How to manage your camera and microphone permissions with Firefox

Firefox Firefox Naposledy aktualizovaný: 02/21/2024 33% používateľov považuje toto za užitočné
Tento článok zatiaľ nikto nepreložil. Ak máte s prekladmi na SUMO skúsenosti, môžete ho teraz preložiť. Ak by ste sa chceli dozvedieť, ako sa články na SUMO prekladajú, začnite prosím tu.

From Firefox, you can enable or block sites from accessing any one of your device’s cameras and microphones. There are many different ways to enable or block camera and microphone permissions, depending upon the device that you’re using. This article outlines each method below.

Use prompts to allow or block camera and microphone permissions for a site

To use prompts to allow or block camera and microphone permissions for a site that uses these features:

 1. Open Firefox and go to the desired site.
 2. A confirmation pop-up displays asking if you want to share your device’s camera and microphone with that site.
  Camera permissions Fx89
 3. Select the Remember this decision checkbox if you want Firefox to remember your selections for this site so that they can be used by default in the future.
 4. Click the Allow button if you want to share these devices with the site.
 5. Click the Block button if you don’t want to share these devices with the site.
Note: You may not be able to use certain features or the site altogether if you block camera and microphone access.

Use the Firefox Settings menu to change camera and microphone permissions

Change camera permissions

 1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and then select Preferences or Settings, depending on your macOS version.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.
 2. Click Privacy & Security on the left.
 3. Scroll down to the Permissions section.
 4. Click the Settings… button for the Camera option.
  Firefox displays the websites with saved Allow or Block permission.
  Camera Permission Settings - Options page
 5. Use the Allow/Block selector to change permission for the website. You can remove the site by selecting it from the list and clicking the Remove Website.
 6. Select the Block new requests asking to access your camera checkbox if you do not want to give any other sites access to your camera.
 7. Click the Save Changes button.

Change microphone permissions

 1. In the Menu bar at the top of the screen, click Firefox and then select Preferences or Settings, depending on your macOS version.Click the menu button Fx89menuButton and select Settings.
 2. Click Privacy & Security from the left menu.
 3. Scroll down to the Permissions section.
 4. Click the Settings… button for the Microphone option.
  Firefox displays the websites with saved Allow or Block permission.
  Microphone Permission Settings - Options page
 5. Use the Allow/Block selector to change permission for the website. You can remove the site by selecting it from the list and clicking the Remove Website.
 6. Select the Block new requests asking to access your microphone checkbox if you do not want to give any other sites access to your microphone.
 7. Click the Save Changes button.

Use Firefox’s address bar to clear camera or microphone permissions for a site

 1. Click the permissions Fx87PermissionsIcon icon that displays in the address bar on the left.
  • Any relevant permission statuses for the current site are displayed in the Site Permissions panel.
  Fx87PermissionsPanel
 2. Click the X next to Allowed, Allowed Temporarily, Blocked or Blocked Temporarily to clear the status so that Firefox will ask again for permission when you next visit the site.

Use Firefox's Page Info Permissions dialog to change camera and microphone permissions

If a page does not prompt you for permission, you can use the Permissions panel in Firefox's Page Info window to set a custom permission for the Use the camera or Use the microphone setting.

 1. Open the Page Info (you can use the keyboard shortcut Ctrl + ICommand + I while you are on the page; for other ways, see Firefox Page Info window).
 2. At the top of the Page Info window, select Permissions.
  Fx95PageInfoPermissions-microphone
 3. To set a custom permission, uncheck Use Default for the setting and then choose Allow or Block.

Use your Android device’s settings menu to change camera and microphone permissions

If you’ve turned off camera or microphone access, you can turn on those permissions by accessing the Apps menu in your device Settings. From there, you can enable the camera and microphone permissions from the Permissions submenu for the Firefox app.

Use your iOS device’s settings menu to change camera and microphone permissions

If you’ve turned off camera or microphone access, you can turn on your microphone or camera permissions by accessing the Privacy menu in your device Settings.

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie