilu (viz kapitola Vytvoření profilu níže). Poté, co vytváření nového profilu dokončíte, bude tento nový profil uveden ve Správci profilů. Tento nový profil se stane výchozím profilem a bude použit při příštím spuštění Firefoxu.

Dále jsou uvedeny jednotlivé profily. Najděte ten, který chcete změnit a vyberte si z tlačítek pod ním:

 • Přejmenovat Klikněte na toto tlačítko, chcete-li změnit název profilu ve Správci profilů. Poznámka: Nebude tím přejmenována složka obsahující soubory profilu.
 • Smazat Klikněte na toto tlačítko, chcete-li profil odstranit. (Momentálně používaný profil odstranit nelze.) Nemazat soubory je preferovaná možnost. Další informace naleznete v kapitole Odstranění profilu níže.
 • Nastavit jako výchozí profil Toto tlačítko umožňuje přepnout na jiný profil. Klikněte na něj, chcete-li, aby Firefox profil automaticky používal po svém spuštění.
 • Spustit profil v novém okně prohlížeče Po kliknutí na toto tlačítko se otevře další okno Firefoxu a bude používat tento profil.

Spuštění Správce profilů při zavřeném Firefoxu

Pokud máte více instalací Firefoxu, přečtěte si níže kapitolu Více instalací Firefoxu.
 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete ho: Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.
 2. Stiskněte klávesy Windows Key + R.
 3. V dialogu Spustit zadejte:
  firefox.exe -P
  Můžete použít -P, -p nebo -ProfileManager (všechno by mělo fungovat).
 4. Klikněte na tlačítko OK. Otevře se okno Výběr profilu uživatele.
spravce-profilu-fx90spravce-profilu-fx90
Poznámka: Další možností, jak spustit Správce profilů, je z vyhledávacího pole v systémové nabídce Start. Ukončete Firefox (je-li spuštěný), stiskněte klávesu Windows Key, zadejte firefox.exe -P a stiskněte enter.
Pokud postup uvedený výše nefunguje nebo máte více instalací Firefoxu, postupujte podle instrukcí v následující kapitole.

Více instalací Firefoxu

Je možné mít nainstalováno více programů Firefox v různých umístěních. Chcete-li spustit Správce profilů pro určitou instalaci Firefoxu, namísto firefox.exe ve výše uvedeném postupu zadejte úplnou cestu k danému programu Firefox, kterou uzavřete do uvozovek, pak zapište mezeru a za ní -P.

Příklady:
32-bitový Firefox na 64-bitových Windows
"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

Firefox na 32-bitových Windows nebo 64-bitový Firefox na 64-bitových Windows
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -P

 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete ho: Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.
 2. Ve Finderu přejděte do složky /Applications/Utilities.
 3. Otevřete aplikaci Terminal.
 4. V aplikaci Terminal zadejte toto:
  /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox-bin -P
  Poznámka: Pokud se vaše aplikace Firefox nachází v jiném umístění než /Applications/Firefox.app/, upravte podle toho zápis.
  Důležité: mezi cestou a parametrem-P musí být mezera. (Můžete použít -P, -p nebo -ProfileManager; všechno by mělo fungovat.)
 5. Stiskněte klávesu Return. Otevře se okno Správce profilů Firefoxu (Výběr profilu uživatele).
spravce-profilu-fx90
Poznámka: Jestliže je Firefox nainstalován v jiném než výchozím umístění (třeba když máte více instalací Firefoxu), bude potřeba podle toho zápis upravit.

Pokud je Firefox obsažen ve vaší distribuci Linuxu nebo ho máte nainstalován pomocí správce balíčků vaší distribuce, postupujte následovně:

 1. Je-li Firefox spuštěn, ukončete ho: Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.
 2. V terminálu spusťte:
  firefox -P

Jedná se o velké písmeno P. Případně je možné použít -ProfileManager.

 1. Otevře se okno Správce profilů Firefoxu (Výběr profilu uživatele).
spravce-profilu-fx90

Pokud se dialogové okno Správce profilů stále nezobrazuje, je možné, že Firefox běží na pozadí a to i přesto, že není vidět. Ukončete všechny procesy Firefoxu nebo restartujte počítač a poté zkuste provést postup znovu.

