Tabbladen gebruiken om veel websites in een venster te ordenen

Met tabbladen kunt u meerdere webpagina’s in een enkel Firefox-venster openen en ordenen. Dit houdt uw scherm vrij van rommel en vereenvoudigt het wisselen tussen pagina’s.

Fx98TabsandToolbar

Dit artikel behandelt de basis van het gebruik van tabbladen. Lees Tabbladvoorkeuren en -instellingen voor meer info over tabbladinstellingen.

Een nieuw tabblad openen

Om een nieuw tabblad te openen, klikt u op het plusteken + rechts van het laatste tabblad. De cursor verschijnt in de adresbalk, zodat u meteen uw zoekopdracht of URL kunt intypen.

Fx98NewTabSign

  • Sneltoets: u kunt ook op Ctrl + Tcommand + T drukken om een nieuw tabblad te openen in plaats van een muis te gebruiken.

Koppelingen openen in een nieuw tabblad
Normaal gesproken wordt een koppeling in het huidige tabblad geopend wanneer u erop klikt. Als u een koppeling liever in een nieuw tabblad opent, klik dan met de rechtermuisknop op de koppelinghoud dan de control-toets ingedrukt terwijl u op de koppeling klikt en selecteer Koppeling openen in nieuw tabblad in het contextmenu.

Een pagina uit de Geschiedenis in een nieuw tabblad openen

  1. Klik met de rechtermuisknopKlik terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt op de knop Terug of Vooruit om de tabbladgeschiedenis te openen.
  2. Command-klik (houd de Command-toets ingedrukt terwijl u op het item klikt)Ctrl-klik (houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op het item klikt) om het te openen in een nieuw tabblad.

Een bestaand tabblad dupliceren

Om een open tabblad te dupliceren:

  1. Klik met de rechtermuisknopKlik terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt op het tabblad dat u wilt dupliceren.
  2. Selecteer Tabblad dupliceren in het contextmenu.

Tabbladen sluiten

Om een tabblad te sluiten, klikt u eenvoudig op de x op het tabblad zelf, of klikt u met de middelste muisknop op het tabblad.

Fx98CloseTabSign

  • Sneltoets: u kunt ook op Ctrl + Wcommand + W drukken om het huidige tabblad te sluiten.

Meerdere tabbladen tegelijk sluiten:
Command-klik (houd de command-toets ingedrukt terwijl u op het tabblad klikt)Ctrl-klik (houd de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op het tabblad klikt) om de tabbladen te selecteren die u wilt sluiten. Klik daarna met de rechtermuisknopHoud daarna de control-toets ingedrukt, klik op een van die tabbladen en selecteer Tabbladen sluiten om degene die u hebt geselecteerd te sluiten.

U kunt ook het contextmenu van het tabblad gebruiken om meerdere tabbladen te sluiten en andere tabbladacties uit te voeren.

Fx115TabMenu-CloseMultipleTabs

Dit contextmenu kan worden bekeken door met de rechtermuisknopde Control-toets ingedrukt te houden terwijl u op een Firefox-tabblad te klikkenklikt. Lees voor meer info over het sluiten van meerdere tabbladen Tabbladcontextmenu in Firefox – meerdere tabbladen sluiten.

Een gesloten tabblad terughalen

Als u een tabblad wilt terughalen dat u per ongeluk hebt gesloten: Klik met de rechtermuisknopKlik terwijl u de Control-toets ingedrukt houdt op de tabbladenbalk en selecteer Gesloten tabblad opnieuw openen in het contextmenu. U kunt ook op de Firefox-menuknop Fx89menuButton en daarna op Geschiedenis klikken, gevolgd door Onlangs gesloten tabbladen en vervolgens een van de eerder gesloten tabbladen kiezen.

  • Sneltoets: u kunt ook op Ctrl + Shift + Tcommand + Shift + T drukken om het laatst gesloten tabblad terug te halen.

Tabbladen beheren

Wisselen tussen tabbladen
U kunt een tabblad bezoeken door er simpelweg op te klikken, of druk op Ctrl+tabcontrol+tab om snel naar een ander tabblad te wisselen.

De volgorde van tabbladen wijzigen
Om een tabblad naar een andere positie op de tabbladenstrook te verplaatsen, sleept u het ernaartoe met de muis.

Een tabblad naar een nieuw venster verplaatsen
Om een tabblad naar een eigen venster te verplaatsen, klikt u op het tabblad en sleept u het uit de tabbladenstrook. Er zal een nieuw venster worden geopend.

Als u een tabblad van het ene naar het andere Firefox-venster wilt verplaatsen, klikt u op het tabblad en sleept u het naar de tabbladenstrook van een ander Firefox-venster.

Al uw tabbladen bekijken
Als u meer tabbladen hebt geopend dan er in de tabbladenstrook passen, verschijnen er schuifknoppen aan beide uiteinden. Hierop klikken laat de tabbladenstrook naar links of naar rechts verschuiven.

U kunt ook op de knop ‘Alle tabbladtitels tonen’ klikken en het gewenste tabblad selecteren in het vervolgkeuzemenu.

Fx98Listalltabsbutton

Tabbladen vastmaken

Met vastgemaakte tabbladen kunt u uw favoriete webpagina’s geopend en via één muisklik bereikbaar houden. Vastgemaakte tabbladen worden bij het starten van Firefox automatisch geopend. Voor meer informatie over vastgemaakte tabbladen, zie Vastgemaakte tabbladen - Favoriete websites open en via een klik bereikbaar houden.

Fx98PinnedTab

Klik met de rechtermuisknopHoud de control-toets in gedrukt, klik op een tabblad en selecteer Tabblad vastmaken om een tabblad vast te maken.

Meerdere tabbladen tegelijk vastmaken: selecteer de gewenste tabbladen (via Ctrl-klikkenCommand-klikken), klik daarna met de rechtermuisknophoud daarna control ingedrukt en klik op één ervan, en selecteer Tabbladen vastmaken.

Bladwijzers voor tabbladen maken

Selecteer het tabblad waarvoor u een bladwijzer wilt maken, klik met de rechtermuisknophoud control ingedrukt en klik op het tabblad en selecteer Bladwijzer voor tabblad maken.

Bladwijzers voor meerdere tabbladen tegelijk maken: selecteer de gewenste tabbladen (Ctrl-klikCommand-klik op elk tabblad), klik daarna met de rechtermuisknop en klikhoud daarna control ingedrukt, klik op een ervan en selecteer Bladwijzer voor tabbladen maken…. Er wordt een nieuwe map aangemaakt voor de bladwijzers voor elk tabblad. Geef de nieuwe bladwijzermap een naam en kies de map waarin deze wordt opgeslagen. Klik ter voltooiing op Opslaan.

Bladwijzers voor alle open tabbladen in een venster tegelijk maken: selecteer Bladwijzer voor alle tabbladen maken… vanuit het menu Bladwijzers.
Fx64MenuBar-BookmarkAllTabs-Mac
Klik met de rechtermuisknop op een van de tabbladen, kies Alle tabbladen selecteren vanuit het contextmenu, klik daarna met de rechtermuisknop op een van de tabbladen en selecteer Bladwijzer voor tabbladen maken…. Er wordt een nieuwe map aangemaakt voor de bladwijzers voor elk tabblad. Geef de nieuwe bladwijzermap een naam en kies de map waarin deze wordt opgeslagen. Klik ter voltooiing op Opslaan.

  • Sneltoets: u kunt ook op Ctrl + Shift + Dcommand + Shift + D drukken om bladwijzers voor alle open tabbladen in een venster tegelijk te maken.

Voor meer informatie over bladwijzers, zie Bladwijzers in Firefox.

Tips voor tabbladen en problemen oplossen

Voor andere problemen met tabbladen, zie:

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info