Επεκτάσεις στην ιδιωτική περιήγηση

Firefox Firefox Last updated: 08/22/2022 75% of users voted this helpful

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς να ορίσετε ποιες επεκτάσεις επιτρέπεται να εκτελούνται στα παράθυρα ιδιωτικής περιήγησης. Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η λειτουργία όλων των επεκτάσεων στα ιδιωτικά παράθυρα.

Επεκτάσεις στα ιδιωτικά παράθυρα

Μια επέκταση που λειτουργεί στα παράθυρα ιδιωτικής περιήγησης ενδέχεται να είναι προβληματική, αν έχει πρόσβαση σε πληροφορίες που θέλετε να διατηρήσετε κρυφές. Το Firefox σάς επιτρέπει να αποφασίσετε ποιες επεκτάσεις μπορούν να λειτουργούν στα ιδιωτικά παράθυρα. Επιπροσθέτως, οι επεκτάσεις δεν είναι ενεργοποιημένες στην ιδιωτική περιήγηση από προεπιλογή. Πρέπει να παραχωρήσετε το δικαίωμα, είτε κατά την εγκατάσταση, είτε αργότερα, μέσω των ρυθμίσεων της κάθε επέκτασης.

Αν δεν έχετε χορηγήσει σε μια επέκταση το δικαίωμα λειτουργίας στην ιδιωτική περιήγηση, θα εκτελείται κανονικά στα μη ιδιωτικά παράθυρα, εκτός αν χρησιμοποιεί λειτουργίες που απαιτούν πρόσβαση στην ιδιωτική περιήγηση (όπως άνοιγμα νέων καρτελών σε ιδιωτικό παράθυρο).

Παραχώρηση δικαιώματος κατά την εγκατάσταση

Κατά την εγκατάσταση μιας νέας επέκτασης, θα ερωτηθείτε αν θέλετε η επέκταση αυτή να λειτουργεί στα ιδιωτικά παράθυρα.

Αν θέλετε η επέκταση να εκτελείται στην ιδιωτική περιήγηση, επιλέξτε το Να επιτρέπεται η εκτέλεσή του σε ιδιωτικά παράθυρα και κάντε κλικ στο κουμπί Εντάξει.

Fx89AddonInstallationPanel-el

Αν δεν θέλετε η επέκταση να έχει πρόσβαση στα δεδομένα των παραθύρων ιδιωτικής περιήγησης, καταργήστε την επιλογή.

(Απ)ενεργοποίηση επεκτάσεων στα ιδιωτικά παράθυρα

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Η εικόνα «Fx57menu» δεν υπάρχει., έπειτα στο Πρόσθετα και θέματαFx57Addons-icon Πρόσθετα και επιλέξτε Επεκτάσεις.
  2. Κάντε κλικ στην επέκταση που επιθυμείτε να διαχειριστείτε.
    • Θα ανοίξει ένας πίνακας όπου θα μπορέσετε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις της επέκτασης.

Fx89ExtensionSettingsPanel-el

Δίπλα στο Εκτέλεση σε ιδιωτικά παράθυρα, επιλέξτε Αποδοχή για να επιτρέψετε στην επέκταση να λειτουργεί στην ιδιωτική περιήγηση ή επιλέξτε Απόρριψη για να την απενεργοποιήσετε στην ιδιωτική περιήγηση. Μόλις ορίσετε την επιλογή σας, μπορείτε να κλείσετε τη Διαχείριση προσθέτων.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Παρακαλώ περιμένετε...

Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι βοήθησαν στη σύνταξη αυτού του άρθρου:

Illustration of hands

Συμμετοχή

Μοιραστείτε την εμπειρία σας με άλλους χρήστες. Απαντήστε σε ερωτήσεις και βελτιώστε τη γνωσιακή βάση μας.

Μάθετε περισσότερα