Markup chart

Contributors Contributors Naposledy aktualizovaný: 03/22/2024 50% používateľov považuje toto za užitočné
Tento článok zatiaľ nikto nepreložil. Ak máte s prekladmi na SUMO skúsenosti, môžete ho teraz preložiť. Ak by ste sa chceli dozvedieť, ako sa články na SUMO prekladajú, začnite prosím tu.

This is the wiki and special markup available on SUMO.

Markup common to articles and forum posts

Description What it looks like Wiki Syntax
Typeface
Bold bold '''bold'''
Italics italics ''italics''
Underline underline <u>underline</u>
Superscript Text in superscript Text in <sup>superscript</sup>
Subscript Text in subscript Text in <sub>subscript</sub>
Strikeout Strikeout or Strikeout <s>Strikeout</s> or <del>Strikeout</del>
Code code <code>code</code>

Quoting
Blockquote
blockquote
<blockquote>blockquote</blockquote>
Preformatted text (start each line with a space)
This  is
preformatted
 This  is
preformatted

Text breaks
Line break line

break

line

break

Line break within tables, lists, etc. line
break
line<br>break
Horizontal rule text above

text below

text above
----
text below

Links
Link to other articles Page Title [[Page Title]]
Link specific text to other articles click here [[Page Title|click here]]
Link specific text to anchor in the same article click here [[#w_anchor|click here]]
Link specific text to anchor in other articles click here [[Page Title#w_anchor|click here]]
External link http://www.mozilla.com/ [http://www.mozilla.com/]
External link with text Mozilla [http://www.mozilla.com/ Mozilla]
Redirect (replace the article's content with the following markup) REDIRECT Page title REDIRECT [[Page title]]

Lists
Numbered list
 1. Item 1
 2. Item 2
 3. Item 3
# Item 1
# Item 2
# Item 3
Unordered list
 • Item A
 • Item B
 • Item C
* Item A
* Item B
* Item C
Unordered sub-list within a numbered list
 1. Item 1
 2. Item 2
  • Item 2a
  • Item 2b
 3. Item 3
# Item 1
# Item 2
#* Item 2a
#* Item 2b
# Item 3
Mixed sub-lists
(You can mix and match
multiple list types)
 • Item A
  1. Item A.1
   • Item A.1.a
   1. Item A.1.1
* Item A
*# Item A.1
*#* Item A.1.a
*## Item A.1.1

Tables
Table with caption, column headings and multiple rows
Table caption
col 1col 2
AB
CD
{|
|+ Table caption
!col 1!!col 2
|-
|A||B
|-
|C||D
|}

Media
Image An image [[Image:Image Title]]
Image resized Image with a width of 300px [[Image:Image Title|width=300]]

Miscellaneous
Escape wiki parsing [[Not a link]] <nowiki>[[Not a link]]</nowiki>
Hidden comments <!-- comment -->


Markup for articles

Article Wiki markup

Description What it looks like Wiki Syntax
Headings
Table of Contents Table of Contents
(list of article headings)
__TOC__
Indicates a level 1 heading

Level 1

= Level 1 =
Indicates a level 2 heading

Level 2

== Level 2 ==
Indicates a level 3 heading

Level 3

=== Level 3 ===
Indicates a level 4 heading

Level 4

==== Level 4 ====
Indicates a level 5 heading
Level 5
===== Level 5 =====
Indicates a level 6 heading
Level 6
====== Level 6 ======

Customized styling
Note
text
{note}text{/note}
Warning
text
{warning}text{/warning}
Preference name / value text {pref text}
File name / path file {filepath file}
Keyboard shortcut Ctrl + T {key Ctrl+T}
Menu path Firefox {menu Firefox}
Button Button {button Button}

Indent text
Definition list
Term
Definition
Term
Definition a
Definition b
Reference
; Term
: Definition
; Term
: Definition a
: Definition b
:: Reference

Media
Image An image [[Image:Image Title]]
Image resized Image with a width of 300px [[Image:Image Title|width=300]]
Video A video [[Video:Video Title]]

Collapsible sections
Add a collapsible section

H2 or H3 heading

Text

[[UI:details_start]]

==H2 or H3 heading==
Text
[[UI:details_end]]

{for}

{for} doesn't get any special styling. It's useful for specifying that content only applies to certain operating systems or Firefox versions. See How to use "For" tags for details.

Templates

Templates are a way of reusing small pieces of content. Instead of writing a message twice, you can create and update it in one place, and then refer to it in other pages. The other pages will stay up-to-date with changes to the Template automatically! See Using Templates for details.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie