Používání zásuvného modulu Javy ve Firefoxu

Tento článek již není aktualizován, jeho obsah tedy může být neaktuální.

S vydáním verze Firefoxu 52 byla ukončena podpora všech zásuvných modulů NPAPI s výjimkou Adobe Flashe. Podrobnosti naleznete v tomto článku podpory.

Poznámka: 64-bitová verze Firefoxu tento zásuvný modul nerozpoznává ani nepodporuje.

Spousta webových stránek používá Java applety pro interaktivní obsah, jako jsou například online hry. Aby mohl Firefox Java applety spouštět, musíte mít korektně nainstalovánu a povolenu Javu. Java je programovací jazyk, který může běžet na Windows, Macu, Linuxu a dalších počítačových systémech. Tento článek vám pomůže s instalací a aktualizací Javy a jejím zprovozněním ve Firefoxu.


Instalace nebo aktualizace Javy

Ruční instalace nebo aktualizace

 1. Pro stažení Javy přejděte na web Java.com.
 2. Klepněte na tlačítko Agree and Start Free Download.
 3. Klepnutím na tlačítko Download Now stáhněte instalátor Javy do svého počítače.
 4. Po dokončení stahování ukončete Firefox.
 5. Dvojklepněte na soubor, který jste stáhli, čímž spustíte instalaci.

Automatická aktualizace

Java pro Windows obsahuje funkci Automatické aktualizace, která pravidelně kontroluje aktualizace a upozorní vás, pokud je nějaká k dispozici. Zobrazit si nebo změnit nastavení automatických aktualizací můžete v dialogovém okně Java Control Panel na kartě Update, kde také můžete zkontrolovat aktualizace ručně. Více informací naleznete na stránkách podpory Javy v dokumentu What is Java Auto Update? How do I change notify settings?

Abyste odstranili možná bezpečnostní rizika a ušetřili místo na disku, měli byste odinstalovat všechny staré verze Javy. Více informací naleznete v článku podpory Javy How do I uninstall Java on my Windows computer?.

Mac OS X 10.6 a starší

Java je nainstalována spolu s operačním systémem. K její aktualizaci použijte funkci Mac OS X Software Update (Aktualizace softwaru).

Mac OS X 10.7 a výše

Java není instalována spolu s operačním systémem. K nainstalování poslední verze Javy přejděte na stránku Free Java Download na webu java.com. Systémové požadavky a instalační postup naleznete v článku How do I install Java for my Mac?.

K aktualizaci Javy přejděte do System Preferences (Předvolby systému) a klepněte na ikonu Java. Otevře se okno Java Control Panel, kde klepněte na kartu Update a poté na tlačítko Update Now. Podrobnější informace naleznete v článku nápovědy How do I update Java for my Mac?.

Potřebujete-li pomoc s instalací nebo aktualizací Javy na linuxových systémech, navštivte stránku Manual Installation and Registration of Java Plugin for Linux na webu oracle.com.

Testování Javy

Zda je Java nainstalována a ve Firefoxu povolena můžete otestovat na jedné z následující stránce:

Poznámka: Při návštěvě stránek s obsahem v Javě, včetně těchto testovacích stránek, budete dotázáni na povolení spuštění a běhu Javy. Javu byste měli povolovat pouze na stránkách, kterým věříte. Pravděpodobně také obdržíte bezpečnostní varování se žádostí o potvrzení, že si přejete Javu spustit. Toto varování nepochází od Firefoxu, ale od samotné Javy. Podrobnosti naleznete v nápovědě Javy v článku What should I do when I see a security prompt from Java?.

Povolení Javy

Pokud Java nefunguje, ujistěte se ve Správci doplňků, že je zásuvný modul Javy povolen:

 1. Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton, zvolte Doplňky a vzhledy a přejděte do sekce Plugins.
 2. Klepněte na zásuvný modul Java (TM) Platform pluginJava Applet Plug-inJava plugin.
 3. Pokud je Java zakázána, bude u této položky nastavena hodnota Nespouštět. K jejímu povolení zvolte z rozbalovací nabídky hodnotu Vždy spustit. Doporučená (výchozí) hodnota je Spustit na vyžádání, která umožňuje na každé stránce s Javou zobrazit výzvu, zda si přejete Javu spustit či ne.
Poznámka: Pokud je zásuvný modul Javy zakázán, potřebujete povolit pouze zásuvný modul "Java(TM) Platform". Zásuvný modul "Java Deployment Toolkit" je používán vývojáři Javy pro detekci vaší verzi Javy a pro nahrávání Java aplikací. Pro povolení Javy však není potřeba jej povolovat.

Řešení problémů

Pokud není nainstalovaná Java funkční, zkuste následující řešení:

Zásuvný modul Javy není uveden ve Správci doplňků

Nezobrazuje-li se zásuvný modul Javy ve Správci doplňků, ačkoliv je Java nainstalovaná, zkoušejte postupně následující postupy a pokaždé se podívejte, jestli byl problém vyřešen:

Odstraňte soubor pluginreg.dat

Ukončete kompletně Firefox a ve složce svého profilu smažte (nebo přejmenujte) soubor pluginreg.dat (po následujícím spuštění Firefoxu bude soubor opět vytvořen a všechny zakázané doplňky budou povoleny). Podrobný postup naleznete v kapitole Opětovná inicializace databáze zásuvných modulů jiného článku podpory.

Zkontrolujte, že Firefox není v 32-bitovém režimu

Zásuvný modul Javy verze 7 se spustí pouze v 64-bitových prohlížečích. Zkontrolujte proto, že váš Firefox neběží ve 32-bitovém režimu.

 1. Přejděte ve Finderu do složky Applications (Aplikace).
 2. Klikněte pravým tlačítkem myšiZa podržení klávesy control klikněte na soubor Firefox.app
 3. V nabídce zvolte Get Info (Informace).

Zkontrolujte, že není položka Open in 32-bit mode (Otevřít v 32bitovém režimu) zaškrtnutá (pokud je, zrušte její zaškrtnutí).

Ujistěte se, že je Java povolena v Java Control Panelu

Počínajíc 7. verzí Javy obsahuje Java Control Panel v záložce Security volbu "Enable Java content in the browser", která je ve výchozím nastavení zaškrtnuta. Když není tato volba zaškrtnutá, java aplety mají zakázáno se spouštět v prohlížečích a ve Správci doplňků Firefoxu se zásuvný modul Javy neobjeví. Ujistěte se proto, že je tato volba zaškrtnutá. Podrobnosti naleznete v dokumentu this Java Help.

Ujistěte se, že máte nainstalovánu 32-bitovou verzi Javy

Pokud máte v 64-bitových Windows nainstalovánu pouze 64-bitovou verzi Javy, bude zásuvný modul Javy nedostupný. Jelikož jsou současná vydání Firefoxu 32-bitová, budete muset nainstalovat 32-bitovou verzi Javy.

Zkontrolujte, že není zakázáno vyhledávání zásuvných modulů

Prohlížeče od Mozilly při svém startu vyhledávají zásuvné moduly a zjišťují tak umístění nainstalovaných zásuvných modulů. Ujistěte se proto, že nebyla zakázána předvolba plugin.scan.plid.all:

 1. Do adresního řádku zadejte about:config a stiskněte klávesu EnterReturn.
  Může se zobrazit upozornění. Pokračovat na stránku about:config budete po kliknutí na tlačítko Beru na vědomí a chci pokračovat.
 2. Vyhledejte předvolbu plugin.scan.plid.all.
 3. Je-li nastavena na hodnotu false, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a z nabídky zvolte "Obnovit".

Odinstalujte JavaFX, pokud je nainstalována

V některých případech není po aktualizaci Javy na verzi Java 7 Update 10 nebo výšší detekován zásuvný modul Java (TM) Platform. Příčinou může být konflikt mezi Javou a instalací JavaFX, která zabraňuje zásuvnému modulu Javy se korektně zaregistrovat. Řešením tohoto problému je odinstalace JavaFX. Více informací naleznete na stránce podpory Javy.

Další řešení

Pokud nainstalovaná a povolená Java nefunguje správně, zkuste následující řešení:

Odstraňte soubory staršího zásuvného modulu Javy

Zkontrolujte, že nebylo detekováno více verzí zásuvného modulu Java(TM) Platform. Máte-li například v současnosti nainstalovanou verzi Java 7 Update 51, měl by být ve Správci dopňků uveden zásuvný modul Java(TM) Platform jako Java(TM) Platform SE 7 U51. Pokud tam vidíte ještě další verze zásuvného modulu "Java(TM) Platform", buďto tyto starší verze odinstalujte (postup naleznete v dokumentu How do I uninstall Java on my Windows computer?) nebo je odstraňte ručně (postup naleznete v kapitole Ruční odinstalace zásuvného modulu jiného článku podpory).

Jiný software, který může blokovat Javu

I když je Java nainstalována a ve Firefoxu povolena, může být blokována jiným softwarem nebo doplňky Firefoxu, jako jsou například tyto:

 • Javu může blokovat rozšíření NoScript. Bližší informace naleznete v dokumentu NoScript FAQ.

Další zdroje

 • Stránka Java FAQs na webu Javacom zodpovídá některé často kladené otázky.
Založeno na informacích z článku Java (mozillaZine KB)

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více