Hesło wašeho konta Firefox z wobnowjenskimi klučemi wróćo stajić

Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS,... Firefox, Firefox for Android, Firefox for iOS, Mozilla Account Posledni raz zaktualizowany: 03/10/2024

Móžeće swój kontowy wobnowjenski kluč wužiwać, zo byšće so pola swojeho konta Mozilla přizjewił, zo byšće zaso přistup k swojim datam dóstał, jeli swoje hesło zabywaće.

Čehodla so moje daty wróćo stajeja, hdyž so hesło wróćo staja?

Konta Mozilla waše hesło wužiwa, zo by waše daty (na přikład zapołožki a hesła) za přidatnu wěstotu zaklučował. Hdyž swoje hesło zabywaće, a dyrbiće jo wróćo stajić, móhli so daty zhašeć. Zo byšće tomu zadźěwał, zo so to stawa, wutworće swój jónkróćny kontowy wobnowjenski kluč, prjedy hač swoje hesło zabywaće abo wróćo stajeće.

Waš kontowy wobnowjenski kluč wutworić a składować

Wažny: Čińće to, zo byšće kontowy wobnowjenski kluč měł, hdyž dyrbiće swoje hesło wróćo stajić.
 1. Klikńće na menijowe tłóčatko Wobraz "fx57menu" njeeksistuje.Fx89menuButton, zo byšće menijowe wokno wočinił.

Klikńce na swoje konto Mozilla (waša e-mejlowa adresa¨abo přizjewće so, jeli hišće njejsće přizjewjeny.

 1. Hdyž sće přizjewjeny, klikńće na Konto rjadować.
  fxa menu 87
  • Strona konta Mozilla so w nowym rajtarku wočini.
 2. Klikńće pod Wěstota pódla KOntowy wobnowjenski kluč na Wutworić.
 3. Zapodajće swoje hesło a klikńće potom na Dale.
 4. Wubjerće jednu metodu abo wjace metodow, zo byšće swój kontowy wobnowjenski kluč składował (sćahnyć, kopěrować, ćišćeć) a klikńće potom na Začinić.
  FxA-SaveRecoveryKey-v2
 5. Składujće swój kontowy wobnowjenski kluč na wěstnym městnje, hdźež njemóžeće jón zhubić.

Waš kontowy wobnowjenski kluč změnić

Jeli waš kontowy wobnowjenski kluč je so wotkrył, abo so wy prosće hižo na to njedopominaće, hdźež sće jón składował, móžeće kóždy čas nowy wutworić. Předchadny kluč swój skutk zhubi.

 1. Přewjedźće najprjedy tři kroki we wotrězku horjeka, zo byšće k stronje kontowych nastajenjow konta Mozilla přešoł.
 2. Klikńće pod Wěstota, pódla Kontowy wobnowjenski kluč na Wotstronić.
 3. Klikńće znowa na Wotstronić na wobkrućenskej namołwje.
 4. Přewjedźće zbytne kroki w předchadnym wotrězku, zo byšće nowy kontowy wobnowjenski kluč wutworił.

Waše hesło z wašim kontowym wobnowjenskim klučom wróćo stajić

Jeli sće swoje hesło zabył a dyrbiće jo wróćo stajić, přewjedźće slědowace kroki.

 1. Klikńće na wotkaz Sće swoje hesło zabył? na přizjewjenskej stronje.
 2. Přepruwujće swoju e-mejlowu adresu a klikńće na wotkaz za wróćostajenje hesła na njej.
 3. Zapodajće swój kontowy wobnowjenski kluč.
 4. Wutworće nowe hesło.
 5. Wutworće nowy kontowy wobnowjenski kluč.

Trjebaće hišće pomoc?

If you've tried the steps above and you're still unable to sign in, send a message to our support team.

Team pomocy kontaktować

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije