Ako pracovať s prílohami

Thunderbird Thunderbird Naposledy aktualizovaný: 04/29/2017 55% používateľov považuje toto za užitočné

Prílohy sú súbory, ktoré sú posielané spolu s e-mailovou správou. Prostredníctvom e-mailu je možné odoslať takmer všetky typy súborov zahŕňajúc videá, hudbu, obrázky a dokumenty. Avšak pre odosielanie príloh platia určité obmedzenia, ako sú veľkosť súboru a povolené súborové prípony.

Ako pridať prílohy do správy

 1. Vytvorte novú správu.
 2. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.

  New Email Attach Button

 3. Vyhľadajte súbor, ktorý chcete pripojiť k e-mailu.

  Browse for attachment win7

 4. Vyberte požadovaný súbor a kliknite na tlačidlo Otvoriť.
 5. Celý postup opakujte, až dokým nepridáte všetky požadované súbory.

Taktiež môžete chytiť a presunúť súbory z vašej pracovnej plochy, správcu súborov alebo inej aplikácie do pravého horného rohu okna novej správy.

Obmedzenia súboru

Väčšina poskytovateľov e-mailových služieb (vrátane Hotmailu, Gmailu, a Yahoo) obmedzujú typ a veľkosť súborov. Obmedzenie typu súborov zabraňuje odosielaniu škodlivých súborov. Obmedzenie veľkosti súborov zabraňuje pred odoslaním veľkých príloh, ktoré by pri odosielaní mohli zahltiť e-mailové servery a e-mailových klientov.

Obmedzenie veľkosti súborov bežných poskytovateľov emailových služieb:

 • Hotmail: 25 MB
 • Gmail: 25 MB
 • Yahoo: 25MB
Ak chcete odoslať veľkú prílohu, prečítajte si článok How can I send a large attachment?.

Najbežnejšie obmedzované typy súborov sú:

 • "ade", "adp", "bat", "chm", "cmd", "com", "cpl", "exe", "hta", "ins", "isp", "jse", "lib", "mde", "msc", "msp", "mst", "pif", "scr", "sct", "shb", "sys", "vb", "vbe", "vbs", "vxd", "wsc", "wsf", "wsh"

Prijímanie príloh

Znakom prílohy v e-maili je kancelárska sponka. Tento znak sa objaví vedľa hocakej správy, či už odoslanej alebo prijatej, ktorá obsahuje prílohu.

Attachment Icon

Zobrazovanie príloh:

 1. Otvorte správu, ktorá obsahuje prílohu(y).
 2. Počet príloh sa zobrazí v spodnej časti okna správy.
 3. Pre uloženie prílohy použite tlačidlo Uložiť.
 4. Rozkliknutím ponuky pomocou šípky máte na výber z nasledujúcich možností:
  • Otvoriť - Otvorí súbor pomocou predvoleného programu zvoleného pre daný typ súboru.
  • Uložiť ako... - Uloží súbor na vami zvolené miesto.
  • Vyčleniť - Uloží súbor na vami zvolené miesto predtým, než vás vyzve k odstráneniu súboru z emailu.
  • Odstrániť - Vyzve vás k odstráneniu prílohy z emailu.

   Attachments drop down menu

Pre manipuláciu so všetkými prílohami v správe, prejdite do ponuky Súbor > Prílohy a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Pre manipuláciu so všetkými prílohami v správe, prejdite do ponuky Správa > Prílohy a vyberte jednu z nasledujúcich možností:

 • Otvoriť všetky prílohy...
 • Uložiť všetky prílohy...
 • Vyčleniť všetky prílohy...
 • Odstrániť všetky prílohy...

Pozrite si tiež

Pomohol vám tento článok?

Čakajte prosím...

Títo dobrí ľudia pomohli napísať tento článok:

Illustration of hands

Zapojte sa

Rozvíjajte sa a zdieľajte svoje odborné znalosti s ostatnými. Odpovedzte na otázky a vylepšite našu vedomostnú základňu.

Ďalšie informácie