Ako prispôsobiť panely s nástrojmi

Thunderbird Thunderbird Naposledy aktualizovaný: 11/21/2018

Panely s nástrojmi umožňujú v programe Thunderbid jednoduchý prístup k bežným funkciám. Tento článok vysvetľuje, ako si môžete jednoducho prispôsobiť a upraviť panely s nástrojmi podľa vašich predstáv.

Ako môžem zobraziť a skryť rôzne panely s nástrojmi?

Väčšinu panelov s nástrojmi je možné podľa vašich potrieb zobraziť alebo skryť. Pre zobrazenie alebo skrytie panela kliknite pravým tlačidlom myšikliknite pravým tlačidlom myši za súčasného podržania klávesa control na prázdne miesto v oblasti panela kariet a v zobrazenej ponuke ho označte alebo zrušte jeho označenie.

 • Hlavná ponuka: Tento panel s nástrojmi je umiestnený vo vrchnej časti okna Thunderbird a obsahuje ponuky, ako sú napr. Súbor, Upraviť, Pomocník, atď. Na operačných systémoch Windows Vista a novších verziách Windowsu je hlavná ponuka v programe Thunderbird predvolene skrytá. Funkcie z hlavnej ponuky sú obsiahnuté v tlačidle Ponuka (tlačidlo s tromi pruhmi umiestnené v pravom hornom rohu). Ak je hlavná ponuka skrytá, môžete ju dočasne zobraziť stlačením klávesy Alt.
 • Hlavná ponuka: Tento panel s nástrojmi je umiestnený vo vrchnej časti okna Thunderbird a obsahuje ponuky, ako sú napr. Súbor, Upraviť, Pomocník, atď.
 • Hlavná ponuka: Tento panel s nástrojmi je umiestnený vo vrchnej časti okna Thunderbird a obsahuje ponuky, ako sú napr. Súbor, Upraviť, Pomocník, atď. V operačnom systéme Mac nie je možné tento panel skryť.
 • Panel nástrojov pošty: Tento panel s nástrojmi (umiestnený pod hlavnou ponukou) obsahuje tlačidlá a ponuky, ktoré sú určené pre prácu so správami, ako napr. Prijať správy, Nová, Konverzácie, Popis, Rýchly filter, atď.
 • Panel kariet: Je to miesto, kde sú na kartách zobrazované správy, doručená pošta a doplnky programu Thunderbird. Tento panel nemôžete skryť.

sk-thunderbird-toolbars-win

Ako si môžem prispôsobiť alebo premiestniť položky na paneli s nástrojmi?

 1. Kliknite pravým tlačidlom myšikliknite pravým tlačidlom myši za súčasného podržania klávesa control na prázdne miesto v oblasti panela kariet a z ponuky vyberte Prispôsobiť....
  sk-right-click-customize
  Otvorí sa okno s názvom "Prispôsobiť panel nástrojov".
  sk-customize-toolbar-window
 2. Zmeňte položky na paneli podľa potreby.
  • Ak chcete pridať položku, uchopte ju a potiahnite ju z okna "Prispôsobiť panel nástrojov" na panel, na ktorom má byť umiestnená.
  • Ak chcete odstrániť položku, uchopte ju a potiahnite ju do okna "Prispôsobiť panel nástrojov".
  • Ak chcete premiestniť položku, uchopte ju a potiahnite ju na vami zvolené miesto.
 3. Po dokončení úprav kliknite na tlačidlo Hotovo.

Vyskúšajte: Nebojte sa experimentovať pri usporiadavaní položiek a skúšať ich rôzne variácie umiestnenia na paneloch s nástrojmi. Vždy máte možnosť obnoviť predvolené nastavenia panelov s nástrojmi kliknutím na tlačidlo Obnoviť štandardné v okne "Prispôsobiť panel nástrojov".

Riešenie problémov

Pozrite si tieto články, ktoré popisujú riešenie problémov s panelmi nástrojov:

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie