Firefox installeren in Linux

Firefox Firefox Laatst bijgewerkt: 02/06/2024 62% gebruikers vonden dit behulpzaam

Veel Linux-distributies worden geleverd met Firefox al geïnstalleerd via hun pakketbeheerder en ingesteld als de standaardbrowser. Als u echter Firefox in Linux moet installeren met een andere methode, toont de volgende handleiding u diverse andere manieren waarop u Firefox in Linux kunt downloaden en installeren.

Dit artikel is alleen van toepassing op Linux. Lees voor instructies hoe u Firefox op een Mac moet installeren Firefox downloaden en installeren op Mac.Lees voor instructies hoe u Firefox in Windows moet installeren Firefox downloaden en installeren in Windows.

Installeren vanuit uw distributiepakketbeheerder (aanbevolen)

Lees de documentatie van uw Linux-distributie om Firefox te installeren via uw distributiepakketbeheerder.

Deze methode is de aanbevolen wijze, omdat het ervoor zorgt dat Firefox en alle vereiste bibliotheken worden geïnstalleerd en optimaal worden geconfigureerd voor uw distributie. Er kan echter een korte vertraging zijn tussen de officiële uitgave van een nieuwe versie van Firefox en het moment waarop uw distributie de gedistribueerde versie bijwerkt. Uw distributie kan deze ook distribueren zonder Firefox-schil, of alleen de ESR-versie distribueren.

Installeren vanuit Flatpak

Installeer en configureer Flatpak op uw computer om Firefox vanuit Flatpak te installeren. Ga nadat Flatpak is geïnstalleerd naar de Firefox-pagina in Flathub en klik op de knop installeren. U kunt ook de volgende opdracht in een terminalvenster intypen:

flatpak install flathub org.mozilla.firefox

Standaard installeert Flatpak Firefox in dezelfde taal als uw besturingssysteem. Volg de instructies in Firefox in een andere taal gebruiken om een andere taal te gebruiken.

Installeren vanuit Snap

Installeer Snap op uw computer om Firefox vanuit Snap te installeren. Ga als Snap is geïnstalleerd naar de Firefox-pagina in de Snapcraft Store, klik op de knop Installeren en volg de instructies. U kunt ook de volgende opdracht in een terminalvenster intypen:

sudo snap install firefox

Indien beschikbaar, installeert Snap Firefox in dezelfde taal als uw besturingssysteem. Volg om een andere taal te gebruiken de instructies in Firefox in een andere taal gebruiken.

Firefox .deb-pakket voor Debian-gebaseerde distributies installeren

Om het .deb-pakket te installeren via de APT-repository, doet u het volgende:

 1. Maak een map aan om de APT-repositorysleutels in op te slaan, als deze nog niet bestaat:
  sudo install -d -m 0755 /etc/apt/keyrings
 2. Importeer de Mozilla APT-repository-ondertekeningssleutel:
  wget -q https://packages.mozilla.org/apt/repo-signing-key.gpg -O- | sudo tee /etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc > /dev/null
  Als u wget niet hebt geïnstalleerd, kunt u het installeren met: sudo apt-get install wget
 3. De vingerafdruk moet 35BAA0B33E9EB396F59CA838C0BA5CE6DC6315A3 zijn. U kunt dit controleren met de volgende opdracht:
  gpg -n -q --import --import-options import-show /etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc | awk '/pub/{getline; gsub(/^ +| +$/,""); if($0 == "35BAA0B33E9EB396F59CA838C0BA5CE6DC6315A3") print "\nDe vingerafdruk van de sleutel komt overeen ("$0").\n"; else print "\nVerificatie mislukt: de vingerafdruk ("$0") komt niet overeen met de verwachte vingerafdruk.\n"}'
 4. Voeg hierna de Mozilla APT-repository toe aan uw bronnenlijst:
  echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/packages.mozilla.org.asc] https://packages.mozilla.org/apt mozilla main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/mozilla.list > /dev/null
 5. Configureer APT om pakketten uit de Mozilla-repository prioriteit te geven:
  echo '
  Package: *
  Pin: origin packages.mozilla.org
  Pin-Priority: 1000
  ' | sudo tee /etc/apt/preferences.d/mozilla
 6. Werk uw pakketlijst bij en installeer het Firefox .deb-pakket:
  sudo apt-get update && sudo apt-get install firefox

Verschillende talen instellen in Firefox met .deb-bestanden

Voor diegenen die Firefox willen gebruiken in een andere taal dan Amerikaans Engels, hebben we ook .deb-pakketten gemaakt met de Firefox-taalpakketten. Om een specifiek taalpakket te installeren, vervangt u fr in onderstaand voorbeeld door de gewenste taalcode:

sudo apt-get install firefox-l10n-fr

Om een lijst met alle beschikbare taalpakketten te zien, kunt u deze opdracht gebruiken nadat u de Mozilla APT-repository hebt toegevoegd en sudo apt-get update hebt uitgevoerd:

apt-cache search firefox-l10n

Gegevensmigratie

Als u eerder Snap of Flatpak gebruikte, moet u uw profiel importeren. Er zijn twee manieren om dit te doen. Gebruik één van deze methoden:

 • Methode 1: synchronisatie instellen. Lees Hoe stel ik Synchronisatie in op mijn computer? voor instructies.
 • Methode 2: de bestaande bestanden op uw computer kopiëren. Zorg ervoor dat alle exemplaren van Firefox op uw computer volledig zijn gesloten voordat u dit doet:
  • Flatpak:
   mkdir -p ~/.mozilla/firefox/ && cp -a ~/.var/app/org.mozilla.firefox/.mozilla/firefox/* ~/.mozilla/firefox/
  • Snap:
   mkdir -p ~/.mozilla/firefox/ && cp -a ~/snap/firefox/common/.mozilla/firefox/* ~/.mozilla/firefox/

In beide gevallen dient, nadat u de profielen hebt verplaatst, Firefox te worden uitgevoerd vanuit de terminal door middel van de opdracht firefox -P. Selecteer het gewenste profiel. Na deze eerste keer is de opdracht -P niet meer nodig.

Firefox installeren vanuit Mozilla-builds

Zorg er voor dat de benodigde bibliotheken op uw computer zijn geïnstalleerd, voordat u Firefox installeert. Als er bibliotheken ontbreken, zal Firefox niet werken.

Firefox installeren via het systeem (voor gevorderde gebruikers)

Om Firefox met deze methode te installeren, moet u aan kunnen melden als root of sudo-opdrachten kunnen uitvoeren.

Deze installatie heeft prioriteit boven de Firefox-versie die is geïnstalleerd via uw pakketbeheerder. Om de versie die via uw pakketbeheerder is geïnstalleerd uit te voeren dient u de binary via een terminalvenster te starten. In de meeste distributies doet u dit door een terminalvenster te openen en het volgende te typen:
/usr/bin/firefox

 1. Ga naar de Firefox-downloadpagina en klik op de knop Nu downloaden.
 2. Open een terminalvenster en ga naar de map waar uw download is opgeslagen. Bijvoorbeeld:
  cd ~/Downloads
 3. Pak de inhoud van het gedownloade bestand uit door in te typen:
  tar xjf firefox-*.tar.bz2

  De volgende opdrachten moeten worden uitgevoerd als root, of worden voorafgegaan door sudo.
 4. Verplaats de onverpakte Firefox-map naar /opt:
  mv firefox /opt
 5. Maak een symlink voor het uitvoeringsbestand van Firefox:
  ln -s /opt/firefox/firefox /usr/local/bin/firefox
 6. Download een kopie van het desktopbestand:
  wget https://raw.githubusercontent.com/mozilla/sumo-kb/main/install-firefox-linux/firefox.desktop -P /usr/local/share/applications

Ga als alternatief, als wget niet op uw computer is geïnstalleerd, naar de hierboven vermelde URL, klik met uw rechtermuisknop op de pagina om het contextmenu te openen en selecteer Pagina opslaan als. Verplaats het bestand nadat u het hebt gedownload naar /usr/local/share/applications.

Om te verifiëren dat de installatie is geslaagd kunt u de pagina Probleemoplossingsinformatie openen. In de sectie Toepassingsbasics dient de waarde van de regel Binair toepassingsbestand /opt/firefox/firefox-bin te zijn.

Lokale Firefox-installatie in de gebruikersaccount

Als u geen toegang hebt om aan te melden als root of sudo-opdrachten uit te voeren, of gewoon liever een lokale Firefox in uw account wilt gebruiken, kunt een lokale installatie uitvoeren. U kunt dit ook doen om meerdere Firefox-installaties voor verschillende builds te krijgen.
 1. Ga naar de Firefox-downloadpagina en klik op de knop Nu downloaden.
  • U kunt ook op de koppeling Downloaden voor een ander platform of taal onder die knop klikken om een andere build te kiezen: Nightly, Beta, Developer of ESR.
 2. Open een terminalvenster en ga naar de map waar uw download is opgeslagen. Bijvoorbeeld:
  cd ~/Downloads
 3. Pak de inhoud van het gedownloade bestand uit. Hierdoor wordt een map genaamd firefox aangemaakt. Hierna kunt u het archiefbestand verwijderen:
  tar xjf firefox-*.tar.bz2
  rm firefox-*.tar.bz2
 4. Als u een specifieke build hebt gedownload, wilt u mogelijk de uitgepakte map een overeenkomstige naam geven. Bijvoorbeeld:
  mv firefox firefox-nightly
 5. U kunt de niet-uitgepakte map in uw downloadmap laten, of deze naar een andere plek in uw account verplaatsen. Bijvoorbeeld:
  mv firefox ~/firefox
 6. Firefox kan nu worden gebruikt. U kunt het programma rechtstreeks vanuit de terminal starten:
  ~/firefox/firefox &
 7. Maak een snelkoppeling op uw bureaublad aan. (Deze kan er anders uitzien in uw Linux-distributie.)
  • Klik met uw rechtermuisknop op uw bureaublad en kies Opstartprogramma maken uit het contextmenu.
  • U kunt ook het volgende in de terminal typen:
   ln -s ~/firefox/firefox ~/Desktop/
  • U vindt een pictogram voor de bureaubladsnelkoppeling in ~/firefox/browser/chrome/icons/default/
Noot: deze methode wijzigt geen bestandstypeverbindingen in het systeem, dus koppelingen vanuit andere toepassingen worden niet in de lokale installatie geopend. U dient de koppeling te kopiëren en deze in de adresbalk van Firefox te plakken.

Was dit artikel nuttig?

Een moment geduld…

Deze aardige mensen hebben geholpen bij het schrijven van dit artikel:

Illustration of hands

Vrijwilliger worden

Laat uw expertise groeien en deel deze met anderen. Beantwoord vragen en verbeter onze kennisbank.

Meer info