Stĺpce v zozname správ

Thunderbird Thunderbird Naposledy aktualizovaný: 12/09/2017 20% používateľov považuje toto za užitočné

V zozname správ sa nachádza skupina stĺpcov, v ktorých sa nachádzajú informácie o atribútach každej správy, ako je napr. predmet správy, dátum, atď.

0ce91f9379ad3e73eaeb49674df83243-1294176581-880-1.jpg

Pridanie alebo odstránenie stĺpcov

Na obrázku vyššie je možné vidieť predvolené usporiadanie stĺpcov. Kliknutím na tlačidlo pre výber stĺpcov, ktoré je umiestnené v oblasti záhlaví stĺpcov úplne napravo, sa zobrazí zoznam dostupných stĺpcov. Tento zoznam sa taktiež zobrazí, keď kliknete pravým tlačidlom na akýkoľvek názov stĺpca.

0ce91f9379ad3e73eaeb49674df83243-1294177618-649-1.jpg

Kliknutím na zaškrtnutú položku v zozname dostupných stĺpcov odstránite zvolený stĺpec zo skupiny stĺpcov v zozname správ. Kliknutím na nezaškrtnutú položku v zozname dostupných stĺpcov pridáte zvolený stĺpec do skupiny stĺpcov v zozname správ.

Presunutie alebo úprava šírky stĺpcov

Pre presunutie stĺpca kliknite ľavým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca a ťahajte ho na vami zvolené miesto. Pre zmenu šírky stĺpca presuňte kurzor k pravému okraju záhlavia stĺpca, ktorého šírku chcete upraviť. Keď sa kurzor zmení na obojstrannú šípku, kliknite ľavým tlačidlom myši a ťahajte okraj stĺpca na vami zvolené miesto.

Použitie rozloženia stĺpcov pre ostatné priečinky

Ak chcete použiť rozloženie stĺpcov aj pre ostatné priečinky, prejdite v zozname dostupných stĺpcov na položku Použiť stĺpce pre. Následne máte k dispozícii dve možnosti pre aplikovanie nastavení. Buď zvolíte Priečinok, čím sa aplikujú nastavenia stĺpcov pre určitý priečinok, alebo zvolíte Priečinok a jeho podpriečinky, čím sa aplikujú nastavenia stĺpcov nielen vo zvolenom priečinku, ale aj vo všetkých jeho podpriečinkov. Pri zvolení možnosti Priečinok a jeho podpriečinky môžete vybrať buď e-mailovú adresu (čím aplikujete nastavenia pre všetky priečinky nachádzajúce sa pod ňou) alebo konkrétny priečinok. Zapamätajte si, že pri použití nastavení stĺpcov určitého priečinku pre iný priečinok budú umiestnenia stĺpcov a ich šírka rovnaké, ako v pôvodnom priečinku.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie