Enable or disable search engines on Firefox for iOS

Firefox for iOS Firefox for iOS Posledni raz zaktualizowany: 12/16/2020 17% wužiwarjow měješe to za wužitne
Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

While Firefox lets you set a default search engine, its quick search feature also lets you switch between different search engines on your list as you browse.

Disable search engines you don't need or reactivate them if you change your mind. Here's how to do it:

  1. At the bottom of the screen, tap the menu button (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
    Firefox iOS menu bar

  2. Tap Settings in the menu panel.
  3. Under General tap Search.
  4. Toggle the switch next to each search engine to turn it off switchoffios or on switchonios.

Available search engines will appear at the bottom of the screen as you search:

AltSearchEnginesIOS29
Firefox will automatically use your default search engine unless you choose one of the search engines at the bottom.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije