Χρήση κύριου κωδικού πρόσβασης με το Sync

Firefox Firefox Τελευταία ενημέρωση: 03/27/2024

Το Firefox για υπολογιστές διαθέτει την επιλογή χρήσης ενός κύριου κωδικού πρόσβασης, ώστε να προστατεύονται όλοι οι αποθηκευμένοι κωδικοί πρόσβασής σας. Όταν είναι ενεργός ο κύριος κωδικός πρόσβασης, τα αποθηκευμένα στοιχεία συνδέσεών σας κρυπτογραφούνται και δεν μπορείτε να τα προσπελάσετε χωρίς να εισαγάγετε τον κύριο κωδικό πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Χρήση κύριου κωδικού πρόσβασης για προστασία στοιχείων σύνδεσης.

Πώς λειτουργεί ο κύριος κωδικός πρόσβασης με το Sync;

Όταν χρησιμοποιείτε το Sync, τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Mozilla σας αποθηκεύονται μαζί με τους άλλους κωδικούς πρόσβασής σας στη Διαχείριση κωδικών πρόσβασης του Firefox. Θα πρέπει να εισαγάγετε τον κύριο κωδικό πρόσβασής σας, προκειμένου το Sync να αποκτήσει πρόσβαση στα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Mozilla σας, επιτρέποντας έτσι τον συγχρονισμό των αποθηκευμένων κωδικών πρόσβασης και των λοιπών δεδομένων σας μεταξύ των συσκευών σας.

Πώς διατηρούνται ασφαλείς οι κωδικοί πρόσβασής μου;

Όταν αποθηκεύετε κωδικούς πρόσβασης ιστοτόπων, η λειτουργία του κύριου κωδικού πρόσβασης τούς κρυπτογραφεί πριν αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας. Για να συγχρονίσετε τους κωδικούς πρόσβασής σας, μόλις εισαγάγετε τον κύριο κωδικό πρόσβασής σας, το Sync θα τους κρυπτογραφήσει εκ νέου βάσει του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού Mozilla σας και έπειτα, θα τους στείλει στους διακομιστές του Sync. Δεν μεταφέρονται ποτέ στο διαδίκτυο τα αποκρυπτογραφημένα αντίγραφα των κωδικών πρόσβασής σας.

Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος κωδικός πρόσβασης αφορά ξεχωριστά κάθε συσκευή και όχι τον λογαριασμό Mozilla σας. Κάθε συσκευή μπορεί να έχει διαφορετικό (ή κανέναν) κύριο κωδικό πρόσβασης, ο οποίος δεν συγχρονίζεται μεταξύ των συσκευών.

Συμβουλή: Αυξήστε την προστασία σας ενεργοποιώντας τον κύριο κωδικό πρόσβασης σε κάθε συσκευή σας. Δείτε το Χρήση κύριου κωδικού πρόσβασης για προστασία στοιχείων σύνδεσης.

Τι ισχύει για το Android και το iOS;

Οι εκδόσεις του Firefox για κινητές συσκευές κρυπτογραφούν τους κωδικούς πρόσβασής σας, βάσει όμως της ενσωματωμένης ασφάλειας της συσκευής και όχι κάποιου κύριου κωδικού πρόσβασης. Απαιτείται ο λογαριασμός Mozilla σας για τη σύνδεση στο Sync, ούτως ώστε να κρυπτογραφηθεί εκ νέου κάθε σύνδεση με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η αποκρυπτογράφηση από άλλες συσκευές.

Συμβουλή ασφαλείας: Να επιλέγετε πάντα έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό Mozilla σας και να προσέχετε μην τον ξεχάσετε. Σε περίπτωση που επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας, θα χάσετε την πρόσβαση στα δεδομένα του Sync σας, μέχρι να συγχρονίσετε ξανά τη συσκευή σας με τον νέο κωδικό πρόσβασης.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα