View articles recommended by Pocket on your Firefox for iOS homepage

Firefox for iOS Firefox for iOS Posledni raz zaktualizowany: 01/27/2022 29% wužiwarjow měješe to za wužitne
Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.
Note: Your Firefox language must be set to English (Canada) or English (United States) to receive Pocket article recommendations.

You can view articles and topics recommended by Pocket on your Firefox for iOS homepage. Pocket is a free service that makes it easy to discover great content that’s personalized to your interests. Pocket recommendations are turned on by default for U.S. and Canada.

Pocket article recommendations will appear under Recommended by Pocket. The articles are scrollable horizontally.

iOS pocket homepage scrollable

To turn Pocket recommendations on or off:

  1. Tap Customize homepage at the bottom of your homepage.
  2. Tap the switch next to Recommended by Pocket to turn it on or off.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije