ตั้งค่า Firefox ใหม่ - วิธีการง่ายๆ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

Firefox Firefox อัปเดตล่าสุด: 07/30/2020 81% of users voted this helpful

This feature is available on Firefox for desktop or laptop computers.

หากคุณกำลังมีปัญหากับ Firefox การล้างใหม่อาจช่วยได้ การล้าง Firefox ใหม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหลายอย่างโดยเรียกคืน Firefox สู่สถานะเริ่มต้นโดยที่คุณจะไม่สูญเสียข้อมูลที่สำคัญ เช่น ที่คั่นหน้า และรหัสผ่าน

สำคัญ: การล้าง Firefox ใหม่จะเอาส่วนเสริมและการปรับแต่งอื่น ๆ ออก เช่น ส่วนขยาย, ข้อมูลส่วนขยาย, และการกำหนดค่าของค่ากำหนด หากคุณปรับแต่งการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงใน Firefox ไว้ คุณอาจจะต้องปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านั้นใหม่อีกครั้งหลังจากที่ล้างใหม่แล้ว โปรดพิจารณาใช้โหมดปลอดภัยของ Firefox เพื่อแก้ไขปัญหาก่อนที่คุณจะล้าง Firefox ใหม่

ล้าง Firefox ใหม่

  1. Click the menu button Fx89menuButton, click Help and select More Troubleshooting Information.
  2. Click Refresh Firefox… then Refresh Firefox in the confirmation window that opens. Firefox will close to refresh itself.
  3. When finished, a window will list your imported information. Click the Finish button. Firefox will open.
  4. Select whether you want Firefox to restore all or some windows and tabs and click the Let's go! button.
Note: There's a Refresh Firefox button in the Firefox Troubleshoot Mode window, if you can't start Firefox normally. You can also do a manual refresh by creating a new profile and transferring your important data to the new profile.

คุณลักษณะการล้างใหม่ทำอะไรบ้าง?

Firefox จะเก็บการตั้งค่าและข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของคุณไว้ในโฟลเดอร์โปรไฟล์ คุณลักษณะการล้างใหม่จะสร้างโฟลเดอร์โปรไฟล์ใหม่และจะบันทึกข้อมูลที่สำคัญของคุณ

คุณลักษณะการล้างใหม่จะเอาส่วนเสริมที่เก็บไว้ในโฟลเดอร์โปรไฟล์ Firefox ตามปกติ (เช่น ส่วนขยาย และชุดตกแต่ง)ออก ส่วนเสริมที่เก็บในตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ จะไม่ถูกเอาออก (ถึงแม้ว่าค่ากำหนดใด ๆ ก็ตามที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะกลับสู่ค่าเดิมไปแล้ว)

Firefox จะบันทึกรายการเหล่านี้ไว้:

  • ที่คั่นหน้า
  • ประวัติการเรียกดูและการดาวน์โหลด
  • รหัสผ่าน
  • คุกกี้
  • ข้อมูลการกรอกแบบฟอร์มเว็บอัตโนมัติ
  • พจนานุกรมส่วนตัว

รายการและการตั้งค่าเหล่านี้จะถูกเอาออก:

หมายเหตุ: การล้างใหม่จะนำโปรไฟล์ Firefox เก่าของคุณมาวางไว้บนเดสก์ท็อปของคุณในโฟลเดอร์ชื่อ “ข้อมูลเก่าของ Firefox” หากปัญหาของคุณยังคงมีอยู่ คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลที่สูญหายไปบางส่วนได้โดยคัดลอกไฟล์ไปที่โปรไฟล์ที่สร้างขึ้นใหม่ หากคุณไม่ต้องการโฟลเดอร์นี้อีก ให้ลบโฟลเดอร์ดังกล่าวเนื่องจากโฟลเดอร์ดังกล่าวมีข้อมูลที่ละเอียดอ่อน

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

โปรดรอสักครู่...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม