Will Firefox version 100 work on Windows 7?

Firefox Firefox Last updated: 06/30/2023 81% of users voted this helpful
Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Beginning with Firefox version 100, Microsoft security update KB4474419 is required for successful installation of Firefox on a computer running the Windows 7 operating system. For details about this Windows update, visit the Microsoft Technical Support website.

Note: If you install Firefox without Microsoft security update KB4474419, you may notice an orange or yellow warning message in the UAC (User Account Control) prompt, indicating that the installer is not properly signed. The Firefox installation, however, will complete and Firefox will work.

Most Windows 7 users will have Microsoft update KB4474419 already installed, since it was an automatic Windows update. To make sure this update is installed on your computer:

  1. Click the Windows Start button or press the Windows key Windows Key.
  2. In the Start Menu, click Control Panel.
  3. In the Control Panel window, click the Programs link, then click Programs and Features.
  4. Click on View installed updates and wait for the list to be filled in.
  5. Search for KB4474419 using the search field in the upper right corner.
    Win7InstalledUpdatesKB4474419

If Security Update for Microsoft Windows (KB4474419) is listed, you can install Firefox without any issues.

Related content

Firefox users on Windows 7, 8 and 8.1 moving to Extended Support Release

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer