Turn search suggestions on or off on Firefox for iOS

Firefox for iOS Firefox for iOS Wutworjeny: 11/01/2017 28% wužiwarjow měješe to za wužitne
Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

Search suggestions are popular searches that match what you're typing in the address bar. This is enabled by default. To turn them off, follow these steps:

  1. At the bottom of the screen, tap the menu button (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
    Firefox iOS menu bar

  2. Tap Settings in the menu panel.
  3. Tap Search.
  4. Tap the switch next to Show Search Suggestions to turn it off or on switchonios.
  5. Tap the Settings back arrow on the top left to return to the Settings menu.
  6. Tap Done to save your changes.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije