Standarndu rěč w Firefox za iOS změnić

Firefox for iOS Firefox for iOS Wutworjeny: 07/24/2021

Firefox móže kóždu rěč wužiwać, kotraž je we wašim iPhone, iPad abo iPod touch k dispoziciji, zo byšće móhł rěče změnić, bjez toho zo byšće dyrbjał Firefox znowa sćahnyć. Tak to dźe:

  1. Podótkńće so nałoženja Nastajenja na swojim iPad abo iPhone.
  2. Podótkńće so Allgemein.
  3. Podótkńće so Sprache & Region.
  4. Podótkńće so iPad/iPod/iPhone-Sprache, zo byšće swoje wuběry widźał.
  5. Podótkńće so rěče, kotruž chceće wužiwać a potom Fertig.

Dajće swojemu gratej něšto sekundow, zo by rěč změnił, prjedy hač Firefox wočiniće.

Hlejće Je Firefox za iPhone abo iPad w mojej rěči k dispoziciji? za k dispoziciji stejace rěče.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije