How to move the search bar in Firefox for iOS

Firefox for iOS Firefox for iOS Wutworjeny: 02/21/2022 27% wužiwarjow měješe to za wužitne
Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

The search bar in Firefox for iOS will appear at the bottom of the screen by default. However, you can choose to move it to the top of the screen instead.

To move your search bar:

  1. At the bottom of the screen, tap the menu button (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
    Firefox iOS menu bar

  2. Tap Settings in the menu panel.
  3. Tap Toolbar.
  4. Tap Top or Bottom.
  5. Tap Settings to return to the menu and tap Done to close it.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije