How do I restore my Mozilla VPN Subscription on my mobile device?

Mozilla VPN Mozilla VPN Posledni raz zaktualizowany: 10/30/2023 50% wužiwarjow měješe to za wužitne
Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

If you purchased your Mozilla VPN subscription from Apple or Google Play and switched to a new phone or reinstalled the app, follow the steps in this article to restore your subscription.

 1. Open Mozilla VPN.
 2. Click (or tap) on Already a subscriber.
 3. Enter your Mozilla account email address.
 4. Click (or tap) on Get started.
 5. Enter your password.
 6. Click (or tap) on Sign in.
 7. Wait while your account is being verified.
 8. You will be taken to the payment screen.
 9. Click (or tap) on Already a subscriber.
  VPNPaymentSc
 10. Wait for your subscription to be confirmed.
 11. If an active subscription is found, you will be redirected to the data collection screen to accept or reject data collection on your device. For more information, please see our Data Privacy Policy.
 12. After accepting or rejecting data collection, Mozilla VPN will be ready to use.

Related articles

Learn more:

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije