Składowane hesła za Firefox za iOS rjadować

Tutón nastawk je snano zestarjeny.

Wažna změna je so na jendźelskim nastawku přewjedła, na kotrymž tutón přełoženy nastawk bazuje. Doniž so tuta strona njeaktualizuje, wam snano to pomha: Manage saved passwords in Firefox for iOS

Firefox for iOS Firefox for iOS Wutworjeny: 04/25/2021

Firefox móže hesła składować, zo njebyšće dyrbjał je kóždy raz zapodać. Móžeće tež swoje składowane hesła pokazać, wobdźěłać abo zhašeć.

Přizjewjenske informacije składować

 1. Podótkńće so menijoweho tłóčatka deleka na wobrazowce (meni budźe horjeka naprawo, jeli iPad wužiwaće):
  Firefox iOS menu bar

 2. Podótkńće so Nastajenja w menijowym woknje.
 3. Wubjerće Přizjewjenja a hesła we wotrězku Priwatnosć.
 4. Podótkńće so suwaka pódla Přizjewjenja składować, zo byšće to zmóžnił switchonios.

Kóždy raz, hdyž so pola webstrony přizjewjeće, budźe so was Firefox prašeć, hač chceće swoje wužiwarske mjeno a hesło składować:

save passwords ios

Składowane přizjewjenja rjadować

 1. Podótkńće so menijoweho tłóčatka deleka na wobrazowce (meni budźe horjeka naprawo, jeli iPad wužiwaće):
  Firefox iOS menu bar

 2. Podótkńće so Nastajenja w menijowym woknje.
 3. Wubjerće Přizjewjenja a hesła we wotrězku Priwatnosć.
 4. Wubjerće mjeno websydła we wotrězku Składowane přizjewjenja.
 5. Podótkńće so Wobdźěłać horjeka naprawo, zo byšće wužiwarske mjeno abo hesło změnił (hdyž so tutoho pola we wobdźěłowanskim modusu podótkaće, so składowane hesło pokaza).
 6. Wubjerće Zhašeć, zo byšće składowane přizjewjenske daty zhašał.

Pokiwy

 • Zo byšće swoje składowane hesło pokazał, podótkńće so hesłoweho pola a dźeržće jo, zo byšće meni pokazał.
 • Podótkńće so pola websydła a dźeržće jo, zo byšće meni pokazał a podótkńće so Kopěrować, zo byšće wotkaz kopěrował abo Wočinić a wupjelnić, zo byšće websydło wočinił a so přizjewił.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije