Ιχνηλάτες τρίτων

Πολλοί ιστότοποι ζητούν από το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποθηκεύει cookies (αόρατα τμήματα δεδομένων) στη συσκευή σας. Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε τον ίδιο ιστότοπο, αυτός μπορεί να διαβάσει τα cookies. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιστότοπος μπορεί να «θυμάται» στοιχεία, όπως τις προτιμήσεις σας για αυτόν.

Μια άλλη χρήση των cookies είναι η μεταφορά πληροφοριών από τον έναν ιστότοπο στον άλλο. Για παράδειγμα, ένας ιστότοπος πωλήσεων μπορεί να αποθηκεύσει τα στοιχεία της αγοράς σας σε cookies και να σας ανακατευθύνει σε έναν ιστότοπο πληρωμών ή αξιολογήσεων. Από την οπτική γωνία του δεύτερου ιστοτόπου, τα cookies του πρώτου ονομάζονται cookies τρίτων (third-party cookies). Επιπλέον, υπάρχουν πολλές διαδικτυακές βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται από προγραμματιστές για την προσθήκη λειτουργιών στους ιστοτόπους τους. Αυτές οι βιβλιοθήκες μπορούν επίσης να αποθηκεύουν cookies στη συσκευή σας. Αν τα cookies προέρχονται από κάποια βιβλιοθήκη που βρίσκεται σε διαφορετικό τομέα από τον τομέα του ιστοτόπου, τότε θεωρούνται και αυτά cookies τρίτων.

Οι πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες χρησιμοποιούνται από πολλούς ιστοτόπους. Όταν επισκεφτείτε έναν ιστότοπο που χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη βιβλιοθήκη, αυτή η βιβλιοθήκη μπορεί να αποθηκεύσει ένα cookie στη συσκευή σας. Αν επισκεφτείτε αργότερα κάποιον άλλο ιστότοπο που αξιοποιεί την ίδια βιβλιοθήκη, αυτή μπορεί να διαβάσει το cookie του προηγούμενου ιστοτόπου. Αυτά τα cookies τρίτων, που αποθηκεύονται και διαβάζονται από πολλαπλούς ιστοτόπους, ονομάζονται cookies μεταξύ ιστοτόπων (cross-site cookies).

Cookies μεταξύ ιστοτόπων

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι που οι ιστότοποι και οι βιβλιοθήκες χρησιμοποιούν cookies μεταξύ ιστοτόπων:

  • Καταγραφή μεταξύ ιστοτόπων: Αυτή είναι μακράν η πιο συνήθης χρήση των cookies μεταξύ ιστοτόπων. Οι ιχνηλάτες χρησιμοποιούν τα cookies μεταξύ ιστοτόπων για να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τους ιστοτόπους που επισκέπτεστε και να τις στείλουν σε άλλες εταιρείες, συνήθως για διαφημιστικούς σκοπούς. Όταν νιώθετε ότι μια διαφήμιση σάς ακολουθεί κατά την περιήγησής σας, αυτό οφείλεται στην καταγραφή μεταξύ ιστοτόπων. Αν ο ίδιος ιχνηλάτης υπάρχει σε πολλαπλούς ιστοτόπους, μπορεί να κατασκευάσει ένα πληρέστερο προφίλ για εσάς με την πάροδο του χρόνου.
  • Λειτουργικά cookies: Ορισμένοι ιστότοποι βασίζονται σε αυτά τα cookies για τη σωστή λειτουργία τους. Για παράδειγμα, κάποιοι ιστότοποι ενδέχεται να χρειάζονται πρόσβαση στα cookies μεταξύ ιστοτόπων για να σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία τους για σύνδεση σε κάποιον άλλο ιστότοπο (π.χ. σύνδεση μέσω Facebook) ή για επεξεργασία πληρωμών (π.χ. Amazon Pay).

Η Ενισχυμένη προστασία από καταγραφή του Firefox αποκλείει τα cookies από ιχνηλάτες μεταξύ ιστοτόπων και απομονώνει τα cookies από όλα τα άλλα τρίτα μέρη. Έτσι, δεν γνωστοποιείται η δραστηριότητά σας από τον έναν ιστότοπο στους άλλους. Για να μάθετε περισσότερα, δείτε το Ενισχυμένη προστασία από καταγραφή στο Firefox για υπολογιστές και το SmartBlock στην Ενισχυμένη προστασία από καταγραφή.

Σημείωση: Η Ολική προστασία cookie είναι πλέον ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Πρόκειται για μια εξέλιξη της ήδη υπάρχουσας Ενισχυμένης προστασίας από καταγραφή και λειτουργεί διατηρώντας ένα ξεχωριστό «δοχείο cookie» για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το Παρουσίαση της Ολικής προστασίας cookie στην Τυπική λειτουργία.

Διαχείριση cookies μεταξύ ιστοτόπων

Αν και τα cookies μεταξύ ιστοτόπων από ιχνηλάτες αποκλείονται στο Firefox από προεπιλογή, ένας ιστότοπος μπορεί να δηλώσει στο πρόγραμμα περιήγησης ότι τα χρειάζεται για κάποιες σημαντικές λειτουργίες του. Σε αυτήν την περίπτωση, το Firefox θα επιτρέψει τη χρήση των cookies μεταξύ ιστοτόπων από έναν τρίτο ιστότοπο για τις πέντε πρώτες φορές (ή έως και το 1% του αριθμού των μοναδικών ιστοτόπων που επισκέπτεστε σε μια συνεδρία, ανάλογα με το ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος), χωρίς να σας ρωτήσει. Πέρα από αυτό το όριο, το Firefox θα σας ειδοποιήσει ώστε να αποκλείσετε αυτά τα cookies. Αν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, το Firefox θα αρχίσει να αποκλείει αυτά τα cookies, επειδή ένας ιστότοπος με τόσα αιτήματα πρόσβασης είναι μάλλον ιχνηλάτης.

Τα τρίτα μέρη θα μπορούν να σας ειδοποιήσουν μόνο αν αλληλεπιδράσετε με τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Για παράδειγμα, αν επισκεφθείτε το dogs.com και επιλέξετε το πεδίο πληρωμής, θα επιτραπούν τα cookies μεταξύ ιστοτόπων του Amazon Pay για την πραγματοποίηση αυτής της συναλλαγής. Μετά από αυτό, το Firefox θα σας ρωτά αν θέλετε να εξακολουθούν να επιτρέπονται.

Μπορείτε να ανοίξετε τον πίνακα δικαιωμάτων για να δείτε αν επιτρέπεται ή απαγορεύεται η χρήση cookies σε έναν ιστότοπο, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο δικαιωμάτων Fx87PermissionsIcon στη γραμμή διευθύνσεων.

Απαγόρευση πρόσβασης

Αν απορρίψετε το αίτημα, τα τρίτα μέρη δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν cookies μεταξύ ιστοτόπων σε αυτήν τη συνεδρία. Αν ανανεώσετε τη σελίδα, θα λάβετε ξανά ειδοποίηση από τα τρίτα μέρη.

Ανάκληση πρόσβασης

Από τον πίνακα δικαιωμάτων, μπορείτε να κάνετε κλικ στο X για να ανακαλέσετε τα παραχωρημένα δικαιώματα πρόσβασης στα cookies.

Αυτόματη πρόσβαση

Το Firefox επιτρέπει αυτόματα σε τρίτους ιστοτόπους να χρησιμοποιούν cookies μεταξύ ιστοτόπων για τους πέντε πρώτους ιστοτόπους που επισκέπτεστε. Για παράδειγμα, το Amazon Pay θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα cookies στο Old Navy, το Blick, το dog.com και μερικούς ακόμα ιστοτόπους, χωρίς να ζητήσει την άδειά σας.

Αν ένα τρίτο μέρος συνεχίζει να χρησιμοποιεί cookies μεταξύ πολλαπλών ιστοτόπων, τότε το Firefox θα θεωρήσει ότι πρόκειται για ιχνηλάτη. Σε αυτό το σημείο, το τρίτο μέρος θα πρέπει να ζητήσει την άδειά σας για να χρησιμοποιήσει cookies μεταξύ ιστοτόπων.

Υπάρχουν κι άλλοι κανόνες («ευρετικές τεχνικές - heuristics») βάσει των οποίων, το Firefox θα παραχωρήσει προσωρινά πρόσβαση σε cookies μεταξύ ιστοτόπων, σε ορισμένους ιστοτόπους. Αυτοί οι κανόνες ενεργοποιούνται σε ειδικές περιπτώσεις, όπως υπηρεσίες ενιαίας σύνδεσης (Single-Sign-On) και, συνήθως, απαιτούν κάποια ειδική αλληλεπίδραση, όπως ανακατεύθυνση ανωτάτου επιπέδου ή αλληλεπίδραση με τον χρήστη, καθιστώντας πιο δύσκολη την εκμετάλλευσή τους από ιχνηλάτες.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα