Turn push notifications on or off in Firefox for iOS

Firefox for iOS Firefox for iOS Wutworjeny: 07/24/2020 31% wužiwarjow měješe to za wužitne
Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

You can control push notifications for Firefox through your phone or tablet's settings.

Turn notifications on or off

  1. Open the Settings app on your iPhone or iPad.
  2. Scroll down to your list of apps and choose Firefox.
  3. Tap Notifications.
  4. Tap the switch next to Allow Notifications to turn it on (green: greenbutton) or off.
    allow notifications

From here, you can also change your notification style and other options, such as showing or hiding previews.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije