Startowej wobrazowce asistent Firefox přidać

Tutón nastawk je snano zestarjeny.

Wažna změna je so na jendźelskim nastawku přewjedła, na kotrymž tutón přełoženy nastawk bazuje. Doniž so tuta strona njeaktualizuje, wam snano to pomha: Add a Firefox widget to your Home screen

Firefox for iOS Firefox for iOS Wutworjeny: 04/25/2021

Apple je w iOS 14 koncept asistentow startoweje wobrazowki zawjedł. Wotnětka da so tež asistent, kotryž je w napohledźe „Dźensa“ k dispoziciji, startowej wobrazowce nimo wašich nałoženjow přidać.

Asistenty Firefox wam zmóžnjeja, spěšnje nowe pytanja započeć a přistup k wašim najlubšim websydłam z wašeje startoweje wobrazowki.

Kak móžeće asistent Firefox přidać

  1. Podótkńće so prózdneho městna na startowej wobrazowce a dźeržće jo.
  2. Tłóčće plusowy symbol + horjeka nalěwo na startowej wobrazowce
    iOS14PlusIcon
  3. Kulće dele a wubjerće nałoženje Firefox z lisćiny.
  4. Trějće nalěwo a naprawo, zo byšće přez k dispoziciji stejace asistenty kulił. Hdyž asistent namakaće, kotryž chceće přidać, klikńće na tłóčatko + Asistent přidać.

Typy asistentow

Asistent „Spěšny napohlad“

iOSQuickViewWidget

Je w srjedźnej a wulkej wulkosći k dispoziciji. Tutón asistent waše wočinjene rajtarki naprawo na startowej wobrazowce pokazuje. Asistent k tomu słuži, was spěšnje dopomnić, hdźež sće posledni raz skónčił, hdyž sće wobhladowak wužił a wam zmóžnja, so spěšnje k tomu nadawkej wróćić.

Asistent „Najhusćišo wopytane sydła“

iOSTopSitesWidget

Je w srjedźnej wulkosći k dispoziciji. Tutón asistent wašu lisćinu najhusćišo wužitych sydłow na wašej startowej wobrazowce za lochki přistup pokazuje. Je kaž byšće nałoženski symbol za swoje najlubše websydła měł. Móžeće tutej lisćinje z nastajenjom Woblubowanym sydłam připjeć sydło přidać.

Asistent „Spěšne akcije“

iOSQuickActionsWidget

Je w małej a srjedźnej wulkosći k dispoziciji. Tutón asistent wašej startowej wobrazowce zwjazanja za huste nadawki přidawa, kotrež we wobhladowaku wuwjedźeće. Za mału wulkosć móžeće ze štyrjoch nadawkow nadawk wubrać, kotryž so ma w konfiguraciskich nastajenjach pokazać. Móžeće tež w priwatnych rajtarkach pytać, priwatne rajtarki začinić abo wotkazy direktnje z asistenta Firefox wopytać, kotryž wam zmóžnja, spěšne akcije ze startoweje wobrazowki wuwjesć.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije