Πρόσθετα στο Firefox για iOS

Τα πρόσθετα για τις εκδόσεις του Firefox για υπολογιστές και Android δεν είναι διαθέσιμα στο Firefox για iOS.

Η Apple έχει δημιουργήσει ένα ιδιωτικό σύστημα επεκτάσεων για το iOS, που δεν είναι συμβατό με τα πρόσθετα και τις επεκτάσεις του Firefox για Android, Mac, Windows και Linux. Επίσης, οι επεκτάσεις του iOS που γράφονται για άλλες εφαρμογές του iOS δεν λειτουργούν στο Firefox για iOS (για παράδειγμα, οι επεκτάσεις για το Safari δεν θα λειτουργήσουν αυτόματα στο Firefox για iOS).

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα