Přidatki w Firefox za iOS

Firefox for iOS Firefox for iOS Wutworjeny: 08/11/2021

Přidatki za wersiju Firefox za desktop a Android za Firefox za iOS k dispoziciji njejsu.

Apple je swójski system rozšěrjenjow iOS wutworił, kotryž je inkompatibelny z přidatkami a rozšěrjenjemi Firefox za Android, Mac, Windows a Linux. Nimo toho rozšěrjenja iOS, kotrež su so za druhe nałoženja iOS napisali, w Firefox za iOS njefunguja (na přikład rozšěrjenja napisane za Safari awtomatisce na Firefox za iOS njefunguja).

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije