חלון אפשרויות - פאנל מתקדם

מאמר זה לא מתוחזק עוד, לכן יתכן שהתוכן שלו אינו עדכני.

מסמך זה מתאר את כל האפשרויותהעדפות הזמינות בפאנל מתקדם של חלון האפשרויותהעדפות{DIV של Mozilla Firefox. לגישה לחלון האפשרויותהעדפות, בקצה העליון של החלון של Firefox, לחץ על הכפתור Firefox, (התפריט Tools בחלונות Windows XP) ואז לחץ על Optionsבשורת התפריט, לחץ על התפריט Firefox ובחר Preferences...בקצה העליון של החלון של Firefox, לחץ על התפריט Edit ובחר באפשרות Preferencesבקצה העליון של החלון של Firefox window, לחץ על התפריט Tools ובחר באפשרות Options...בשורת התפריט, לחץ על התפריט Firefox ובחר באפשרות Preferences...בקצה העליון של החלון של Firefox window, לחץ על התפריט Edit ובחר באפשרות Preferences... לפאנלים אחרים, ראה [[חלון האפשרויותהעדפות.

פאנל מתקדם מכיל אפשרויותהעדפות להגדרות שאינן בשימוש באופן תדיר, כגון בדיקה אם Firefox הוא דפדפן ברירת המחדל, ניקוי המטמון בדיסק, הגדרות העדכונים של Firefox, והגדרות מתקדמות אחרות שרק משתמשים מסויימים עשויים להזדקק להן.


אפשרויותהעדפות כלליות

דף הבית

כאן אתה יכול להגדיר את הדף (או קבוצת לשוניות) אשר Firefox יציג כאשר אתה תפעיל אותו או כאשר תלחץ על כפתור הבית. הקלד את הכתובת בשדה המיקום.


לחץ על השתמש בדף נוכחי בכדי להשתמש בדף שבו אתה כרגע מבקר. אתה יכול גם להשתמש ב השתמש בדפים נוכחיים. אם כרגע בדפדפן יותר מלשונית אחת, כפתור זה יגדיר את כל קבוצת הלשוניות כדף הפתיחה של הדפדפן.


כדי להגדיר את דף או דפי הבית מתוך סימניה, לחץ על השתמש בסימניה..... בחירת תיקיה שלמה של סימניות תטען את כל הסימניות בלשוניות נפרדות.


אם אינך רוצה שיטען דף בית, לחץ על השתמש בדף ריק.


דפדפן ברירת מחדל

Firefox יבדוק אם הוא מוגדר כדפדפן ברירת מחדל בעת ההפעלה.
סמן אפשרות זו אם ברצונך ש-Firefox יבדוק בעת פתיחתו אם הוא דפדפן ברירת המחדל של המערכת. דבר זה יבטיח כי Firefox ישמש כל יישום אשר מנסה להציג דף מהאינטרנט או כאשר הינך פותח קובץ HTML. לחץ על הכפתור בדוק כעת אם ברצונך לקבוע זאת עכשיו.


הגדרות חיבור

הארגון או ספק האינטרנט שלך יכולים להציע או לחייב אותך להשתמש בשרת מתווך (פרוקסי). שרת מתווך פועל כאמצעי תיווך בין מחשבך לבין האינטרנט. הוא קולט את כל הבקשות לאינטרנט בכדי לבדוק אם הוא יכול למלא אחר בקשה זו בעזרת המטמון שלו. שרתים מתווכים נועדו בכדי לשפר את הביצועים, לסנן בקשות, ולהחביא את מחשבך מהאינטרנט בכדי לשפר את האבטחה. לעיתים קרובות, שרתים מתווכים הם חלק מחומת האש של תאגידים.


תיבת הדו שיח "הגדרות חיבור":

קשר ישיר לאינטרנט: זוהי האפשרות של ברירת המחדל. בחר בה אם אינך רוצה להשתמש בשרת מתווך.

זהה אוטומטית הגדרות שרת מתווך עבור רשת זו: בחר באפשרות זו אם אין הינך רוצה ש-Firefox יזהה באופן אוטומטי את הגדרות השרת המתווך לרשת שלך.

הגדרות שרת מתווך ידניות: בחר באפשרות זו אם אין בידך את המיקום (ur<x>l) של השרת המתווך. שאל את מנהל הרשת שלך בנוגע לשמות ומספרי השער (ports) של השירותים המריצים תוכנות תיווך לכל אחד משירותי המערכת, והכנס את המידע בשדות המתאימים.

URL לתצורה אוטומטית של שרת מתווך: אם למקום העבודה שלך קיים קובץ הגדרות של שרת מתווך, שאל את מנהל הרשת למיקומו (ur<x>l) של הקובץ, והכנס אותו בשדה זה. לחץ על הכפתור טען מחדש כדי לטעון את ההגדרות.

אפשרויותהעדפות של פרטיות

לוח הפרטיות מכיל את האפשרויותהעדפות הקשורות לפרטיות שלך. במהלך הדפדוף שלך ברשת, מידע על איפה שהיית ואודות האתרים שביקרת בהם, נשמר כאן. אתה יכול ללחוץ על הכפתור נקה ... כעת המתאים בכל לשונית פרט ללשונית הסיסמאות בכדי לנקות את המידע הזה. אם הינך מעוניין למחוק את כל הסיסמאות בבת אחת, לחץ על הכפתור הצג סיסמאות שמורות ואז לחץ על הכפתור הסר הכל בתיבת הדו-שיח של מנהל הסיסמאות.


הגדרות ניקוי נתונים אישיים

פרט לכך, Firefox מאפשר לך לנקות חלק או את כל הפריטים על ידי הקשה על CtrlCmd+Shift+Del או בחירה ב כלים > נקה נתונים אישיים... הינך יכול גם לגרום ל-Firefox לנקות את המידע בזמן סגירתו. האפשרויותהעדפות לכך נמצאות בתיבת הדו-שיח נקה נתונים אישיים.


כדי להציג אפשרויותהעדפות ספציפיות לנושא מסוים, לחץ על הלשונית המתאימה לנושא זה.


היסטוריה

כאן תוכל לקבוע כמה ימים אתה רוצה ש-Firefox יזכור את האתרים שבהם ביקרת. ברירת המחדל היא 9 ימים.


מידע טופס שמור

שמור מידע שאני מכניס בטפסי אתר ובשורת החיפוש
כאשר אתה מכניס מידע בטפסים באינטרנט, Firefox זוכר מה הקלדת ומציע הצעות באופן אוטומטי כאשר אתה מכניס את המידע שוב. כדי לעצור התנהגות זו, בטל סימון של אפשרויותהעדפות זו.


סיסמאות שמורות

זכור סיסמאות
Firefox יכול לשמור בבטחה סיסמאות אשר אתה מכניס בטפסים באינטרנט בכדי להקל על ההתחברות לאתרי אינטרנט. נקה את תיבת הסימון הזו כדי למנוע מ-Firefox לזכור את סיסמאותך.


קבע/שנה סיסמה ראשית...
Firefox יכול להגן על מידע רגיש כמו סיסמאות שמורות ואישורי אבטחה. אם תיצור סיסמא ראשית, Firefox יבקש ממך להקליד אותה פעם אחת בכל הפעלה, כאשר יהיה צורך בכך. אתה יכול לקבוע או לשנות את הסיסמא הראשית על ידי לחיצה על הכפתור הזה.


הסר סיסמה ראשית...
לחץ על הכפתור הזה כדי להסיר את הסיסמה הראשית הנוכחית. לשם כך, תצטרך להכניס את הסיסמה הראשית תחילה.


הצג סיסמאות שמורות
הינך יכול לנהל את הסיסמאות השמורות ולמחוק סיסמאות מסוימות על ידי לחיצה על הכפתור הצג סיסמאות שמורות.


היסטוריית הורדות

מנהל ההורדות (הנגיש דרך כלים, על ידי לחיצה על CtrlCmd+JCtrlCmd+Y או לחיצה על הכפתור הצג היסטוריית הורדות) שומר קיצורי דרך להורדות האחרונות שלך. האפשרויותהעדפות של ההורדות זמינות דרך לוח ההורדות.


הסר קבצים ממנהל ההורדות:
קבע האם רשימת הקבצים שהורדו לאחרונה תנוקה בתום הורדה מוצלחת, בעת יציאה מ-Firefox, או האם ברצונך לנקות את הרשימה ידנית. כדי לנקות את הרשימה ידנית, לחץ על הכפתור נקה היסטוריית הורדות כעת שמתחת או על הכפתור נקה במנהל ההורדות.


עוגיות

עוגיה היא קובץ הנוצר על ידי אתר אינטרנט אשר מאחסן מידע על המחשב, כגון ההעדפות שלך בעת הביקור באתר זה.


כדי להציג את מנהל העוגיות, לחץ על הצג עוגיות.


אפשר לאתרים לקבוע עוגיות
כברירת מחדל, העוגיות פעילות ומאופשרות. בטל אפשרותהעדפה זו כדי לבטל את השימוש בעוגיות. שים לב כי אתרים מסויימים עלולים לא לעבוד כראוי אם העוגיות מבוטלות.


למד עוד אודות עוגיות, האפשרויותהעדפות המיוחדות, וכיצד אתה יכול להשיג שליטה בהרשאת אתרים לאחסן מידע בעוגיות, על ידי קריאה אודות ((ניהול עוגיות|ניהול עוגיות]].


מטמון

דפים שאתה מציג מאוחסנים לרוב בספריית מטמון מיוחדת לצפיה מהירה יותר בפעם הבאה שאתה מבקר באותו האתר. כאן אתה יכול לקבוע את גודל שטח הדיסק שהמטמון יכול להשתמש בו.


אפשרויותהעדפות תוכן

חסום חלונות קופצים
כברירת מחדל, Firefox חוסם חלונות קופצים טורדניים בדפי אינטרנט. ביטול סימון של אפשרותהעדפה זו תבטל את חסימת החלונות הקופצים.


אתרי אינטרנט מסוימים עושים שימוש לגיטימי בחלונות קופצים. לכן, אתה יכול לאפשר לאתרים אלה לפתוח חלונות קופצים בכל מקרה. כדי לעשות זאת, לחץ על אתרים מורשים, הכנס את שמו של האתר , ולחץ על הרשה.


כדי להסיר אתר אינטרנט מהרשימה, בחר בו ולחץ על הסר אתר. כדי לנקות את הרשימה לחלוטין, לחץ על הסר את כל האתרים.


הזהר אותי כאשר אתרים מנסים להתקין הרחבות או ערכות נושא
Firefox תמיד יבקש ממך לאשר התקנות של הרחבות או ערכות נושא. בכדי למנוע בקשות התקנה שלא הוזמנו שיכולות להוביל להתקנות לא צפויות, Firefox מזהיר אותך כאשר אתר מנסה להתקין הרחבה או ערכת נושא, וחוסם את בקשת ההתקנה. כדי לאפשר התקנות מאתרים מסויימים, לחץ על חריגות, הכנס את שם האתר, ולחץ על אפשר. בטל סימון של אפשרותהעדפה זו בכדי לבטל את האזהרה עבור כל האתרים.


טען תמונות
כברירת מחדל, התמונות נטענות בדפי אינטרנט. בטל סימון של אפשרותהעדפה to זו כדי לבטל טעינה של תמונות באופן מוחלט.


 • עבור אתר המקור בלבד
  איפשור של אפשרותהעדפה זו תבטיח שרק תמונות הממוקמות על אתר האינטרנט הנוכחי ייטענו.

תלוי באם איפשרת תמונות, אתה יכול לשנות אלו אתרים יהיו חסומים או אלו אתרים יוכלו לטעון תמונות על ידי לחיצה על חריגות. הכנס את האתר שברצונך לאפשר/לחסום ממנו תמונות, ולחץ על הרשה בכדי לאפשר תמונות, או לחץ על חסום בכדי לחסום את טעינת התמונות. לחץ על אישור כדי לאשר את השינויים או לחץ על ביטול כדי להפטר מהם.


אפשר Java
Java היא שפת תכנות נפוצה לרשת שפותחה על ידי חברת Sun Microsystems. תוכנית Java יחידה יכולה לרוץ על סוגים רבים ושונים של מחשבים,ובכך נחסך מהמתכנתים הצורך ליצור גירסה נפרדת של כל תוכנה לכל סוג של מחשב. בטל סימון של אפשרותהעדפה זו כדי לבטל יישומי Java ב-Firefox. שים לב כי כדי שיישומי Java יעבדו, אתה חייב להתקין את התוסף שלJava.


אפשר JavaScript
JavaScript היא שפת תסריטים (סקריפטים) אשר משמשת לרוב לבניית אתרי אינטרנט. JavaScript משמשת לעיתים קרובות כדי לאפשר בדיקה ושליחה של טפסים באינטרנט, או בחירה של כפתורים. ביטול JavaScript עלול לגרום לחלק מהאתרים לא לעבוד כראוי.


אם זאת, איפשור JavaScript חושף אותך למטרדים מסוימים. סמן את תיבת הסימון אולם נטרל מטרדים נפוצים כדי למנוע מאתרים להזיז או לשנות גודל של חלונות קיימים, להרים או להנמיך חלונות, לבטל או להחליף תפריטי הקשר ("תפריטים קופצים"), להחביא את שורת המצב או לשנות את הטקסט בשורת המצב.


הגדרות JavaScript מתקדמות

הזזה או שינוי גודל של חלונות קיימים: הסר סימון של אפשרותהעדפה זו כדי לנטרל הזזה ושינוי גודל חלונות קיימים על ידי שימוש בסקריפטים.

הבאת חלון לקידמה או העברה לרקע: הסר סימון של אפשרותהעדפה זו כדי לוודא שסקריפטים אינם יכולים להביא חלונות לקידמה או להעבירם לרקע.

ביטול או החלפה של תפריטי הקשר: הסר סימון של אפשרותהעדפה זו כדי למנועי מדפי אינטרנט לבטל או להחליף את תפריט ההקשר של Firefox.

הסתרת שורת המצב: הסר סימון של אפשרותהעדפה זו כדי לכפות על שורת המצב להופיע בחלונות קופצים.

שינוי טקסט בשורת המצב: הסר סימון של אפשרותהעדפה זו כדי לנטרל מטרד של טקסט נגלל בשורת המצב והסתרת כתובת האינטרנט.

גופנים וצבעים

גופן ברירת מחדל וגודל
בדרך כלל, דפי אינטרנט מוצגים בקבוצת גופנים של ברירת המחדל אשר מוגדרים כאן. אם זאת, דפי אינטרנט יכולים לעקוף הגדרות אלה, אלא אם כן תגדיר אחרת בתיבת דו-שיח הגופנים המתקדמת .


לחץ על הכפתור מתקדם... לגישה לאפשרויותהעדפות גופן נוספות.


תיבת דו-שיח הגופנים המתקדמת:

 1. מתוך הרשימה הנפתחת גופנים עבור , בחר קבוצת שפות/כתב. לדוגמא, כדי לקבוע גופנים של ברירת המחדל לשפות האירופיות המערביות (לאטינית), בחר במערבי. לשפה או כתב אשר לא נמצא ברשימה עדיין, בחר בשפות אחרות.
 2. בחר האם טקסט יחסי אמור להיות מסוג סריף (כדוגמת "Times

New Roman") או מסוג סאן-סריף (כדוגמת "Arial"). אח"כ קבע כרצונך את גודל הגופן שבו שהטקסט היחסי יופיע.

 1. קבע את הגופנים אשר ישמשו להצגת טקסט מהסוגים סריף, סאן-סריף ו-רוחב קבוע. כאן תוכל גם לשנות את גודל הגופן ל-+גופני רוחב קבוע+-.

כמו כן, אתה יכול להגדיר את הפרדת המסך (רזולוציה), אשר בדרך כלל עומדת על 96 נקודות לאינטש.


יותר מכך, אתה יכול לקבוע את גודל הגופן המינימלי אשר ישמש על המסך. דבר זה יכול להיות שימושי בכמה אתרים אשר משתמשים בגופנים קטנים מאד אשר כמעט בלתי ניתנים לקריאה.


אפשר לדפים לבחור את הגופנים שלהם במקום בחירתי למעלה
כברירת מחדל, Firefox משתמש בגופנים הנקבעים על ידי דף האינטרנט. ביטול אפשרותהעדפה זו תכפה על כל האתרים להשתמש בגופנים שהגדרת כברירת מחדל.


קידוד תוים
קידוד התווים הנבחר כאן ישמש להצגת דפים אשר לא ציינו באיזה קידוד יש להציגם.


תיבת הדו-שיח צבעים:

טקסט ורקע
כאן אתה יכול לשנות את צבעי ברירת המחדל של הטקסט והרקע, אשר ישמשו אתרים אשר לא ציינו מידע זה. לחץ על דגימות הצבע בכדי לבחור צבעים.


השתמש בצבעי המערכת
בחר באפשרותהעדפה זו כדי להשתמש בצבעים שהוגדרות בהגדרות מערכת ההפעלה שלך, במקום הצבעים שמוגדרים לעיל.


צבעי קישור
כאן תוכל לשנות את צבעי ברירת המחדל לקישורי אינטרנט. לחץ על דגימות הצבע בכדי לבחור צבעים.


סמן קישורים בקו תחתי
כברירת מחדל, קישורים בדפי אינטרנט מופיעים עם קו תחתי. בטל סימון של אפשרותהעדפה זו כדי לבטל זאת. יש לציין שאתרים רבים מגדירים את כללי הסגנונות שלהם, ואפשרותהעדפה זו אינה משפיעה כלל על אתרים אלה.


אפשר לדפים לבחור את הצבעים שלהם במקום בחירתי למעלה
כברירת מחדל, Firefox משתמש בצבעים המוגדרים על ידי יוצרי דף האינטרנט. ביטול אפשרותהעדפה תכפה על כל האתרים להשתמש בצבעי ברירת המחדל שלך.


אפשרויותהעדפות של לשוניות

פתח קישורים מישומים אחרים:
כאשר יישומים במחשבך שלך מבקשים להציג דף אינטרנט, Firefox פותח את הדף בחלון או הלשונית האחרונה שהוצגה. אתה יכול לגרום ל-Firefox לפתוח את הדף בצורה אחרת על ידי שינוי של אפשרויותהעדפות זו.


כפה על קישורים אשר פותחים חלונות חדשים להפתח ב:
Firefox פותח חלונות חדשים לקישורים אשר אתרי אינטרנט מבקשים אותם. אם אתה מעדיף להשתמש בלשוניות בזמן הדפדוף, התנהגות זו יכולה להיות לא מועילה. לכן, אתה יכול להכריח את Firefox לפתוח קישורים אשר בד"כ נפתחים בחלונות חדשים, להפתח בדרך אחרת. כדי לעשות זאת, סמן את תיבת הסימון ל אפשרותהעדפה זו ובחר בהתנהגות שאתה רוצה שתהיה.


הסתר את סרגל הלשוניות כאשר רק אתר אחד פתוח
אם אתה מציג רק אתר אינטרנט אחד בחלון של Firefox, סרגל הלשוניות אינו מוצג. בטל סימון של אפשרותהעדפה זו כדי להציג תמיד את סרגל הלשוניות.


בחר לשוניות חדשות שנפתחות מקישורים
כאשר אתה לוחץ לחיצה אמצעית (של העכבר) על קישורי אינטרנט (או מחזיק את המקשCtrlCmd בזמן שאתה לוחץ עם המקש השמאלי של העכבר), הקישורים ייפתחו בלשונית חדשה. לשונית זו לא תוצג באופן ישיר; היא תיטען כלשונית ברקע. סמן אפשרותהעדפה זו כדי לטעון את הקישור בלשונית בקידמה, כלומר הלשונית תוצג מיידית בעת טעינתה.


הזהר בעת סגירת לשוניות מרובות
כאשר אתה מנסה לסגור חלון עם מספר לשוניות, Firefox ישאל אותך לאשר את בחירתך. דבר זה מונע ממך לסגור בטעות את כל החלון, כאשר ברצונך לסגור רק את הלשונית הנוכחית. בטל סימון של תיבה זו אם ברצונך לדלג על הופעת אזהרה זו, כדי ש-Firefox יסגור אוטומטית את החלון.


אפשרויותהעדפות של הורדות

לוח זה שולט על הדרך שבה Firefox מטפל בסוגי קבצים שונים כגון יישומים, קבצים דחוסים, וקבצי מולטימדיה.


תיקיית הורדות

שאל אותי היכן לשמור כל קובץ
Firefox ישאל אותך היכן אתה רוצה שהקובץ יישמר בכל פעם שתוריד קובץ.


שמור את כל הקבצים לתיקייה זו:
זוהי האפשרותהעדפה של ברירת המחדל ב-Firefox, ותיקיית ברירת המחדל היא שולחן העבודה. אתה יכול לציין תיקייה שונה, היכן שכל ההורדות שלך יישמרו, על ידי לחיצה על הכפתור עיון... .


מנהל ההורדות

הראה את מנהל ההורדות כאשר הורדה מתחילה
בחר האם הינך או אינך מעוניין שמנהל ההורדות יוצג באופן אוטומטי כאשר מתחילה הורדה חדשה.


סגור את מנהל ההורדות כשכל ההורדות הושלמו
בחר האם הינך או אינך מעוניין שמנהל ההורדות ייסגר כאשר כל ההורדות יושלמו.


פעולות הורדה

תיבת הדו-שיח "פעולות הורדה", אשר ניתן להעלותו על ידי לחיצה על הכפתור הצג וערוך פעולות... , מכילה את סוגי הקבצים שהורדת עד כה. כאן תוכל לבחור מה Firefox אמור לעשות כאשר לוחצים על סוג קובץ מסוים, על ידי בחירת סוג הקובץ שברצונך לשנות ולחיצה על הכפתור שנה פעולה....


דבר זה יציג את תיבת הדו שיח "שנה פעולה", בה תוכל לבחור האם קבצים מהסוג הזה ייפתחו בתוכנת ברירת המחדל, ייפתחו בתוכנה שהמשתמש יקבע, יישמרו על הדיסק, או יוצגו בעזרת תוסף מותקן. לדוגמא, אם הינך נוהג לצפות בקבצי מדיה רבים באתרי אינטרנט, ייתכן שתרצה לקבוע כי Firefox ייפתח את קבצי המדיה בנגן המדיה שלך במקום לשאול היכן ברצונך לשמור כל קובץ מדיה כזה.


 • פתח אותם ביישום ברירת המחדל:
  בחר אפשרותהעדפה זו כדי לפתוח סוג קובץ זה ביישום ברירת המחדל של סוג קובץ זה (נקבע על פי מערכת ההפעלה שלך).
 • פתח אותם ביישום זה:
  בחר אפשרותהעדפה זו כדי לבחור יישום אחר שיטפל בסוג קובץ זה. אתה תראה דו-שיח המבקשת ממך לציין את היישום שברצונך שיטפל בסוג הקובץ.
 • שמור לדיסק
  אפשרותהעדפה זו תשמור את הקבצים מהסוג הזה לדיסק. אם בחרת מקודם באפשרויותהעדפותשמור את כל הקבצים לתיקיה זו, הקבצים יישמרו באופן אוטומטי.
 • השתמש בתוסף זה:
  בחר אפשרותהעדפה זו כדי לתת לתוסף לטפל בסוג קובץ זה.

כדי להסיר כלל אוטומטי לסוג קובץ, בחר את סוג הקובץ הזה בתיבת הדו-שיח "פעולות הורדה" , ולחץ על הכפתור הסר פעולה .


אפשרויותהעדפות מתקדמות

הלוח "מתקדם" כולל אפשרויותהעדפות רבות אשר פחות סביר כי יימצאו בשימוש על ידי מרבית האנשים, אך עדיין שימושיות ולפעמים אף קריטיות לחלק מהאנשים.


לשונית "כללי"

נגישות

אפשר בחירת טקסט באמצעות המקלדת
ידוע גם כדפדוף סמן. אפשרויותהעדפות זו קובעת האם סמן אשר מאפשר לך לבחור טקסט בעזרת המקלדת מוצג או לא. כמה עזרי נגישות, כמו מקריאי מסך ומגדילי תצוגה, משתמשים בסמן המערכת כדי לקבוע איזה איזור מהמסך יש לקרוא או להגדיל. אתה יכול להפעיל או לבטל אפשרויותהעדפות זו גם על ידי הקשה על F7


התחל למצא בתחילת ההקלדה
כאשר אפשרותהעדפה זו מאופשרת, Firefox יחפש בתוך אתר האינטרנט הנוכחי מה שאתה מקליד, תוך כדי ההקלדה. בזמן שאתה מחפש טקסט מוקלד בדף, סרגל החיפוש יוצג אוטומטית בתחתית החלון כדי להציג מידע אודות מה שאתה מחפש.


דפדוף

שנה גודל תמונות גדולות להתאמה לחלון הדפדפן
אפשרויותהעדפות זו דומה מאד לאפשרויותהעדפות הקיימת בדפדפן Internet Explorer. היא גורמת לתמונות אשר גדולות ממה שהמסך יכול להציג להתכווץ באופן אוטומטי, כך שאתה יכול לחזות בכל התמונה. לחץ על התמונה כדי להציגה בגודלה המלא.


השתמש בגלילה אוטומטית
גלילה אוטומטית היא אפשרויותהעדפות שימושית המאפשרת לך לגלול את הדף על ידי לחיצה והחזקה של הכפתור האמצעי של העכבר (לרוב, הגלגלת) והזזת העכבר מעלה ומטה. אנשים מסוימים מוצאים אפשרויותהעדפות זו טורדנית, לכן ניתן לבטל את הגלילה האוטומטית כאן.


השתמש בגלילה חלקה
גלילה חלקה יכולה להיות שימושית מאד כאשר אתה קורא דפים ארוכים. בדרך כלל, כאשר אתה לוחץ על המקש Page Down, התצוגה קופצת ישירות למטה דף אחד. עם גלילה חלקה, הדף נגלל בצורה יותר חלקה, כך שאתה יכול למעשה לראות כמה הוא נגלל. דבר זה מקל עלייך לדעת מהיכן עליך להמשיך לקרוא.


שפות

אתרי אינטרנט מסוימים מוצעים ביותר משפה אחת. לחץ על הכפתור עריכת שפות... כדי לציין את השפות המועדפות עלייך.


תיבת הדו-שיח "שפות":
כדי להוסיף שפה, לחץ על בחר שפה להוספה..., בחר את השפה הרצויה, ולחץ על הכפתור הוספה. ניתן להסיר שפה על ידי בחירתה ברשימה של השפות הפעילות, ולחיצה על הכפתור הסרה.


אתה יכול לשנות את סדר השפות בכדי לקבוע את עדיפות השפות במקרה שהדף מוצע בשתי שפות או יותר שבחרת. ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על הכפתורים הזז למטה ו- הזז למעלה.


לשונית "עדכון"

Firefox יכול לבדוק האם קיימים עדכונים להרחבות המותקנות וערכות הנושא שלך, או Firefox עצמו.


בדוק אוטומטית אם ישנם עדכונים עבור:
כברירת מחדל, Firefox בודק אוטומטית אם ישנם עדכונים עבור עצמו, הרחבות וערכות נושא, ועבור מנועי חיפוש כך שתמיד תדע שיש לך את הגרסה העדכנית ביותר. תוכל לכבות התנהגות זו על ידי ביטול הסימון כאן בתיבת הסימון המתאימה.


כאשר נמצאים עדכונים עבור Firefox:


שאל אותי מה ברצוני לעשות: עדכונים עבור Firefox בדרך כלל מותקנים אוטומטית כברירת מחדל. בחר באפשרותהעדפה זו כדי לפקח ידנית על איך וכיצד מותקנים עדכונים.

הורד והתקן את העדכון אוטומטית: כאשר אפשרותהעדפה זו נבחרת, עדכונים עבור Firefox יורדו אוטומטית ויותקנו בפעם הבאה ש- Firefox יאותחל. האפשרותהעדפההזהר אותי אם זה ינטרל הרחבות או ערכות נושא קובעת האם תוזהר לפני התקנת עדכון שתדרוש נטרול של הרחבה או ערכת נושא שאינה תואמת משום שלא קיימות ערכות נושא חדשות יותר, תואמות. האזהרה תאפשר לך לדחות התקנה של עדכון, אולם במחיר השיפור הכלול בו. אם כל ההרחבות וערכות הנושא תואמות או שניתנות לעדכון כך שתהיינה תואמות, העדכון של Firefox יותקן. באיתחול תתבקש להתקין איזו עדכונים דרושים של הרחבה או ערכת נושא בכדי שתוכל להמשיך להשתמש בהן.


הצג היסטוריית עדכונים
Firefox רושם אוטומטית את העדכונים שהתקנת. תוכל לראות מידע אודות עדכונים אלו על ידי לחיצה על כפתור זה.


הערה: עליך להפעיל את Firefox כמנהל־root או כמשתמש שהתקין את Firefox במקור כדי להתקין עדכונים ל- Firefox.


לשונית "אבטחה"

פרוטוקולים

השתמש ב- SSL 2.0
קובע האם ברצונך לשלוח ולקבל מידע מאובטח דרך SSL2 (שכבת שקעים מאובטחת רמה 2), הפרוטוקול התקני להעברת מידע מאובטח ברשת. כל אתרי האינטרנט המאובטחים תומכים בפרוטוקול זה.


השתמש ב- SSL 3.0
קובע האם ברצונך לשלוח ולקבל מידע מאובטח דרך SSL3 (שכבת שקעים מאובטחת רמה 3), פרוטוקול אשר מתעתד להיות יותר מאובטח מ-SSL2. שים לב כי חלק מאתרי האינטרנט לא תומכים בפרוטוקול זה.


השתמש ב- TLS 1.0
קובע האם ברצונך לשלוח ולקבל מידע מאובטח דרך TLS (אבטחת שכבת התעבורה), תקן אבטחה פתוח הדומה ל-SSL3. שים לב כי חלק מאתרי האינטרנט עלולים לא לתמוך בפרוטוקול זה.


אישורים

אישורים עוזרים לבצע הצפנה ופענוח של חיבורים לאתרים מאובטחים.


כאשר אתר מבקש אישור:
כאשר אתר אינטרנט מבקש התחברות מאובטחת, Firefox ינסה כברירת מחדל להשתמש באישור המתאים. אם ברצונך לבחור באופן ידני את האישור (לדוגמא, אם אתה רוצה להשתמש בסוג מסוים של הצפנה, במקום מה שנבחר באופן אוטומטי), בחר באפשרותהעדפה "שאל בכל פעם" ואתה תהיה בשליטה מוחלטת בכל נוגע לאישורים שאתה משתמש בהם בזמן הדפדוף.


הצג אישורים
לחץ על הכפתור הצג אישורים כדי להציג את האישורים השמורים, לייבא אישורים חדשים, ולגבות או למחוק אישורים ישנים ב-Firefox.


רשימות ביטולים
Firefox יכול להשתמש ב CRL-ים (הידועים גם כרשימות ביטולי אישורים) כדי להבטיח שהאישורים שלך אינם חסרי תוקף. לחץ על הכפתור רשימות ביטולים כדי לנהל את רשימות ביטולי האישורים המותקנים על מחשבך.


אימות
OCSP (פרוטוקול מצב אישור מקוון) היא דרך בכדי לבדוק חוקיות של האישורים כל פעם אשר הם מוצגים או נמצאים בשימוש.Firefox לא משתמש ב-OCSP כברירת מחדל, אולם אם ברצונך לאפשר זאת, אתה יכול לעשות זאת כאן. סביר להניח שתצטרך לשנות אפשרויותהעדפות זו רק אם סביבת האינטרנט שלך דורשת זאת.


התקני אבטחה
התקני אבטחה יכולים להצפין ולפענח חיבורים לאתרים ולשמור אישורים וסיסמאות. אם אתה צריך להשתמש בהתקן אבטחה השונה מזה שב-Firefox, לחץ על הכפתור נהל התקני אבטחה.
[[Options window חזרה אל מאמר חלון האפשרויותהעדפות]::

האנשים המקסימים האלו סייעו בכתיבת מאמר זה:

Illustration of hands

התנדבות

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

מידע נוסף