Μηνύματα αιτημάτων για δικαιώματα από επεκτάσεις του Firefox

Firefox Firefox Τελευταία ενημέρωση: 2 weeks, 6 days ago

Κατά την εγκατάσταση μιας επέκτασης στο Firefox, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως το παρακάτω:

Fx87PermissionsRequest-el

Η επέκταση σάς ζητάει την άδεια να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό πλαίσιο του Firefox (μέσω API) και να αλλάξει τη συμπεριφορά του. Αυτά τα API ενδέχεται να σας ζητήσουν την άδεια για ανάγνωση ή εγγραφή δεδομένων που εισάγετε σε ιστοσελίδες, ανάγνωση δεδομένων ή πρόσβαση σε λειτουργίες του υπολογιστή σας ή τροποποίηση των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Αν δεν εμφανιστεί κανένα τέτοιο μήνυμα κατά την εγκατάσταση της επέκτασης, η επέκταση δεν απαιτεί πρόσβαση στα δεδομένα σας ή στις ρυθμίσεις του Firefox σας.

Αυτό το άρθρο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα των επεκτάσεων, προκειμένου να καταλάβετε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την εμπειρία περιήγησης και τα δεδομένα σας.

(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να αξιολογείτε την ασφάλεια των επεκτάσεων, συνιστάται να διαβάσετε το άρθρο Συμβουλές για την αξιολόγηση της ασφάλειας μιας επέκτασης.)

Πίνακας περιεχομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα σας για όλους τους ιστοτόπους

Η επέκταση μπορεί να διαβάζει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε, καθώς και τα δεδομένα που εισάγετε, όπως ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να διαβάζουν πληροφορίες για τα προϊόντα και τις τιμές τους σε μια σελίδα, ώστε να σας βοηθήσουν να βρείτε την καλύτερη τιμή για τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.
 • Να παρέχουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης κωδικών πρόσβασης που διαβάζει και γράφει τα στοιχεία του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας.
 • Να παρέχουν ένα πρόγραμμα φραγής διαφημίσεων, διαβάζοντας το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που ανοίγετε για να εντοπίσουν και να διαγράψουν τον κώδικα των διαφημίσεων.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας για ιστοτόπους στο «όνομα τομέα»

Η επέκταση μπορεί να διαβάζει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς και τα δεδομένα που εισάγετε, όπως ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να ενημερώνουν την εμφάνιση ορισμένων ή όλων των σελίδων του τομέα.
 • Να αποκλείουν περιεχόμενο από τη ροή περιεχομένου του τομέα, όπως διαφημίσεις ή περιεχόμενο με συγκεκριμένες ετικέτες.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας σε άλλους # τομείς

Εμφανίζεται μαζί με το προηγούμενο μήνυμα όταν η επέκταση ζητάει πρόσβαση σε πέντε ή περισσότερους τομείς· εμφανίζεται το όνομα των τριών πρώτων τομέων για τους οποίους ζητείται πρόσβαση και ο αριθμός των υπόλοιπων.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας για συγκεκριμένο ιστότοπο

Η επέκταση μπορεί να διαβάζει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε στον συγκεκριμένο ιστότοπο, καθώς και τα δεδομένα που εισάγετε, όπως ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να ενημερώνουν την εμφάνιση ορισμένων ή όλων των σελίδων του ιστοτόπου.
 • Να αποκλείουν περιεχόμενο, όπως διαφημίσεις ή περιεχόμενο με συγκεκριμένες ετικέτες.

Πρόσβαση στα δεδομένα σας σε άλλους # ιστοτόπους

Εμφανίζεται μαζί με το προηγούμενο μήνυμα, όταν η επέκταση ζητάει πρόσβαση σε πέντε ή περισσότερους ιστοτόπους· εμφανίζεται το όνομα των τριών πρώτων για τους οποίους ζητείται πρόσβαση και ο αριθμός των υπόλοιπων.

