Kotru wersiju Firefox wužiwam?

Firefox for iOS Firefox for iOS Wutworjeny: 04/25/2021

Najnowša wersija Firefox za iOS najnowše wěstotne aktualizacije a funkcije wobsahuje. Přewjedźće tute kroki, zo byšće zwěsćił, kotru wersiju maće:

  1. Podótkńće so menijoweho tłóčatka deleka na wobrazowce (meni budźe horjeka naprawo, jeli iPad wužiwaće):
    Firefox iOS menu bar

  2. Podótkńće so Nastajenja w menijowym woknje.
  3. Kulće dele do wotrězka Wo. Wersijowe čisło je tu podate.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije