Sådan udskrives websteder

Firefox Firefox Sidst opdateret: 08/10/2019 50% of users voted this helpful

Denne artikel handler om at udskrive websider i Firefox. Herunder kan du læse en vejledning i at bruge Firefox' udskrivnings-funktion.

Udskriv en webside

 1. Klik på menuknappen Fx57Menu, og klik så på Udskriv….
  Print Fx65 Win
 2. Justér indstillinger til det, du er ved at udskrive, hvis det er nødvendigt. Læs afsnittet Indstillinger i vinduet Udskriv herunder for information om, hvilke indstillinger der kan ændres.
 3. Klik på knappen UdskrivOK for at begynde udskrivningen.
 1. Klik på menuknappen Fx57Menu, og klik så på Udskriv….
  Print Fx65 Win
 2. Klik på pilen ved siden af printervælgeren for at justere indstillinger til det, du er ved at udskrive, hvis det er nødvendigt. Læs afsnittet Indstillinger i vinduet Vis udskrift herunder for information om, hvilke indstillinger der kan ændres.
 3. Klik på knappen Udskriv for at begynde udskrivningen.

Indstillinger i vinduet Vis udskrift

Print Preview 65

Udskriv

Sideopsætning

Side

 • Navigér til forskellige sider ved at indtaste et sidetal eller bruge pilene.

Skalering

 • Du kan forsøge at få websider til at være på færre ark papir ved at justere skaleringen. Tilpas side justerer automatisk skaleringen.

Orientering

 • Vælg Portræt til de fleste dokumenter og websider.
 • Vælg Landskab til meget brede websider og billeder.

Forenklet side

 • Sæt flueben ud for Forenklet side for at spare på papir og blæk, når du udskriver websider. Dette fjerner uønskede reklamer, uvedkommende tekst og billeder samt tomme områder fra siden, så din udskrift fylder færre sider. Læs artiklen Print simplified, clutter-free pages in Firefox for mere information.

Indstillinger i vinduet Udskriv

print window settings

Afsnittet Printer:

 • Klik i rullemenuen ved siden af Navn for at vælge den printer, websiden skal udskrives med.
Bemærk: Standardprinteren er den samme som i Windows. Vælger du en anden printer at udskrive med, vil den fremover være valgt som standardprinter i Windows.
 • Klik på knappen Egenskaber… for at ændre papirstørrelse, udskriftskvalitet og andre indstillinger til den valgte printer.

Afsnittet Udskriftsområde: Den aktuelle webside fordeles om nødvendigt på flere sider. Du kan vælge, hvilke af dem der skal udskrives:

 • Vælg Alt for at udskrive dem alle.
 • Vælg Sider, og indtast de sider, du vil udskrive. Vælg fx "fra 1 til 1" for kun at udskrive den første side.
 • Vælg Markeringen for kun at udskrive den del af siden, du har markeret.

Afsnittet Kopier: Vælg hvor mange kopier, du vil udskrive.

 • Hvis du skriver et højere tal end 1 i feltet Antal kopier, får du også mulighed for at udskrive dem sætvis. Hvis du udskriver 2 kopier og vælger Sætvis, så bliver de udskrevet i rækkefølgen 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ellers bliver de udskrevet i rækkefølgen 1, 1, 2, 2, 3, 3.
Bemærk: Firefox gemmer følgende indstillinger for hver af dine printere.

Ændring af sideopsætning

win page setup

Format og indstillinger

I fanebladet Format og indstillinger kan du ændre:

 • Orientering:
  • Vælg Portræt til de fleste dokumenter og websider.
  • Vælg Landskab til meget brede websider og billeder.
 • Skaler: Du kan forsøge at få websider til at være på færre ark papir ved at justere skaleringen. Tilpas til sidebredden justerer automatisk skaleringen.
 • Valgmuligheder: Vælg Udskriv baggrunden (farver & baggrundsbilleder) for at udskrive websidernes baggrunde. Ellers udskrives baggrundene ikke.

Margener og sidehoved/sidefod

print margins 57

I Fanebladet Margener og sidehoved/sidefod kan du ændre:

 • Margener: Du kan indtaste bredden på sidens margener i øverste, nederste, venstre og højre kant hver for sig.
 • Sidehoveder og sidefødder: Brug rullemenuerne for at vælge, hvad der skal vises på den udskrevne side. Det du vælger i rullemenuen øverst til venstre, bliver udskrevet øverst til venstre på papiret, og det du vælger i rullemenuen øverst i midten bliver udskrevet øverst i midten på papiret, osv. Du kan vælge mellem:
  • --blank--: Der vil ikke blive udskrevet noget.
  • Titel: Udskriv websidens titel.
  • URL: Udskriv websidens adresse.
  • Dato/klokkeslæt: Udskriv dato og klokkeslæt, når siden udskrives.
  • Side #: Udskriv sidetallet.
  • Side # af #: Udskriv sidenummeret, og hvor mange sider der er i alt.
  • Brugerdefineret…: Indtast din egen tekst til sidehoved eller sidefod. Kan bruges til at vise et firma- eller organisationsnavn øverst eller i bunden på hver side.

Klik på knappen OK, når du er færdig med at foretage ændringer og for at lukke vinduet Sideopsætning.

Avancerede tips

Hvis du ønsker at redigere indholdet på en webside, før den udskrives, kan du bruge udvidelsen Print Edit WE fra Firefox Add-ons.

 • Hvis du vil udskrive et enkelt billede på en webside, kan du normalt højreklikke på det og vælge Vis billede eller Vis baggrundsbillede og derefter udskrive som beskrevet ovenfor.
 • Websider kan benytte et andet layout ved udskrivning end ved visning på en skærm, fx ved at fjerne en menu, som alligevel ikke kan bruges på papir. Du skal derfor ikke blive overrasket, hvis den udskrevne side ikke er ens med siden på skærmen. Se også Udskriv baggrunden længere oppe på siden.

Hjalp denne artikel?

Vent venligst...

These fine people helped write this article:

Illustration of hands

Bliv frivillig

Grow and share your expertise with others. Answer questions and improve our knowledge base.

Læs mere