Ανάγνωση και τροποποίηση σελιδοδεικτών

Η επέκταση μπορεί να δημιουργεί, να τροποποιεί ή να διαγράφει σελιδοδείκτες ή να αλλάζει τη δομή του φακέλου στον οποίο είναι αποθηκευμένοι.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να προσθέσουν σελιδοδείκτες για τις λειτουργίες τους ή για συγκεκριμένες ιστοσελίδες.
 • Να παρέχουν βελτιωμένες λειτουργίες διαχείρισης σελιδοδεικτών.

Ανάγνωση και τροποποίηση ρυθμίσεων προγράμματος περιήγησης

Η επέκταση μπορεί να κάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

 • Να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την εμφάνιση αναδυόμενων παραθύρων.
 • Να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί την προσωρινή αποθήκευση ιστοσελίδων.
 • Να ρυθμίζει το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να απορρίπτει ή να επιτρέπει τις ειδοποιήσεις για νέα αιτήματα.
 • Να διαβάζει τη διεύθυνση URL της αρχικής σελίδας του προγράμματος περιήγησης.
 • Να διαβάζει τη διεύθυνση URL των νέων καρτελών.
 • Να καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης εμφανίζει τις κινούμενες εικόνες: αναπαράγονται κανονικά, μία φορά ή καθόλου.

Εκκαθάριση πρόσφατου ιστορικού περιήγησης, cookies και σχετικών δεδομένων

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί να παρέχουν βελτιωμένες λειτουργίες για την εκκαθάριση του ιστορικού περιήγησης.

Η επέκταση μπορεί να διαγράφει το σύνολο ή μέρος των παρακάτω:

 • Προσωρινή μνήμη
 • Cookies
 • Λήψεις
 • Ιστορικό
 • Τοπική αποθήκευση
 • Δεδομένα αρθρωμάτων
 • Δεδομένα αποθηκευμένων φορμών
 • Αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης

Λήψη δεδομένων από το πρόχειρο

Η επέκταση μπορεί να ανακτά δεδομένα από το πρόχειρο, όπως γίνεται με την «επικόλληση».

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να επιτρέπουν την αντιγραφή κειμένου σε ένα μεταφραστικό εργαλείο.
 • Να εκτελούν αναζήτηση σε οπτική μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιώντας μια αντιγραμμένη εικόνα.

Εισαγωγή δεδομένων στο πρόχειρο

Η επέκταση μπορεί να κάνει εγγραφή δεδομένων στο πρόχειρο, όπως γίνεται με την «αντιγραφή» ή την «αποκοπή».

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί να προσθέσουν περιεχόμενο στο πρόχειρο, ώστε να το χρησιμοποιήσετε αλλού στο πρόγραμμα περιήγησης ή στον υπολογιστή σας.

Επέκταση εργαλείων προγραμματιστή για πρόσβαση στα δεδομένα σας στις ανοιχτές καρτέλες

Η επέκταση μπορεί να προσθέσει ένα νέο πλαίσιο στα εργαλεία προγραμματιστή και να έχει έτσι πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα σε όλες τις καρτέλες.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια παρέχουν συνήθως νέα εργαλεία προγραμματιστή. Ωστόσο, ορισμένες κοινές επεκτάσεις χρησιμοποιούν τα εργαλεία προγραμματιστή για να παρέχουν πρόσθετες διαγνωστικές ή πληροφοριακές λειτουργίες. Ένα παράδειγμα είναι το Adblock Plus, το οποίο παρέχει μια λειτουργία στα εργαλεία προγραμματιστή, με την οποία μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο που αποκλείονται.

Λήψη αρχείων, ανάγνωση και τροποποίηση του ιστορικού λήψεων του προγράμματος περιήγησης

Η επέκταση μπορεί να αποθηκεύσει ένα αρχείο από το διαδίκτυο ή ένα αρχείο που έχει δημιουργηθεί στην επέκταση, μέσω της διαχείρισης λήψεων του προγράμματος περιήγησης. Η επέκταση μπορεί, επίσης, να έχει πρόσβαση και να ενημερώνει τις λεπτομέρειες των ληφθέντων αρχείων της διαχείρισης λήψεων.

Σημείωση: Η επέκταση πρέπει να ακολουθεί τις ρυθμίσεις της διαχείρισης λήψεων, ώστε εσείς να καθορίζετε πού αποθηκεύονται τα αρχεία.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να αποθηκεύουν δεδομένα από την επέκταση στον υπολογιστή σας (οι επεκτάσεις δεν επιτρέπεται να κάνουν απευθείας εγγραφές στο σύστημα αρχείων του υπολογιστή).
 • Να αποθηκεύουν αρχεία από έναν ιστότοπο ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή.
 • Να παρέχουν μια λειτουργία για τη διαχείριση του ιστορικού λήψεων.

Άνοιγμα ληφθέντων αρχείων του υπολογιστή σας

Η επέκταση μπορεί να ζητάει το άνοιγμα ενός ληφθέντος αρχείου από την εφαρμογή του υπολογιστή σας που χειρίζεται αρχεία ενός συγκεκριμένου τύπου. Για παράδειγμα, εάν έχετε εγκαταστήσει το Microsoft Word στον υπολογιστή σας, η επέκταση θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για το άνοιγμα αρχείων «.docx».

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να ανοίγουν αρχεία ήχου στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής του υπολογιστή σας.
 • Να ανοίγουν έγγραφα, εικόνες ή άλλα αρχεία σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας.

Ανάγνωση κειμένου από όλες τις ανοικτές καρτέλες

Η επέκταση μπορεί να εκτελεί αναζήτηση κειμένου σε οποιαδήποτε καρτέλα.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί να παρέχουν μια βελτιωμένη λειτουργία «εύρεσης».

Πρόσβαση στην τοποθεσία σας

Η επέκταση μπορεί να προσδιορίσει την τοποθεσία σας μέσω του υπολογιστή σας, του GPS, της διεύθυνσης IP ή κάποιας άλλης μεθόδου.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα τοποθεσία σας.
 • Να καταγράφουν την τοποθεσία σας μέσω δεδομένων που διατηρούνται στην επέκταση.

Πρόσβαση στο ιστορικό περιήγησης

Η επέκταση μπορεί να κάνει οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

 • Να αναζητά σελίδες.
 • Να διαγράφει όλες ή ορισμένες σελίδες.
 • Να προσθέτει σελίδες.
 • Να ανακτά ή να διαγράφει λεπτομέρειες της επίσκεψής σας σε μια σελίδα.
 • Να έχει πρόσβαση στη λίστα των κορυφαίων ιστοτόπων σας, που εμφανίζονται στη σελίδα νέας καρτέλας του προγράμματος περιήγησης.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να προσφέρουν λειτουργίες για τη διαγραφή του ιστορικού περιήγησης για συγκεκριμένους ιστοτόπους ή τομείς.
 • Να παρέχουν βελτιωμένες αναφορές για το ιστορικό περιήγησης.

Εποπτεία χρήσης επεκτάσεων και διαχείριση θεμάτων

Η επέκταση μπορεί:

 • Να αποκτά πληροφορίες για εγκατεστημένα πρόσθετα (επεκτάσεις και θέματα).
 • Να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί θέματα.
 • Να καταργεί την εγκατάσταση του εαυτού της.
 • Να λαμβάνει ειδοποιήσεις για την εγκατάσταση, την αφαίρεση, την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση προσθέτων.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να εποπτεύουν την εγκατάσταση προσθέτων, έτσι ώστε να ελέγχουν για πιθανές διενέξεις.
 • Να αλλάζουν ή να διαχειρίζονται θέματα.

Ανταλλαγή μηνυμάτων με προγράμματα εκτός του Firefox

Η επέκταση μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει μηνύματα από συμπληρωματική εφαρμογή του υπολογιστή σας.

Η συμπληρωματική εφαρμογή πρέπει να είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ανεξάρτητα από την επέκταση. Αυτό συνήθως γίνεται με δύο τρόπους:

 • Η επέκταση παρέχει έναν οδηγό με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την εγκατάσταση της εφαρμογής.
 • Έχετε εγκαταστήσει ήδη μια εφαρμογή, η οποία σας προτείνει να εγκαταστήσετε μια επέκταση στο Firefox.

Επισημαίνεται ότι η Mozilla δεν έχει ελέγξει ή επαληθεύσει τη συμπληρωματική εφαρμογή. Για την εγκατάστασή της χρειάζεται η ίδια προσοχή με αυτή που εφαρμόζετε κατά την εγκατάσταση οποιουδήποτε λογισμικού τρίτων από το διαδίκτυο.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να χρησιμοποιούν μια συμπληρωματική εφαρμογή για την επικοινωνία με το υλικό του υπολογιστή σας.
 • Να αποθηκεύουν ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης, χρησιμοποιώντας μια ασφαλή μέθοδο που δεν είναι διαθέσιμη στο πρόγραμμα περιήγησης.
 • Να εκτελούν εκτεταμένους υπολογισμούς σε μια συμπληρωματική εφαρμογή.

Εμφάνιση ειδοποιήσεων σε εσάς

Η επέκταση μπορεί να στέλνει ειδοποιήσεις μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων που προσφέρεται από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να σας ειδοποιούν για την ολοκλήρωση εργασιών της επέκτασης που εκτελούνται στο παρασκήνιο ή έχουν μεγάλη διάρκεια.
 • Να συλλέγουν μηνύματα από μία ή περισσότερες υπηρεσίες διαδικτύου.

Παροχή κρυπτογραφικών υπηρεσιών ταυτοποίησης

Η επέκταση μπορεί να έχει πρόσβαση στο λογισμικό του υπολογιστή σας για τη δημιουργία και την επαλήθευση κλειδιών ασφαλείας και πιστοποιητικών μέσω του προτύπου PKCS #11. (Η επέκταση δεν μπορεί να εγκαταστήσει το PKCS #11 στον υπολογιστή σας. Θα σας ζητηθεί να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά.)

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να προσφέρουν λειτουργίες για τη χρήση κρυπτογραφημένων μηχανισμών καθολικής σύνδεσης.
 • Να παρέχουν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης έξυπνης κάρτας.

Ανάγνωση και τροποποίηση ρυθμίσεων απορρήτου

Η επέκταση μπορεί να τροποποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου, ελέγχοντας:

 • Τη συμπεριφορά του δικτύου.
 • Αν οι κωδικοί πρόσβασης αποθηκεύονται στη διαχείριση κωδικών πρόσβασης του προγράμματος περιήγησης.
 • Τον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα περιήγησης αλληλεπιδρά με τους ιστοτόπους.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να απενεργοποιούν την αποθήκευση των κωδικών πρόσβασης ως μέρος ενός βελτιωμένου προγράμματος διαχείρισης κωδικών πρόσβασης.
 • Να προστατεύουν το απόρρητό σας, ελέγχοντας τις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται από εφαρμογές συνομιλίας ή βίντεο πραγματικού χρόνου.
 • Να προσφέρουν πρόσθετες λειτουργίες για την προστασία από καταγραφή.

Έλεγχος ρυθμίσεων διακομιστή μεσολάβησης προγράμματος περιήγησης

Η επέκταση μπορεί να κατευθύνει ολόκληρη ή μέρος της κίνησής σας στο διαδίκτυο, σε έναν άλλο υπολογιστή (δηλαδή έναν διακομιστή μεσολάβησης) στο διαδίκτυο.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να αποκλείουν την πρόσβαση σε ορισμένους ιστοτόπους ή τομείς.
 • Να παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους ιστοτόπους και τομείς μέσω διακομιστών μεσολάβησης, για να καθίσταται, για παράδειγμα, δυνατή η περιήγηση εκεί οπού διαφορετικά θα ήταν περιορισμένη λόγω γεωγραφικής θέσης.

Πρόσβαση στις πρόσφατα κλεισμένες καρτέλες

Η επέκταση μπορεί να έχει πρόσβαση σε έναν κατάλογο πρόσφατα κλεισμένων παραθύρων και καρτελών, να τα επαναφέρει και να διαγράφει λεπτομέρειές τους από τον κατάλογο.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να παρέχουν βελτιωμένη διαχείριση ιστορικού περιήγησης.
 • Να προσφέρουν τη δυνατότητα εκκαθάρισης ή διαγραφής του ιστορικού για συγκεκριμένους ιστοτόπους ή τομείς.
 • Να παρέχουν λειτουργίες για την επαναφορά των κλεισμένων καρτελών.

Πρόσβαση στις καρτέλες περιήγησης

Η επέκταση μπορεί να αποκτά τη διεύθυνση URL, τον τίτλο και το εικονίδιο οποιασδήποτε καρτέλας.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να έχουν πρόσβαση στις λεπτομέρειες των καρτελών για να επιτρέπεται η προσθήκη στους σελιδοδείκτες.
 • Να οργανώνουν και να ομαδοποιούν τις καρτέλες.
 • Να μετακινούν τις καρτέλες μεταξύ των παραθύρων.
 • Να παρέχουν έναν εναλλακτικό τρόπο διάταξης των καρτελών.

Αποθήκευση απεριόριστου όγκου δεδομένων στο πρόγραμμα περιήγησης

Η επέκταση μπορεί να αποθηκεύει απεριόριστο όγκο δεδομένων, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες αποθήκευσης δεδομένων του προγράμματος περιήγησής σας.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να αποθηκεύουν μεγάλα αρχεία, όπως εικόνες, τοπικά στο πρόγραμμα περιήγησης.
 • Να προσφέρουν μια ευρεία τοπική βάση δεδομένων για πληροφορίες.

Πρόσβαση στη δραστηριότητα του προγράμματος περιήγησης κατά την πλοήγηση

Η επέκταση μπορεί να παρακολουθεί τα βήματα του προγράμματος περιήγησης κατά την πλοήγησή του από έναν σύνδεσμο σε μια άλλη σελίδα. Η επέκταση μπορεί τότε να παρέχει νέες λειτουργίες για το περιεχόμενο της σελίδας.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να προσδιορίζουν πότε ξεκινάει η αναπαραγωγή των βίντεο ροής και να παρέχουν τη λειτουργία λήψης.
 • Να αναζητούν και να εμποδίζουν το άνοιγμα των αναδυόμενων παραθύρων που περιέχουν διαφημίσεις.

Πρόσβαση σε συσκευές MIDI με υποστήριξη SysEx

Η επέκταση δικαιωμάτων ιστοτόπων επιτρέπει σε έναν ιστότοπο να επικοινωνεί με συσκευές MIDI και να λαμβάνει δεδομένα SysEx. Τα δεδομένα SysEx είναι αυθαίρετα και συνήθως διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο ή τον κατασκευαστή της συσκευής. Οι ιστότοποι με αυτήν την άδεια μπορούν να προσπελάσουν τη συσκευή. Αν και υπάρχουν πολλές έγκυρες χρήσεις για τα μηνύματα SysEx, ένας κακόβουλος ιστότοπος θα μπορούσε να αλλοιώσει τη μνήμη της συσκευής. Οι συνέπειες της κακόβουλης ενέργειας κυμαίνονται από την απώλεια όλων των αποθηκευμένων δεδομένων της συσκευής έως την πλήρη καταστροφή της συσκευής, αντικαθιστώντας τη μνήμη προγράμματος της συσκευής.

Οι επεκτάσεις που ζητούν αυτήν την άδεια μπορεί:

 • Να αντιγράψουν τα δεδομένα παραμέτρων μιας συσκευής MIDI (προεπιλογές, δείγματα κ.λπ.) για αρχειοθέτηση.
 • Να επαναφέρουν τις ρυθμίσεις μιας συσκευής MIDI σε ένα παλαιότερο εφεδρικό αντίγραφο ή να την επαναφέρουν στην εργοστασιακή της κατάσταση.
 • Να ρυθμίσουν μια συσκευή MIDI μέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος.
 • Να αναβαθμίσουν την έκδοση υλικολογισμικού μιας συσκευής MIDI.
 • Να επικοινωνήσουν με τη συσκευή, αποστέλλοντας και λαμβάνοντας πιο περίπλοκα και σύνθετα μηνύματα από τις τυπικές νότες MIDI ή τα μηνύματα CC. Για παράδειγμα, ο ορισμός του χρώματος ενός LED, η σύνταξη κειμένου σε μια οθόνη κ.λπ.

Σχετικό περιεχόμενο

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα