Change your wallpaper in Firefox for iOS

Firefox for iOS Firefox for iOS Posledni raz zaktualizowany: 1 tydźeń, 2 dnjej ago
Dotal njeje něchtó pomhał, tutón nastawk přełožować. Jeli hižo wěsće, kak so na SUMO přełožuje, započńće hnydom přełožować. Jeli chceće wuknyć, kak móžeće nastawki za SUMO přełožować, započńće prošu tu.

You can change the wallpaper to customize your homepage in Firefox for iOS. FX iOS homepage with wallpaper

Note: Some wallpapers may only be available for a limited time. If a wallpaper you're currently using has expired, you can continue to use it. If you switch to a different wallpaper, you'll be unable to switch back to an expired wallpaper.

Change your wallpaper from the menu

You can view all available wallpapers at once from the Customize Homepage settings.

  1. At the bottom of the screen, tap the menu button (the menu will be at the top right if you're using an iPad):
    Firefox iOS menu bar

  2. If you are on the homepage, tap Customize Homepage.
    If you are in a tab, tap Settings and then Homepage.
  3. Tap Wallpaper under Firefox Homepage.
  4. Tap the image you want to set as your opening screen wallpaper. You'll see a confirmation banner appear temporarily at the bottom of the screen. Tap the View button to return to your homepage from the banner.

Je tutón nastawk wužitny był?

Prošu čakajće…

Slědowacy wulkotni ludźo su pomhali, tutón nastawk pisać:

Illustration of hands

Dobrowólnik

Rosćće a dźělće swoju kompetencu z druhimi. Wotmołwće na prašenja a polěpšće našu wědowu datowu banku.

Dalše informacije