วิธีการค้นหาเนื้อหาในขณะชมหน้าเพจโดยใช้ข้อความ หรือตัวเชื่อมโยง

Firefox Firefox อัปเดตล่าสุด: 06/06/2017 90% of users voted this helpful

ขณะที่คุณกำลังชมเว็บไซต์ใน Firefox คุณสามารถค้นหาคำ กลุ่มคำ หรือการเชื่อมโยงบนหน้าเพจได้ Firefox จะแสดงให้คุณเห็นว่าตรงไหนที่การค้นหากลุ่มคำที่คุณพิมพ์ลงไปจะปรากฎบนหน้าเพจ และแสดงด้วยแถบสีตรงที่ที่มันปรากฎ

การใช้แถบค้นหา

เริ่มต้นค้นหาข้อความบนหน้าเพจ:

 1. เปิดแถบค้นหาโดยใช้วิธีการดังต่อไปนี้:
  • พิมพ์คีย์คำสั่งย่อบนหน้าจอ Ctrlcommand+F
  • คลิ๊กบนปุ่มเมนู ไม่พบภาพ "new fx menu" แล้วคลิ๊ก Find.
 2. พิมพ์กลุ่มคำที่ค้นหาลงไปในช่องของแถบค้นหาFind: Firefox จะเริ่มระบายแถบสีตรงกับกลุ่มคำที่คุณค้นหา
  find fx29
 3. เลือกคำสั่งถัดมาในแถบค้นหา:
  • X: ปิดแถบค้นหา.
  • Next และ Previous ลูกศร: ค้นหากลุ่มคำที่คุณพิมพ์โดยตรง.
  • Highlight All: ระบายแถบสีตรงกลุ่มคำที่คุณพิมพ์ทั้งหมด คลิ๊ก Highlight All อีกครั้งในการปิดการระบายแถบสี
  • Match case: การค้นหาให้ตรงกับที่ต้องการที่สุด โดยทั่วไปถ้าคุณค้นหากลุ่มคำ search phrase ตัวอย่างของกลุ่มคำ Search Phrase บนหน้าเพจจะถูกค้นหาเมื่อคุณใช้แถบค้นหา ถ้า Match caseถูกเลือก เฉพาะกลุ่มคำที่ถูกคุณพิมพ์เท่านั้นที่จะทำการค้นหา
 4. ถ้าไม่มีตัวอย่างของกลุ่มคำที่คุณกำลังค้นหาบนหน้าเพจ Find: ช่องนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดง และข้อความ Phrase not found จะปรากฎ
  notfound

การค้นหาข้อความบนหน้าเพจ:

 1. คลิ๊กที่ปุ่มเมนู ไม่พบภาพ "new fx menu" แล้วคลิ๊กFind. (Keyboard shortcut: พิมพ์ Ctrlcommand+F.) ตำแหน่งช่องค้นหาจะปรากฎอยู่ด้านล่างจอแสดงผล
  search on page 50
 2. พิมพ์คำที่ค้นหาลงในช่องค้นหา Firefox จะระบายแถบสีให้ตรงกันกับคำที่คุณพิมพ์ค้นหาบนหน้าเพจอัตโนมัติ
 3. เลือกคำสั่งถัดมาในแถบค้นหา:
  • X: ปิดแถบค้นหา
  • ลูกศร Next และ Previous: กระโดดไปที่คำที่ตรงกันบนหน้าเพจ
  • Highlight All: ระบายแถบสีตรงกับคำที่คุณพิมพ์ทั้งหมด คลิ๊ก Highlight All อีกครั้งในการปิดการระบายแถบสี
  • Match case: การค้นหาให้ตรงกับที่ต้องการที่สุด โดยทั่วไปถ้าคุณค้นหากลุ่มคำ search phrase ตัวอย่างของกลุ่มคำ Search Phrase บนหน้าเพจจะถูกค้นหาเมื่อคุณใช้แถบค้นหา ถ้า Match case ถูกเลือก เฉพาะกลุ่มคำที่ถูกคุณพิมพ์เท่านั้นที่จะทำการค้นหา
  • Whole Words: แถบสีจะปรากฎเฉพาะคำทีตรงกับที่คุณค้นหาเท่านั้น
 4. Firefox จะแจ้งให้คุณรู้เมื่อไม่สามารถค้นหาคำ หรือกลุ่มคำที่ตรงกันได้ โดยแสดง Phrase not found

การค้นหาด่วน

แถบค้นหาด่วนมีประโยชน์สำหรับการค้นหาอย่างรวดเร็ว และมันจะปรากฎชั่วเวลานึงเท่านั้น มันจะไม่มีปุ่ม Next Previous หรือ Highlight เหมือนกับแถบค้นหาแบบตัวเต็ม

กดปุ่มคีย์/ (forward slash character) เพื่อเปิดแถบค้นหาด่วน แล้วพิมพ์คำที่คุณต้องการค้นหาลงไป

ค้นหาเฉพาะการเชื่อมโยงเท่านั้น

ถ้าคุณต้องการค้นหากลุ่มคำที่ปรากฎในการเชื่อมโยงบนหน้าเพจที่คุณกำลังชมอยู่:

 1. กดปุ่มคีย์' (single quote character) เพื่อเปิดแถบค้นหาด่วน (เฉพาะการเชื่อมโยงเท่านั้น)
 2. พิมพ์กลุ่มคำที่ค้นหาลงไปในช่องค้นหาด่วน (เฉพาะการเชื่อมโยงเท่านั้น) กลุ่มคำที่มีการเชื่อมโยงแรกที่คุณพิมพ์จะถูกเลือก
 3. กดปุ่มคีย์ Ctrlcommand+G ในการระบายแถบสีกลุ่มคำที่มีการเชื่อมโยงลำดับถัดไป

การปิดแถบค้นหาด่วน รอสักครู่แล้วกดปุ่มคีย์ Esc บนคีย์บอร์ด หรือคลิ๊กตรงไหนก็ได้ใน Firefox ที่ไม่ใช่ในแถบค้นหาด่วน

การค้นหาโดยพิมพ์ลงบนหน้าเพจโดยตรง

Firefox สามารถเริ่มต้นการค้นหากลุ่มคำที่คุณต้องการ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดแถบค้นหา เปิดการใช้งานฟีเจอร์นี้:

 1. ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่ปุ่ม Firefox เลือกเมนูหลักจากนั้นคลิก ตัวเลือก ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกเมนู เครื่องมือ และจากนั้นเลือก ตัวเลือก บนแถบเมนู คลิกเมนู Firefox และเลือก ปรับแต่ง... ที่ด้านบนของหน้าต่าง Firefox คลิกที่เมนู แก้ไข และเลือก ปรับแต่ง

  คลิกปุ่มเมนู New Fx Menu และเลือก ตัวเลือกปรับแต่ง

 2. เลือกพาเนล Advanced
 3. คลิ๊กบนแท็ป General
 4. ติ๊ก Search for text when I start typing
 5. คลิก ตกลง เพื่อปิดหน้าต่าง ตัวเลือก คลิก ปิด เพื่อปิดหน้าต่าง ปรับแต่ง ปิดหน้าต่าง ปรับแต่ง

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้:

 1. พิมพ์กลุ่มคำที่ต้องการค้นหาในขณะที่คุณกำลังชมเว็บไซต์ ตัวอย่างกลุ่มคำแรกเหมือนที่คุณพิมพ์จะถูกระบายแถบสี
 2. กดปุ่มคีย์ Ctrlcommand+G หรือ F3 เพื่อไปที่กลุ่มคำที่ต้องการค้นหาถัดไป

การปิดแถบค้นหาด่วน รอสักครู่มันจะหายไปเอง หรือกดปุ่มคีย์ Esc บนคีย์บอร์ดเพื่อปิดมันในทันที คุณสามารถคลิ๊กตรงไหนก็ได้ใน Firefox ที่ไม่ใช่ในแถบค้นหาด่วนเพื่อปิดมัน

Note: แถบค้นหาด่วนจะปรากฎชั่วเวลานึงเท่านั้น มันจะไม่มีปุ่ม Next Previous หรือ Highlight เหมือนกับแถบค้นหาแบบตัวเต็ม

บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

โปรดรอสักครู่...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

อาสาสมัคร

เพิ่มพูนและแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับคนอื่น ๆ รวมถึงตอบคำถามและปรับปรุงฐานความรู้ของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติม