Uitgavecyclus van Firefox ESR

Overzicht

Firefox biedt een Extended Support Release (ESR) voor organisaties, waaronder scholen, universiteiten, zakelijke ondernemingen en anderen die behoefte hebben aan verlengde ondersteuning voor brede implementatie. Firefox ESR kan hier worden gedownload. De ESR-uitgave is gebaseerd op de normale uitgavecyclus van Firefox voor desktop.

Details uitgavecyclus

ESR-versies worden langer dan een jaar onderhouden, met puntuitgaven die samenvallen met reguliere Firefox-versies. Deze puntuitgaven bevatten beveiligingsupgrades.

De ESR-versie overlapt ook drie cycli (ten minste 12 weken) tussen het moment van een nieuwe uitgave en het einde van de ondersteuning van de voorgaande uitgave, zodat u kunt testen en certificeren voordat u de nieuwe versie in uw organisatie uitrolt.

We zijn ervan afhankelijk dat gebruikers van Firefox ESR ons feedback leveren voor elke versie van ESR. Meld tijdens de eerste twee cycli eventuele bugs, zoals verminderde webcompatibiliteit en stabiliteitsproblemen.

Onderhoud van elke ESR middels puntversies is beperkt tot hoogrisico/hoge-impact-beveiligingskwetsbaarheden, en kunnen in zeldzame gevallen ook ongeplande uitgaven omvatten vanwege op dat moment actieve beveiligingskwetsbaarheden. Terugdraaien van eventuele functionele verbeteringen en/of stabiliteitsoplossingen zitten niet in de scope.

Aan het einde van de ondersteuningsperiode voor een ESR-versie:

  • bereikt de uitgave het einde van de levensduur
  • worden voor die versie geen verdere updates meer geboden
  • wordt een update naar de volgende versie aangeboden via de updateservice van de toepassing

ESR Release Cycle

U kunt hier meer lezen over het vrijgaveproces van ESR.

Upgradepad tussen twee ESR-versies

Een uitgave van ESR wordt automatisch geüpgraded naar de volgende uitgave van ESR. Systeembeheerders kunnen automatische updates uitschakelen door ESR via hun implementatiesysteem te beheren. Tussen de ene grote versie en de andere, zoals de migratie van versie 52 naar versie 60, worden de updates alleen geïmplementeerd nadat versie X.2.0 is uitgegeven. Gebruikers van versie 52 zullen bijvoorbeeld alleen maar worden bijgewerkt als versie 60.2.0 is gepubliceerd.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info