Send Tab from another mobile app to Firefox

Firefox for iOS Firefox for iOS Posledni raz zaktualizowany: 05/24/2019 65% wužiwarjow měješe to za wužitne
Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

You can send links from another app like Twitter to Firefox on your computer or phone, so you can browse without interruption.

  1. Tap the share function on your app. (Example from Twitter):
    share tweet
  2. Choose Firefox on the list of apps to share to.
  3. Select Send to device.
    send tab app
  4. Choose the device you want to send to.
  5. The page will open in a new tab when you open Firefox.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije