ตั้งค่า Firefox เป็นเบราว์เซอร์ปริยาย

Firefox Firefox อัปเดตล่าสุด: 08/02/2020 86% of users voted this helpful

หากคุณได้ติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์ไว้มากกว่าหนึ่งตัว ลิงก์ใดก็ตามที่คุณคลิกจะเปิดในเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณโดยอัตโนมัติ บทความนี้จะแสดงวิธีการทำให้ Firefox เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ

 1. ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่ปุ่ม Firefox เลือกเมนูหลักจากนั้นคลิก ตัวเลือก ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกเมนู เครื่องมือ และจากนั้นเลือก ตัวเลือก บนแถบเมนู คลิกเมนู Firefox และเลือก ปรับแต่ง... ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่เมนู แก้ไข และเลือก ปรับแต่ง

  คลิกปุ่มเมนู New Fx Menu และเลือก ตัวเลือกปรับแต่ง

 2. ในแผง ทั่วไป คลิก ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น…
  Fx57GeneralPanelStartup-MakeDefaultFx61GeneralPanelStartup-MakeDefaultFx67GeneralPanelStartup-MakeDefault
 1. ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่ปุ่ม Firefox เลือกเมนูหลักจากนั้นคลิก ตัวเลือก ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกเมนู เครื่องมือ และจากนั้นเลือก ตัวเลือก บนแถบเมนู คลิกเมนู Firefox และเลือก ปรับแต่ง... ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่เมนู แก้ไข และเลือก ปรับแต่ง

  คลิกปุ่มเมนู New Fx Menu และเลือก ตัวเลือกปรับแต่ง

 2. ในแผง ทั่วไป คลิก ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น…
  Fx57GeneralPanelStartup-MakeDefaultFx61GeneralPanelStartup-MakeDefaultFx67GeneralPanelStartup-MakeDefault
 3. หน้าต่าง "ตั้งค่าเป็นโปรแกรมเริ่มต้น" จะเปิดขึ้น
 4. ในหน้าต่าง "ตั้งค่าเป็นโปรแกรมเริ่มต้น" เลือก Firefox จากรายชื่อโปรแกรมที่อยู่ด้านซ้ายแล้วคลิก ตั้งโปรแกรมนี้เป็นค่าเริ่มต้น แล้วคลิก ตกลง เพื่อปิดหน้าต่าง
  Default - Win8 pt 2
 5. คลิก ตกลง เพื่อปิดหน้าต่าง ตัวเลือก คลิก ปิด เพื่อปิดหน้าต่าง ปรับแต่ง ปิดหน้าต่าง ปรับแต่ง

 1. ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่ปุ่ม Firefox เลือกเมนูหลักจากนั้นคลิก ตัวเลือก ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกเมนู เครื่องมือ และจากนั้นเลือก ตัวเลือก บนแถบเมนู คลิกเมนู Firefox และเลือก ปรับแต่ง... ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่เมนู แก้ไข และเลือก ปรับแต่ง

  คลิกปุ่มเมนู New Fx Menu และเลือก ตัวเลือกปรับแต่ง

 2. ในแผง ทั่วไป คลิก ทำให้เป็นค่าเริ่มต้น…
  Fx57GeneralPanelStartup-MakeDefaultFx61GeneralPanelStartup-MakeDefaultFx67GeneralPanelStartup-MakeDefault
 3. แอปการตั้งค่า Windows จะเปิดพร้อมหน้าจอ เลือกแอปเริ่มต้น
 4. เลื่อนลงแล้วเลือกรายการที่อยู่ใต้ เว็บเบราว์เซอร์
  default apps win10
 5. คลิกที่ Firefox ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้นซึ่งมีรายชื่อเบราว์เซอร์ที่ใช้ได้
  firefox default 10
 6. Firefox จะถูกตั้งเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ ปิดหน้าต่างการตั้งค่าเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ใช้แอปการตั้งค่าใน Windows 10 เพื่อเปลี่ยนเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ

คุณสามารถเปิดแอปการตั้งค่าจากเมนู "เริ่ม" ของ Windows 10 เพื่อตั้งค่า Firefox เป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นได้:

 1. ไปที่เมนู "เริ่ม" ของ Windows แล้วคลิกไอคอน การตั้งค่า
 2. คลิก แอป แล้วเลือก แอปเริ่มต้น บนแผงด้านซ้าย
 3. เลื่อนลงแล้วเลือกรายการที่อยู่ใต้ เว็บเบราว์เซอร์
  default apps win10
 4. คลิกที่ Firefox ในกล่องโต้ตอบที่เปิดขึ้นซึ่งมีรายชื่อเบราว์เซอร์ที่ใช้ได้
  firefox default 10
 5. Firefox จะถูกตั้งเป็นเบราว์เซอร์เริ่มต้นของคุณ ปิดหน้าต่างการตั้งค่าเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของคุณเป็นเบราว์เซอร์อื่น ให้ดูที่เอกสารการสนับสนุนสำหรับเบราว์เซอร์นั้น

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

โปรดรอสักครู่...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม