Firefox zamrzává nebo nereaguje – jak to opravit

Firefox Firefox Poslední aktualizace: 02/21/2022 40% uživatelů považuje toto za užitečné

Když Firefox zamrzne, znamená to, že přestane reagovat na vaše klikání myší a stisk kláves a nezdá se, že by prováděl nějakou činnost. V záhlaví okna se zároveň objeví nápis „(Neodpovídá)“ a když přesunete kurzor myši nad okno Firefoxu, změní se na rotující kolečko.Zároveň se kurzor myši přesunutý nad okno Firefoxu změní na symbol „zaneprázdněn“. Tento článek nabízí řešení tohoto problému v závislosti na tom, kdy k zamrznutí dochází.

Pro vyřešení jiných problémů se zamrzáváním Firefoxu, než jaké jsou zmíněny v tomto článku, nebo jestliže zde navrhovaná řešení problém neřeší, přečtěte si článek Diagnostika a řešení problémů s Firefoxem.

Poznámka: Budete-li odesílat data o výkonnosti, Mozilla bude získávat informace o provozu vašeho Firefoxu, mezi něž patří i jeho zamrznutí, což napomůže vylepšit funkčnost Firefoxu v nových verzích.

Firefox zamrzne ihned po svém spuštění

Na některých systémech může interakce mezi určitými bezpečnostními programy (firewall nebo antivirový program) způsobovat zamrznutí Firefoxu během jeho spouštění. Firefox například může zamrznout při spouštění nebo nemusí být schopen načíst žádný obsah, když je nainstalován a aktivní program Webroot SecureAnywhere (toto bylo opraveno ve verzi Firefoxu 97.0.1). Řešením tohoto problému může být aktualizace Firefoxu nebo bezpečnostního programu. Také můžete zkusit překonfigurovat svůj firewall nebo dočasně deaktivovat svůj antivirový program a pak vyzkoušet, zda to vyřešilo problém. Pokud problém způsobuje váš bezpečnostní program, obraťte se na stránky podpory jeho poskytovatele nebo přejděte na jiný produkt.

Firefox zamrzává nahodile

Když se zdá, že Firefox zamrzává nahodile a ne po určité činnosti (např. po stažení souboru či po ukončení Firefoxu), zkuste problém vyřešit postupy uvedenými v této kapitole.

Vytvořte novou databázi míst

Jestliže k zamrznutí dochází periodicky, může být příčina v poškozené databázi míst.

Poznámka: Soubory „míst“ uchovávají anotace, záložky, ikony stránek, klíčová slova a historii formulářů a prohlížení (evidence navštívených stránek).

Následujícím postupem vytvoříte novou databázi míst:

Varování: Toto vymaže vaši historii navštívených stránek a dnes přidané záložky.
 1. Šablona "ProfileFolder" neexistuje nebo nemá schválenou verzi.
 2. Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit. Vyčkejte, dokud se Firefox kompletně neukončí.
 3. Ve složce s profilem najděte a přejmenujte soubory places.sqlite na places.sqlite.stary a places.sqlite-journal na places.sqlite-journal.stary (pokud existuje).
  • Soubor přejmenujete tak, že na něj kliknete pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolíte položku přejmenovatna něj kliknete jednou, abyste jej vybral, a pak podruhé, aby se dal upravit název. Potom na konec jeho jména připište .stary.
 4. Nakonec opět spusťte Firefox.
  • Při opětném spuštění Firefoxu se vytvoří nová databáze míst. Vaše historie navštívených stránek bude ztracena, avšak vaše záložky Firefox automaticky importuje z naposledy vytvořeného záložního souboru.

Vypněte hardwarovou akceleraci

Firefox může zamrznout, když používá hardwarovou akceleraci na některých grafických kartách a s některými ovladači grafických karet. Můžete zkusit hardwarovou akceleraci vypnout a pak vyzkoušet, zda to řeší problém.

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte do sekce Rozšířené a kartu Obecné.
 3. Zrušte zaškrtnutí volby Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná.
 4. Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.
 5. Spusťte Firefox normálním způsobem.
 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte do sekce Obecné.
 3. V části Výkon zrušte zaškrtnutí volby Použít doporučené nastavení výkonu.
  Nato se objeví další volby.
 4. Zrušte zaškrtnutí volby Použít hardwarovou akceleraci, je-li dostupná.
 5. Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.Klikněte na nabídku Firefoxu v horní části obrazovky a zvolte Ukončit Firefox.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Ukončit.
 6. Spusťte Firefox normálním způsobem.

Jestliže se problém již nevyskytuje, potom byla pravděpodobnou příčinou hardwarová akcelerace. Můžete zkusit aktualizovat ovladač grafické karty a pak se zapnutou hardwarovou akcelerací vyzkoušet, zda se problém znovu objeví, anebo prostě hardwarovou akceleraci nepoužívat.

Změňte implementaci autokonfiguračního skriptu proxy serveru

Pokud používáte skript pro automatickou konfiguraci proxy serveru (soubor .pac), může dojít k zamrznutí Firefoxu, když se pokoušíte načíst stránku, která neexistuje nebo kterou jste neměli v poslední době otevřenou. Zda používáte autokonfigurační skript, zjistíte následovně:

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.
 2. V sekci Obecné najděte podsekci Nastavení připojeníNastavení sítě.
 3. Klikněte na tlačítko Nastavení připojení.... Objeví se dialogové okno Nastavení připojení.
 4. Je-li položka Použít skript pro automatickou konfiguraci zaškrtnutá, používáte autokonfigurační skript proxy serveru. Tuto položku ponechte zaškrtnutou, protože jinak byste si zamezil přístup na internet. Namísto toho poskytněte svému správci sítě toto dočasné řešení.
 5. Klikněte na tlačítko Zrušit.

Firefox zamrzne, když je spuštěn delší dobu

Firefox může zamrznout, když je ponechán po delší dobu spuštěný. Tento problém vyřešíte jeho restartováním.

Necháváte-li běžně Firefox spuštěný, abyste se mohli vrátit tam, kde jste přestali, stálo by možná za úvahu použít spíše funkci Obnova relací. Více se dozvíte v kapitole Konfigurace obnovy relace jiného článku podpory.

Firefox zamrzne při stahování souborů nebo ukládání obrázků

Jestliže Firefox zamrzne, když se pokoušíte stáhnout soubor nebo uložit obrázek, zkuste následující:

Vymažte historii stahování

Firefox může zamrznout při stahování souboru, když je historie stahování příliš objemná. Vymazání historie stahování provedete následovně:

 1. Jedním z následujících způsobů otevřete okno knihovny stránek:
  • Klikněte na nástrojové liště na tlačítko Stahování Screenshots down arrow icon fx55, pokud je na ní zobrazené, a klikněte na Zobrazit všechna stahování.
  • Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Stahování.
 2. V horní části okna klikněte na Vymazat seznam. Tím se historie stahování vymaže.
 3. Na zkoušku stáhněte pár souborů, zda se tím zamrzávání vyřešilo.
Bližší informace o správě stažených souborů naleznete v článku Kde ve Firefoxu najít a spravovat stažené soubory.

Zvolte jinou složku pro stahování souborů

Firefox může zamrznout, když složka, do které se naposledy stahovalo (např. na sdíleném svazku nebo disku USB), již není k dispozici. Náprava je následující:

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte do sekce Obecné.
 3. V podsekci Soubory a aplikace a části Stahování vyberte volbu Ukládat všechny soubory do složky a klikněte na tlačítko VybratProcházet.
 4. V okně Vyberte složku pro stahování souborů zvolte novou složku pro stahování souborů.
 5. Zavřete stránku Nastavení. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Nyní vyzkoušejte, zda lze stahovat soubory nebo ukládat obrázky. Pokud ano, můžete se případně vrátit zpět do nastavení a vybrat U každého souboru se dotázat, kam ho uložit.

Firefox zamrzne při ukončování

Občas se může stát, že při ukončení Firefoxu přestane Firefox reagovat a zůstane v paměti, i když není otevřeno žádné jeho okno. To může vést k tomu, že se Firefox při příštím spuštění nechová správně, anebo zobrazí okno „Restartovat Firefox“ se zprávou Aplikace Firefox je již spuštěna, ale neodpovídá.Kopie aplikace Firefox je již spuštěna.. V takovém případě musíte před opětovným spuštěním Firefoxu ukončit všechny jeho procesy nebo restartovat počítač (další příčiny a řešení se dozvíte v článku Firefox je již spuštěn, ale neodpovídá.Založeno na informacích z článku Firefox hangs (mozillaZine KB)

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více