Okno opcji – panel Prywatność

Ten artykuł nie jest już aktualizowany, więc jego treść może być nieaktualna.

Uwaga: Poniższe informacje dotycząc panelu Prywatność w oknie OpcjePreferencjeUstawienia dla Firefoksa w wersji 55 i starszych. Panele okna OpcjePreferencjeUstawienia zostały poddane reorganizacji w najnowszych wersjach Firefoksa.

Na tej stronie znajdziesz informacje o ustawieniach w panelu Prywatność okna OpcjePreferencjeUstawienia .

Panel Prywatność umożliwia zmianę ustawień:

 • historii przeglądania, zawierającej dane dotyczące odwiedzonych stron, pobranych plików, danych wprowadzonych do formularzy i ciasteczek wysłanych przez odwiedzane strony.
 • akceptowania ciasteczek wysyłanych przez poszczególne strony i usuwanie dotychczasowo odebranych ciasteczek.
 • sposobu wykorzystania historii do sugerowania wyników w pasku adresu.

Privacy panel 38

Śledzenie

Informuj witryny, że użytkownik nie chce być śledzony: zaznaczenie tego pola oznacza wysyłanie do odwiedzanych stron żądania wykluczenia twoich odwiedzin ze śledzenia na potrzeby reklamodawców i innych podmiotów trzecich. To, czy odwiedzana strona spełni twoje żądanie, zależy tylko i wyłącznie od jej twórców - strony nie mają obowiązku przestrzegać tego ustawienia. Dowiedz się więcej na temat tej opcji na stronie Jak zatrzymać śledzenie przez strony internetowe.

Fx42PrivacyPanelFx43PrivacyPanel

Śledzenie

Informowanie witryn, że użytkownik nie chce być śledzony: zaznaczenie tego pola oznacza wysyłanie do odwiedzanych stron żądania wykluczenia twoich odwiedzin ze śledzenia na potrzeby reklamodawców i innych podmiotów trzecich. To, czy odwiedzana strona spełni twoje żądanie, zależy tylko i wyłącznie od jej twórców - strony nie mają obowiązku przestrzegać tego ustawienia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Jak zatrzymać śledzenie przez strony internetowe.

Ochrona przed śledzeniem w oknach prywatnych: zaznaczenie tego pola oznacza że podczas korzystania z trybu prywatnego Firefox będzie aktywnie blokował domeny i strony znane ze śledzenia użytkowników. Kliknij Zmień listę blokowanych by wybrać listę wykorzystywaną przez Firefoksa do blokowania śledzenia. Więcej informacji na temat ochrony przed śledzeniem znajdziesz na stronach Przeglądanie w trybie prywatnym i Ochrona przed śledzeniem.

Fx46PrivacyPanel

Śledzenie

Ochrona przed śledzeniem w oknach prywatnych: zaznaczenie tego pola oznacza że podczas korzystania z trybu prywatnego Firefox będzie aktywnie blokował domeny i strony znane ze śledzenia użytkowników. Kliknij Zmień listę blokowanych by wybrać listę wykorzystywaną przez Firefoksa do blokowania śledzenia. Więcej informacji na temat ochrony przed śledzeniem znajdziesz na stronach Przeglądanie w trybie prywatnym i Ochrona przed śledzeniem.

Możesz tu również zarządzać swoimi ustawieniami preferencji względem śledzenia. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć, kliknij Ustawienia informowania witryn o preferencjach względem śledzenia i zaznacz pole Informowanie witryn, że użytkownik nie chce być śledzony.

do not track fx46

Możesz tu również zarządzać swoimi ustawieniami preferencji względem śledzenia. Ta opcja jest domyślnie wyłączona, w przeciwieństwie do trybu prywatnego, gdzie jest zawsze włączona. Aby ją włączyć, kliknij Ustawienia informowania witryn o preferencjach względem śledzenia. i zaznacz pole Informowanie witryn, że użytkownik nie chce być śledzony.

Fx49DoNotTrack

Więcej informacji znajdziesz na stronie Jak zatrzymać śledzenie przez strony internetowe.

Historia

Sekcja Program Firefox kontroluje sposób zapisywania danych o twoim przeglądaniu sieci przez przeglądarkę.

Program Firefox będzie zachowywał historię

Kiedy sekcja Program Firefox jest ustawiona na będzie zachowywał historię:

 • Firefox będzie przechowywał listę odwiedzonych stron.
 • Lista pobranych plików będzie zapisana w oknie Pobraneoknie Biblioteka.
 • Tekst wpisany w pola formularzy lub pasek wyszukiwania będzie zapisany do ponownego użycia. Więcej informacji na temat zapisywanego tekstu z pól formularzy znajdziesz na stronie Automatyczne uzupełnianie formularzy.
 • Firefox będzie akceptował ciasteczka ze stron do momentu ich przedawnienia. Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziesz na stronie Ciasteczka.

Kliknij:

Program Firefox nie będzie zachowywał historii

Kiedy sekcja Program Firefox jest ustawiona na nie będzie zachowywał historii:

 • Firefox nie będzie przechowywał listy odwiedzonych stron.
 • Lista pobranych plików nie będzie zapisywana w oknie Pobraneoknie Biblioteka.
 • Tekst wpisany w pola formularzy lub pasek wyszukiwania nie będzie zapisywany do ponownego użycia.
 • Firefox będzie akceptował ciasteczka ze stron do momentu zamknięcia przeglądarki, kiedy to zostaną usunięte. Więcej informacji na temat ciasteczek znajdziesz na stronie Ciasteczka.

Korzystanie z opcji nie będzie zachowywał historii jest równoznaczne z ciągłym korzystaniem z trybu prywatnego. Więcej informacji o trybie prywatnym znajdziesz na stronie Przeglądanie w trybie prywatnym.

Kliknij wyczyścić całą aktualną historię by otworzyć okno open the Wyczyść historię przeglądania, pozwalające na szybkie usunięcie części lub wszystkich elementów historii. Więcej informacji na temat czyszczenia historii znajdziesz na stronie Czyszczenie historii przeglądania.

Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika

Use custom settings for history

Kiedy sekcja Program Firefox jest ustawiona na będzie używał ustawień użytkownika, odblokowane zostaną następujące ustawienia:

 • Zawsze aktywny tryb przeglądania prywatnego:
  jeśli ta opcja jest zaznaczona, Firefox nie będzie zapisywał niczego w historii od momentu ponownego uruchomienia. Więcej informacji na temat trybu prywatnego znajdziesz na stronie Przeglądanie w trybie prywatnym.
 • Historia przeglądania i pobierania plików:
  jeśli ta opcja jest zaznaczona, Firefox będzie zapisywał listę odwiedzonych stron i pobranych plików. Więcej informacji na temat pobranych plików znajdziesz na stronie Menedżer pobierania plików.
 • Historia wyszukiwania i formularzy:
  jeśli ta opcja jest zaznaczona, Firefox będzoe zapisywał tekst wpisany w pola formularzy i pasek wyszukiwania do ponownego wykorzystania. Więcej informacji na temat zapisywanego tekstu z pól formularzy znajdziesz na stronie Automatyczne uzupełnianie formularzy.
 • Akceptowanie ciasteczek:
  jeśli ta opcja jest zaznaczona, Firefox będzie akceptował ciasteczka ze stron. Kliknij Wyjątki… by wykluczyć wybrane strony z tego zezwolenia. Więcej informacji na temat blokowania ciasteczek z niektórych stron znajdziesz na stronie Blokowanie ciasteczek.
  • Akceptowanie ciasteczek witryn zewnętrznych podmiotów:
   zawsze: Firefox będzie zawsze akceptował ciasteczka ze strony http://strona2.com kiedy odwiedzasz http://strona1.com.
   z odwiedzonych: jeśli uprzednio odwiedzisz http://strona2.com, Firefox będzie akceptował ciasteczka z tej strony podczas odwiedzania http://strona1.com, w innym wypadku Firefox nie będzie ich akceptował.
   nigdy: Firefox nigdy nie będzie akceptował ciasteczek z http://strona2.com kiedy odwiedzasz http://strona1.com. Więcej informacji na temat wyłączania akceptowania ciasteczek Wyłączanie ciasteczek pochodzących z innych witryn.
  • Przechowywanie ciasteczek::
   do ich wygaśnięcia: jeśli ta opcja jest zaznaczona, Firefox będzie zezwalał stronom na określenie czasu przechowywania ich ciasteczek.
   do zamknięcia programu Firefox: jeśli ta opcja jest zaznaczona, Firefox będzie usuwał ciasteczka po zamknięciu.
   pytaj za każdym razem: jeśli ta opcja jest zaznaczona, Firefox będzie pytał o długość przechowywania ciasteczka za każdym razem kiedy strona będzie próbowała je zapisać na twoim komputerze. Kliknij Wyświetl ciasteczka… by wyświetlić okno Ciasteczka. Więcej informacji na temat okna Ciasteczka znajdziesz na stronie Usuwanie ciasteczek i danych stron w przeglądarce Firefox.
 • Czyszczenie historii podczas zamykania programu Firefox:
  Niektóre zapisane elementy zostaną usunięte podczas zamykania programu Firefox. Kliknij Ustawienia… by wybrać te elementy.
Uwaga: w niektórych przypadkach, ta opcja nie będzie działała:
 • Firefox uległ awarii. Jeśli Firefox ulegnie awarii, konieczne jest jego ponowne uruchomienie i poprawne zamknięcie.
 • Firefox domyślnie korzysta z trybu prywatnego. Historia zapisana podczas zwykłego przeglądania może zostać usunięta jedynie z poziomu zwykłego okna. Aby dowiedzieć się, jak przechodzić pomiędzy normalnym i prywanym trybem przeglądania, zapoznaj się ze stroną Przeglądanie w trybie prywatnym.


Pasek adresu

Pasek adresu to pole w które wpisujesz adres strony internetowej (URL). Sugeruje on wyniki podczas wpisywania według informacji zapisanej w:

fx38 location barFx42PrivacyPanel-LocationBar
 • historii: jeśli ta opcja jest zaznaczona, uprzednio odwiedzone strony będą pojawiały się jako podpowiedzi podczas wpisywania tekstu w pasku adresu.
 • zakładkach: jeśli ta opcja jest zaznaczona, adresy zapisane jako zakładki będą pojawiały się jako podpowiedzi podczas wpisywania tekstu w pasku adresu. Będą one oznaczone niebieską gwiazdką.
 • otwartych kartach: jeśli ta opcja jest zaznaczona, aktualnie otwarte karty będą pojawiały się jako podpowiedzi podczas wpisywania tekstu w pasku adresu. Ta opcja jest bardzo przydatna jeśli masz wiele otwartych kart.

Kliknij Zmień ustawienia podpowiedzi dostarczanych przez wyszukiwarki… by przejść do panelu Wyszukiwanie okna OpcjePreferencjeUstawienia , gdzie możesz włączyć lub wyłączyć podpowiedzi wyszukiwania z wybranej wyszukiwarki. Więcej informacji na temat ustawień podpowiedzi z wyszukiwarek znajdziesz na stronie Podpowiedzi paska adresu.

Osoby, które pomogły w tworzeniu tego artykułu:

Illustration of hands

Pomóż nam

Zdobywaj wiedzę i dziel się nią z innymi. Odpowiadaj na pytania i ulepsz naszą bazę wiedzy.

Więcej informacji