Vytvoření, odstranění nebo přejmenování profilu

Vytvořit, odstranit nebo přejmenovat profil je možné buď z okna Výběr profilu uživatele, když je Firefox zavřený, nebo ze stránky O profilech, když je Firefox otevřený:

Vytvoření profilu

 1. Klikněte v okně Výběr profilu uživatele na tlačítko Vytvořit profil… nebo na stránce O profilech na tlačítko Vytvořit nový profil. Otevře se Průvodce vytvořením profilu.
 2. Klikněte na tlačítko Další a zadejte název profilu. Zvolte název, který je popisný, jako např. své osobní jméno. Tento název nebude exponován na Internetu.
  spravce-profilu2-fx90spravce-profilu2-fx90spravce-profilu2-fx90
 3. Ignorujte tlačítko Vybrat složku..., pokud si nepřejete vybírat umístění profilu.
  Poznámka: Pokud si zvolíte vlastní umístění profilu, uložte ho do nové či prázdné složky. Jestliže prázdná nebude a později tento profil odstraníte tlačítkem Smazat soubory, bude odstraněn veškerý obsah této složky.
 4. Kliknutím na tlačítko DokončitHotovo vytvoříte nový profil.

Ocitnete se zpátky v okně Výběr profilu uživatele či na stránce O profilech a tento nový profil bude uveden v seznamu profilů. Když poprvé spustíte Firefox s novým profilem, budete vyzváni k přihlášení se do svého účtu Mozilla, abyste mohli synchronizovat svá data s novým profilem (viz níže).

Odstranění profilu

Odstranit nějaký stávající profil je možné následovně:

 1. V okně Výběr profilu uživatele vyberte profil, který si přejete odstranit a klikněte na Smazat profil… nebo na stránce O profilech klikněte pod příslušným profilem na tlačítko Smazat.
 2. Potvrďte, že si přejete profil smazat:
  smazani-profilusmazani-profilusmazani-profilu
  • Tlačítko Nemazat soubory odstraní profil ze Správce profilů, ale data z něj zůstanou na vašem počítači zachována, takže je neztratíte. Tato možnost je preferována, poněvadž zachovává složku se starým profilem a umožňuje vám tím soubory obnovit do nového profilu.
  • Tlačítko Smazat soubory odstraní profil a všechny soubory, které jsou v něm obsažené (záložky, nastavení, hesla atd.). Pokud použijete tuto možnost, složka s profilem a soubory v něm obsažené budou smazány. Tuto akci nelze vrátit zpět.
  • Tlačítko Zrušit přeruší mazání profilu.

Přejmenování profilu

Přejmenovat nějaký profil je možné následovně:

 1. V okně Výběr profilu uživatele vyberte profil, který si přejete přejmenovat a klikněte na Přejmenovat profil… nebo na stránce O profilech klikněte pod příslušným profilem na tlačítko Přejmenovat.
 2. Zadejte nové jméno profilu a klikněte na tlačítko OK.
  • Poznámka: Složka obsahující soubory profilu nebude přejmenována.

Možnosti

Tyto možnosti jsou dostupné pouze tehdy, když je Správce profilů spuštěn při zavřeném Firefoxu.

spravce-profilu1spravce-profilu1spravce-profilu1spravce-profilu1

Pracovat offline

Zaškrtnutím této volby se načte vybraný profil a Firefox se spustí bez připojení k Internetu. V tomto případě si můžete prohlížet dříve navštívené stránky a můžete experimentovat s profilem.

Použít zvolený profil bez ptaní při startu

Když máte vytvořeno více profilů, říká tato volba Firefoxu, co má při spuštění dělat:

 • Jestliže tuto volbu zaškrtnete, Firefox při svém spuštění automaticky načte vybraný profil. Pro přístup do jiného profilu pak musíte nejprve spustit Správce profilů.
 • Jestliže tuto volbu nezaškrtnete, zobrazí Firefox při každém svém spuštění Správce profilů, abyste mohli vybrat profil, který se má použít.

Synchronizace nového profilu

Nový profil můžete synchronizovat s ostatními profily a zařízeními Firefoxu. Bližší informace naleznete v článcích Jak si nastavit službu Sync na počítači a Jak určit, které typy dat se mají synchronizovat.

Přesunutí profilu

Pro zkopírování vašich dat a nastavení do jiné instalace Firefoxu (např. na novém počítači) můžete nejprve udělat zálohu svého profilu Firefoxu a poté ji obnovit do nového umístění. Jak na to se dozvíte v článku Jak zazálohovat a obnovit profil.

Obnova dat ze starého profilu

Pokud máte ve starém profilu Firefoxu důležitá data (jako např. záložky, hesla či uživatelská nastavení), můžete je přesunout do nového profilu jednoduše zkopírováním příslušných souborů. Bližší informace naleznete v článku Jak přenést důležitá data ze starého profilu do nového. Také můžete přejít přímo do předchozího profilu. Bližší informace naleznete v článku Obnova dat ztracených po aktualizaci Firefoxu.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více