Uninstall Firefox for iOS

Firefox for iOS Firefox for iOS Posledni raz zaktualizowany: 08/21/2023 26% wužiwarjow měješe to za wužitne
Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

If Firefox isn't for you, uninstalling it only takes a few seconds:

  1. Touch and hold the Firefox icon on your device's Home Screen.
  2. Tap Remove App.
    Delete Firefox iOS 1
  3. Tap Delete app on the confirmation prompt.
    Delete Firefox iOS 2

All set! Firefox has been removed from your iOS device. To reinstall Firefox in the future, see Install Firefox on your iPad, iPhone or iPod.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije