วิธีบันทึกหน้าเว็บ

Firefox Firefox สร้างเมื่อ: 11/19/2013 91% of users voted this helpful

Firefox อนุญาตให้คุณบันทึกหน้าบนคอมพิวเตอร์ดังนั้นคุณสามารถอ่านหน้าเว็บนั้นได้แม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มาดูวิธีกันว่าทำอย่างไร

บันทึกหน้า

 1. บนสุดของหน้าต่าง Firefoxบนแถบเมนู, คลิกที่เมนู แฟ้ม และเลิก บันทึกหน้าเป็น... หน้าต่างบันทึกจะปรากฏขึ้น
 2. ใช้หน้าต่างบันทึกในการเลือกสถานที่บนคอมพิวเตอร์คุณที่จะบันทึกหน้าเว็บ
 3. ในเมนู "บันทึกเป็นแฟ้มประเภท" ให้เลือกว่าคุณจะทำอย่างไรกับหน้านี้:
  ไม่พบภาพ "e74673f857a97d39b1c27ff67b9b77a8-1237072529-727-1.PNG"

  e16d6cccad0b7e534d4e233f2c93c39a-1237167863-544-1.jpg
  • หน้าเว็บแบบสมบูรณ์: บันทึกหน้าทั้งหมดรวมทั้งรูปภาพด้วย ตัวเลือกนี้จะให้ดูเป็นรูปภาพได้ แต่จะไม่เก็บลิงก์ HTML สำหรับหน้าเว็บ Firefox จะสร้างแฟ้มในที่ที่หน้าเว็บถูกบันทึกไว้เพื่อบันทึกรูปและไฟล์อื่นที่จำเป็นเพื่อแสดงหน้าเว็บทั้งหมด
  • หน้าเว็บ HTML เท่านั้น: บันทึกหน้าโดยไม่มีรูปภาพ ตัวเลือกนี้จะเก็บ HTML ทั้งหมดไว้ในแฟ้มเดียว
  • แฟ้มข้อความ: บันทึกหน้าเป็นแฟ้มข้อความ ตัวเลือกนี้จะไม่เก็บ HTML แต่จะทำให้คุณเห็นเป็นข้อความไม่ว่าจะในโปรแกรมแก้ไขข้อความใดๆ
  • แฟ้มทั้งหมด: เหมือนกับการเลือก "หน้าเว็บ HTML เท่านั้น" แต่จะไม่ใส่นามสกุลให้แฟ้ม (เช่น ".htm" หรือ ".shtml")
 4. คลิก บันทึก หน้าเว็บจะถูกคัดลอกและบันทึกไว้เป็นแฟ้มในสถานที่ที่คุณเลือก

บันทึกหน้าเป็นส่วนๆ

บันทึกรูปภาพ: คลิกขวากดปุ่ม Ctrl ค้างและคลิก บนรูปภาพที่คุณต้องการบันทึก และเลือก บันทึกรูปเป็น... ในเมนู และเลือกสถานที่ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกรูป

ในการบันทึกส่วนอื่น ๆ ของหน้าเว็บ รวมทั้งสคริปต์รูปภาพ, stylesheets และอื่นๆ ให้ใช้ Page Info window's media panel

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

โปรดรอสักครู่...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม