Taakbeheerder – bekijken of tabbladen of extensies Firefox vertragen

Firefox Firefox Laatst bijgewerkt: 12/27/2023 100% gebruikers vonden dit behulpzaam

De functie Taakbeheerder van Firefox toont u het geheugengebruik en de energie-impact van tabbladen en add-ons. Deze functie kan handig zijn bij het uitzoeken en oplossen van hoog geheugen- of CPU-gebruik in Firefox.

Firefox heeft twee functies die u tonen hoeveel geheugen en CPU-bronnen worden gebruikt door tabbladen, extensies en andere processen: Procesbeheerder en Taakbeheerder. Deze functies kunnen handig zijn bij het uitzoeken en oplossen van hoog geheugen- of CPU-gebruik in Firefox.

Firefox heeft een functie waarmee u kunt zien hoeveel geheugen en CPU-bronnen worden gebruikt door tabbladen, extensies en andere processen. Deze functie Procesbeheerder kan handig zijn bij het uitzoeken en oplossen van hoog geheugen- of CPU-gebruik in Firefox.

Procesbeheerder

Klik om de Procesbeheerder te openen op de menuknop Fx89menuButton, klik op Meer hulpmiddelen en selecteer Taakbeheerder in het menu. De pagina about:processes wordt in een nieuw tabblad geopend.

U kunt ook in de adresbalk about:processes invoeren of de sneltoets Shift + Esc gebruiken om deze pagina te openen.

Fx106TaskManager-processesFx113ProcessManager

Informatie in de Procesbeheerder

Gegevens worden in meerdere kolommen getoond:

  • Naam: een lijst met processen die Firefox uitvoert en ID-nummers die elk proces identificeren. Zie voor technische informatie over procestypes de documentatie Process Model — Firefox Source Docs.
  • Geheugen: een ruwe schatting van hoeveel computergeheugen elk proces gebruikt.
  • CPU: een ruwe schatting van hoeveel computerrekenkracht elk proces gebruikt.
  • Fx113ProcessManager-GearIcon (tandwielpictogram): hiermee krijgt u toegang tot meer opties voor een proces, zoals het sluiten van een tabblad.

U kunt op de kopteksten Geheugen of CPU klikken om de lijst in aflopende volgorde te sorteren. Klik er opnieuw op om de volgorde om te keren.

Noot: het procesitem Extensies toont geheugen- en CPU-gebruik voor alle ingeschakelde extensies, aangezien alle extensies een enkel inhoudsproces delen. Gebruik om gegevens te bekijken voor individuele add-ons de Taakbeheerder.

Acties uitvoeren in de Procesbeheerder

Door een item in de Procesbeheerder aan te wijzen wordt een profilerpictogram getoond naast de naam en ID. De actieknop verschijnt ook aan de rechterzijde.

U kunt het profilerpictogram Fx113ProcessManager-ProfilerIcon gebruiken om de prestaties van een proces te evalueren. Door erop te klikken neemt het een profiel op, waarbij gegevens worden verzameld vanuit alle threads van het proces gedurende 5 seconden, waarna Firefox Profiler wordt gestart in een nieuw tabblad, waarbij het opgenomen profiel wordt getoond.

De actieknop Fx113ProcessManager-ActionButton kan worden gebruikt om een tabblad te sluiten, of het open te laten maar de inhoud te ontladen en verwante processen te stoppen.

Taakbeheerder

De taakbeheerder toont nuttige informatie over actieve tabbladen en add-ons in Firefox.

Klik om de Taakbeheerder te openen op de menuknop Fx89menuButton, klik op Meer hulpmiddelen en klik op Taakbeheerder. De Taakbeheerder (de pagina about:performance) wordt in een nieuw tabblad geopend.

U kunt ook about:performance in de adresbalk invoeren om de Taakbeheerder te openen.

taskmanager_fx68

De Taakbeheerder toont nuttige informatie over actieve tabbladen en individuele actieve extensies in Firefox.

Voer om de Taakbeheerder te openen about:performance in in de adresbalk. Het venster about:performance van de Taakbeheerder wordt geopend in een nieuw tabblad.

Fx106TaskManager-performanceFx109TaskManager-performance

Informatie in de Taakbeheerder

Informatie wordt getoond in meerdere kolommen:

  • Naam: de naam van de tabbladen en extensies die actief zijn in Firefox. Extensie-ID’s staan hier ook.
  • Type: of elk item een tabblad of een add-on is. Sommige tabbladen hebben aanvullende subtaken, die subframes, trackers of serviceworkers kunnen bevatten die zijn gerelateerd aan het tabblad.
  • Energie-impact: de rekenkracht die wordt gevraagd van de CPU door elke taak. Taken die meer rekenkracht vragen zullen sneller de batterij leegmaken en kunnen Firefox vertragen.
  • Geheugen: de hoeveelheid RAM die elke taak in uw systeem gebruikt.

U kunt op elke kolomkoptekst klikken om de lijst te sorteren. Klik er opnieuw op om de sorteervolgorde om te keren.

Subtaken bekijken

Sommige tabbladen hebben extra subtaken die u ook kunt zien in de Taakbeheerder. Dit kunnen subframes, trackers of service workers zijn die aan dit tabblad zijn gekoppeld.

U kunt subtaken bekijken door links naast de naam van de taak op de pijl naar rechts te klikken. U kunt de subtaken weer verbergen door links naast de naam van de hoofdtaak op de pijl naar beneden te klikken.

Acties uitvoeren in de Taakbeheerder

Als u een item in de Taakbeheerder aanwijst, worden meer details over de prestaties van dat tabblad of die extensie getoond. Daarnaast verschijnt rechts naast de taak de actieknop.

De actieknop kan het volgende uitvoeren op:

  • Tabbladtaken: het tabblad sluiten.
  • Add-ontaken: de add-onpagina in een nieuw tabblad openen.
Noot: op subtaken kunnen geen acties worden uitgevoerd.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info